Telefon: 85 667 09 07 | Telefon kom.: 662 434 111 | E-mail: biuro@xprime.pl

Odkup odszkodowań

Masz problem z wypłatą odszkodowania lub jest ono mocno zaniżone?
Skontaktuj się z firmą XPRIME, która odkupi od Ciebie prawa do szkody!

Odkup odszkodowań OC

Uczestnictwo w wypadku samochodowym często prowadzi do konieczności zmierzenia się z procesem odszkodowawczym, który może wydawać się złożony i obciążający. Spotykamy się z opiniami, że towarzystwa ubezpieczeniowe zaniżają wysokość wypłacanych odszkodowań, niezależnie od tego, czy dotyczy to polisy OC sprawcy, czy ubezpieczenia AutoCasco. W obliczu tych wyzwań, proponujemy skorzystanie z naszej oferty, ponieważ specjalizujemy się w odkupie odszkodowań. Rozumiemy, że termin ten może brzmieć niejasno dla osób, które po raz pierwszy spotykają się z tą usługą.

Mając na uwadze, że naszym celem jest umożliwienie każdemu podjęcia świadomej decyzji o skorzystaniu z naszej oferty, przedstawiamy kluczowe informacje wyjaśniające esencję odkupu odszkodowań.

Odkup odszkodowania komunikacyjnego

Odkup odszkodowań – czym jest i na czym polega?

Odkup odszkodowania OC to nic innego, jak dowiedzenie prawdy na temat zaniżenia odszkodowań. Nasza firma dokonuje analizy z tym związanej i na jej podstawie wysuwamy propozycje kwoty, za którą jesteśmy gotowi odkupić zaniżoną część odszkodowania.

Dokonywana w tym procesie jest cesja uszkodzonego pojazdu, na podstawie której osoba poszkodowana zyskuje ustaloną kwotę/dodatkowe pieniądze, przestaje być stroną w sprawie, nie musi martwić się o dalsze ew. procedury sądowe.

Całym dalszym procederem zajmujemy się my – XPRIME jako firma, która odkupiła odszkodowanie OC i wzięła na siebie cały ciężar związany z domaganiem się od sprawcy/zakładu ubezpieczeń stosownej kwoty/dodatkowych pieniędzy.

Warto pamiętać, że w żaden sposób nie przejmujemy kwoty, którą już Państwo otrzymali od ubezpieczyciela, bowiem omawiana tutaj kwota odkupu odszkodowania ocac odnosi się tylko i wyłącznie do zaniżonej jego części. Na tym etapie mogą Państwo już zapomnieć o całej sprawie, a ustalona kwota zostaje przekazana „od ręki” po podpisaniu dokumentów.

Jakie roszczenie może być odkupione? Kiedy przysługuje dopłata do odszkodowania?

Odkup odszkodowania przez firmę XPRIMENie każde roszczenie odszkodowawcze może zostać przeniesione na inny podmiot. Prawo do odszkodowania jest prawem rzeczowym przysługującym przede wszystkim osobom posiadającym jakiś ubezpieczony majątek – najczęściej jest to samochód lub nieruchomość. Jest to więc prawo związane z własnością i może dotyczyć szkody rzeczowej, a cesja odszkodowania np. na kancelarię odszkodowawczą ma miejsce na podstawie artykułu 511 kodeksu cywilnego. Odkup odszkodowań z tytułu szkody osobowej nie jest możliwe i dla dochodzenia swoich praw z tytułu strat osobistych należy upoważnić pełnomocnika sądowego.

Jednym z najczęstszych przypadków, kiedy dopłaty do odszkodowań są łatwe do uzyskania, są szkody komunikacyjne – czyli takie z udziałem samochodów. Bez względu na typ ubezpieczenia – dotyczy to bowiem w dużym stopniu zarówno pojazdów ubezpieczonych podstawową polisą OC jak i szerokim AutoCasco. Likwidatorzy szkody mogą chcieć na różne sposoby zaniżyć ostateczną wysokość wypłaconego odszkodowania. Odkup odszkodowań OC jest więc idealnym sposobem na to, aby przekazać doświadczonej kancelarii ciężar udowodnienia ubezpieczycielowi błędu. Warto wiedzieć, że taka cesja odszkodowania może być zrealizowana nawet jeśli nie jest się już właścicielem pojazdu, z przywileju tego skorzystać można także, jeśli auto nadal nie zostało w pełni naprawione.

