Telefon: 85 667 09 07 | Telefon kom.: 662 434 111 | E-mail: biuro@xprime.pl
Zaniżone odszkodowanie OC. Ważne informacje!

Zaniżone odszkodowanie OC. Ważne informacje!

Posiadanie polisy OC jest obowiązkiem właściciela każdego pojazdu zarejestrowanego w Polsce. Bez ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie można poruszać się po drogach publicznych. Już kilka dni opóźnienie w wykupieniu tej polisy może skutkować dotkliwymi karami finansowymi. Większość osób jest przekonanych, że w chwili odniesienia szkody bez problemów otrzyma od ubezpieczyciela odszkodowanie. W rzeczywistości wygląda to zupełnie inaczej. Niemal stałą praktyką stało się zaniżanie odszkodowań OC. Czy osoby poszkodowane nie mają najmniejszych szans na uzyskanie większego odszkodowania?

Dlaczego ubezpieczyciele zaniżają wypłacane odszkodowania?

Towarzystwo ubezpieczeniowe nie jest instytucją charytatywną. Celem każdego towarzystwa ubezpieczeniowego jest podejmowanie takich działań, które mają prowadzić do zwiększenia zysków. Każde odszkodowanie, które towarzystwo ubezpieczeniowe wypłaca sprawia, że zyski te ulegają zmniejszeniu. Nic więc dziwnego, że ubezpieczyciele robią wszystko, aby ich zyski nie zmniejszały się, czyli wypłacają jak najniższe odszkodowania. Warto o tym wiedzieć i pamiętać, aby w razie szkody dokładnie sprawdzić czy sporządzony przez towarzystwo ubezpieczeniowe kosztorys jest zgodny z rzeczywistością. Co więcej, osoba poszkodowana nie musi zgodzić się z decyzją ubezpieczyciela. Jeśli uważa, że wypłacane odszkodowanie nie pokryje poniesionych przez nią strat, może złożyć odwołanie. Ma także możliwość dochodzenia odszkodowania z ubezpieczenia OC sprawcy wypadku.

Jak poznać, że ubezpieczyciel zaniżył kwotę odszkodowania?

Wyceniając szkodę, towarzystwa ubezpieczeniowe robią to na podstawie kosztorysu przygotowanego przez własnego rzeczoznawcę. Ubezpieczyciele stosują bardzo różne wybiegi, aby wycena ta była jak najniższa. Najczęściej stosowane praktyki to:

  • amortyzacja z uwagi na wiek pojazdu;
  • zaniżanie roboczogodzin w stosunku do stawek panujących na rynku;
  • nie uwzględnianie pełnego zakresu uszkodzeń;
  • niższe ceny tak zwanych zamienników.

Jeśli w kosztorysie otrzymanym od towarzystwa ubezpieczeniowego znajdą się tego typu nieprawidłowości (nie muszą pojawić się wszystkie, wystarczy tylko jedna), jest to podstawa do ubiegania się wypłatę odszkodowania w prawidłowej wysokości.

Co zrobić, gdy ubezpieczyciel zaniżył odszkodowanie?

Osoby, które chcą odzyskać pieniądze z zaniżonego odszkodowania otrzymanego po wypadku czy kolizji drogowej mają do wyboru kilka rozwiązania. Mogą złożyć u ubezpieczyciela reklamację albo też wystąpić na drogę sądową. W obu przypadkach na rozstrzygnięcie można czekać naprawdę długo. Ale obecnie jest jeszcze jedna możliwość: skorzystanie z usług firmy, której specjalnością jest odkup odszkodowania z OC i AC. Rozwiązanie to jest bardziej korzystne, mniej stresujące i czasochłonne.

Osoby, które czują się oszukane przez towarzystwo ubezpieczeniowe mogą zgłosić się do firmy zajmującej się odkupywaniem odszkodowań. W ten sposób mogą odzyskać należną im kwotę. Otrzymana od ubezpieczyciela kwota nie jest przejmowana przez tę firmę.

Opracowanie:
XPRIME – zaniżone odszkodowanie OC