Trzeba jednak wiedzieć również, że dopłata do odszkodowania OC możliwa jest do uzyskania tylko w drodze zaskarżenia decyzji ubezpieczeniowej wydanej przez towarzystwo. Roszczenie ulega jednak przedawnieniu po okresie 3 lat, więc pokrzywdzony ma maksymalnie 3 lata na to, aby rozpocząć taką procedurę odwoławczą. Prawa do ubiegania się o jakiekolwiek dopłaty do odszkodowań nie mają również ci pokrzywdzeni, którzy zdążyli zawrzeć odrębne porozumienie z ubezpieczycielem w zakresie likwidacji szkody.

Odkup odszkodowania OC – kiedy?

Zawsze wtedy, gdy czują się Państwo oszukani przez ubezpieczyciela, bądź też gdy nie mają Państwo zdrowia, czasu, czy zwyczajnie ochoty na sądowe potyczki, które prowadziłyby do uzyskania należnej kwoty – warto zgłosić się do rzeczoznawcy samochodowego i pozbyć się kłopotu w szybki, wygodny i uczciwy sposób bez zbędnych formalności.

Po odkup odszkodowań mogą zgłosić się osoby spełniające następujące warunki:

  • bycie poszkodowanym w kolizji z OC sprawcy,
  • bycie sprawcą wypadku (w przypadku, gdy posiada się ważną polisę AutoCasco).
  • nie upłynęło więcej niż 3 lata od wydania decyzji ubezpieczyciela,
  • nie podpisało się dodatkowego porozumienia cywilnoprawnego z towarzystwem ubezpieczeniowym,
  • uszkodzone auto może jeszcze nie być naprawione,
  • można nie być już właścicielem auta (w tej sytuacji należy posiadać jednak umowę sprzedaży samochodu)

Niestety istnieje wiele udowodnionych w postępowaniu sądowym przypadków, gdy przedstawiciel ubezpieczyciela, działający w jego imieniu i interesie likwidator szkody – celowo zaniżał wycenę szkody. Można do tego celu stosować rozmaite metody i środki takie jak uwzględnienie w wycenie zamienników oryginalnych części lub ustalenie dużo niższej stawki za roboczogodzinę w warsztacie samochodowym.

Dodatkowo dopłata do odszkodowania OC jest możliwa tylko wtedy, gdy od wydania ostatniej decyzji w sprawie wypłaty odszkodowania nie minęły 3 lata. Czasami nasi klienci obawiają się, że mogą nie znaleźć dokumentacji w sprawie po tak długim czasie – na szczęście firma ubezpieczeniowa ma obowiązek wydać Państwu duplikaty wszystkich tych dokumentów. Ważne jest także, aby podawać swojemu likwidatorowi szkody adres e-mail, a wtedy wszystkie dokumenty jak kosztorys i decyzja – otrzymamy w wersji cyfrowej na skrzynkę pocztową, więc zawsze będzie dostępna. Ważne jest również to, by kierowca zainteresowany takim rozwiązaniem nie miał zawartej ugody z zakładem ubezpieczeń. Wyklucza to bowiem późniejsze dochodzenie odszkodowań przed jakimkolwiek organem – sądowym czy administracyjnym.

Proces odkupu odszkodowania – krok po kroku

Jako doświadczona w temacie firma, a do tego szanująca czas osób, które się do nas zgłaszają – staramy się, aby cała procedura odkupu szkody była możliwie jak najbardziej zrozumiała i możliwie uproszczona. Są jednak pewne jej etapy, które muszą być wykonane. Podczas każdego z poniższych kroków, nasi pracownicy towarzyszą klientowi, służąc doradztwem i pomocą, więc nie musisz martwić się, nawet jeśli z początku poniższe zagadnienia wydają się skomplikowane. Jesteśmy od tego, aby zaopiekować się każdym pokrzywdzonym od A do Z.

Aktualnie proceder odkupu odszkodowania wygląda następująco:

Krok 1: zgłoszenie się do nas i przekazanie odpowiednich dokumentów do analizy (kosztorys naprawy).

Odkup odszkodowania komunikacyjnegoUbezpieczyciel powinien przekazać klientowi zarówno swój kosztorys jak i ostateczną decyzję ubezpieczeniową. Pierwszy dokument jest potrzebny naszym analitykom do zweryfikowania wyceny dokonanej przez towarzystwo ubezpieczeniowe, natomiast decyzja jest potrzebna, gdyż to od niej należy złożyć odwołanie. Po 2020 roku istnieje ogromna szansa, że dokumenty te likwidator szkody wysłał w wersji elektronicznej na podany przez Państwa adres e-mail, więc z ich znalezieniem po czasie nie powinno być większego problemu.

Krok 2: złożenie z naszej strony propozycji dopłaty do szkody.

Na podstawie kosztorysu Państwa ubezpieczyciela i informacji na temat wartości pojazdu oraz dostępności części zamiennych, jesteśmy w stanie zweryfikować prawdziwą wartość szkody w majątku. Jeśli okaże się, że nasze wyliczenia przewyższają kwotę zaproponowaną w decyzji towarzystwa ubezpieczeniowego – proponujemy cesję odszkodowania, czyli odkup odszkodowań OC. Kwota wypłacona Państwu przez ubezpieczyciela pozostaje Państwa, my proponujemy dodatkową kwotę za przeniesienie na naszą kancelarię praw do dalszego dochodzenia dopłaty do odszkodowania.

Krok 3: akceptacja umowy na wskazaną w niej kwotę.

Jeśli zaproponowana przez nas kwota jest dla Państwa satysfakcjonująca, przygotowana zostanie umowa na podstawie artykułu 511 kodeksu cywilnego. W ten sposób przeniesiecie Państwo na naszą kancelarię prawo do dalszego dochodzenia roszczeń z tytułu szkody przed odpowiednimi organami. Po akceptacji projektu umowy na wskazaną kwotą nasz Dział Prawny drukuje ostateczną wersję porozumienia i kompletuje niezbędne dokumenty.

Krok 4: przygotowanie umowy cesji praw zaniżonego odszkodowania.

Umowa zawiera wszystkie kluczowe szczegóły – w tym ustalenia stanu faktycznego, skompletowana dokumentacja z procedury ubezpieczeniowej, a także kwotę porozumienia między poszkodowanym a naszą kancelarią. Jest to kwota dodatkowa, która zasili Państwa konto niezależnie od wcześniej przyznanej już wypłaty odszkodowania. Klienci zyskują w ten sposób nie tylko dodatkowe środki finansowe, ale również zdejmują z siebie problem udziału w rozprawach sądowych i załatwiania jakichkolwiek dalszych formalności.

Krok 5: przesłanie umowy i oczekiwania na akceptację przez podpis (podpisujemy umowę).

Całość może zostać wykonana zdalnie, tzn. nie jest nawet konieczna Państwa fizyczna obecność w naszej kancelarii. Odkup odszkodowań OC możliwy jest także na odległość – wszystkie niezbędne dokumenty odszkodowawcze można dostarczyć do nas w wersji cyfrowej. Nasza propozycja wykupu oraz projekt umowy porozumienia również są naszym klientom wysyłane drogę elektroniczną. Umowę możecie Państwo podpisać w zaciszu swojego domu i przesłać do naszego biura, gdzie zaparafujemy ją ze swojej strony.

Krok 6: finalizacja umowy poprzez przelanie ustalonej kwoty na wskazane konto.

Po podpisaniu umowy i odesłaniu jej na adres naszej kancelarii, wystarczy oczekiwać przelewu z ustaloną kwotą dopłaty. Na podany w umowie, dowolny wskazany przez naszego klienta rachunek bankowy – wpłynie kwota zgodna z porozumieniem. To, w jaki sposób postanowicie Państwo wykorzystać te dodatkowe środki finansowe, pozostaje już wyłącznie Państwa inwencją.

Jak więc widać – cały odkup odszkodowań może zamknąć się w kilku krokach, a gdy wchodzi się we współpracę z firmą/kancelarią odszkodowawczą tak doświadczoną w tym temacie jak nasza – można mieć pewność, iż w większości przypadków właśnie tak się stanie. Znajomość mechanizmów administracyjnych i sądowych oraz doświadczenie zdobyte przez naszych mecenasów i radców na przestrzeni dotychczasowych rozpraw pozwala nam prowadzić dużo skuteczniejsze negocjacje z towarzystwami ubezpieczeniowymi.

Odkup odszkodowań OC – wady i zalety

Ważąc zalety i wady wynikające z procesu odkupu odszkodowań nie da się nie zauważyć, że te pierwsze są tak liczne, iż nawet jeśli istnieje jakiś słaby punkt całego rozwiązania – jego charakter niknąłby w obliczu wielu zalet – a te są właśnie rozliczne.

Po pierwsze nie ma znaczenia status Państwa własności względem pojazdu. W ciągu 3 lat od otrzymania pieniędzy z odszkodowania mogliście go bowiem nawet sprzedać. Może być też zupełnie odwrotnie. Samochód może być nadal uszkodzony i oczekujący na ostateczne rozstrzygnięcia w sprawie.

Dla sądu nie ma to znaczenia. Prawo własności i związane z nim roszczenie odszkodowawcze nie wygasa, nawet jeśli przyjęliśmy pierwszą wypłatę od ubezpieczyciela i nie odwołaliśmy się od pierwszej decyzji. Może się więc nagle okazać, że z tytułu dawno zapomnianej szkody możecie Państwo dzisiaj uzyskać bez przesadnych formalności i trudności dodatkowe środki finansowe.

Kolejna zaleta to fakt, iż bez względu na to, jaki będzie ostateczny wynik procesu odszkodowawczego Państwo zgadzając się na odkup szkody OC nie muszą się niczym martwić – terminami rozpraw, zeznaniami, ani nawet interesować czy inwestować w ekspertyzy rzeczoznawców itp. Dopłata do odszkodowania, jaką otrzymają Państwo z naszej strony jest absolutnie i całkowicie Państwa własnością i nic tego nie zmieni.

Dodatkowa zaleta jest taka, iż na zaakceptowaną kwotę nie trzeba długo czekać – zwykle wpływa ona na konto nie później niż kilka dni po podpisaniu cesji szkody. Dodatkowe pieniądze mogą zostać wykorzystane przez naszych klientów na dowolny cel, wcale niekoniecznie związany z likwidacją omawianej szkody. W trudnych finansowo czasach odkup odszkodowań OC może stanowić dla poszkodowanych w niedawnych wypadkach komunikacyjnych dodatkowe, wygodne źródło dochodu. Ocena Państwa sprawy jest bezpłatna – nie wiąże się z tym konieczność żadnej przedpłaty. Wystarczy, że wyślecie Państwo do naszej kancelarii dokumenty w swojej sprawie ubezpieczeniowej a my natychmiast odpowiemy, czy jesteśmy w stanie zaproponować za tę szkodę wyższą kwotę zadośćuczynienia.

Koniec z długotrwałym czekaniem, aż spór zakończy się na drodze sądowej – bez pewności, że wynik rozprawy będzie zgodny z Państwa oczekiwaniami. To my bierzemy całkowitą odpowiedzialność za rozstrzygnięcie sprawy, a Państwo mogą o całej sprawie zapomnieć, a wszystko odbywa się na jasnych i przejrzystych warunkach.

Odkup odszkodowań OC w XPRIME – dodatkowe informacje

Kończąc wyjaśniać temat procedury odkupu odszkodowań, pozwolimy sobie dodać, że oprócz odkupu oferujemy również możliwość dopłaty do odszkodowań OC i skup odszkodowań. Więcej informacji na jeden i drugi temat chętnie udzielimy Państwu w kontakcie bezpośrednim. Zachęcamy do dzwonienia i wysyłania zapytań drogą e-mailową.

Jeśli masz pytania dotyczące odkupu odszkodowań – jesteśmy do Państwa dyspozycji!
Sprawdź również naszą ofertę dotyczącą zaniżonych odszkodowań OC.
Nie wyrażam sprzeciwu wobec przetwarzania moich danych osobowych.
Nasza polityka prywatności – wszystkie pozostawione dane firmy/dane osobowe (mail, nazwisko, adres zamieszkania) są chronione.
Polityka cookies: przeczytajcie także o zabezpieczeniu plików cookies.

Najnowsze Posty - Blog

Najczęściej zadawane pytania dotyczące odkupu odszkodowań OC - FAQ

Odkup prawa do odszkodowania polega na przejęciu przez specjalistyczną firmę roszczeń odszkodowawczych od poszkodowanego w zamian za natychmiastową wypłatę ustalonej kwoty. Firma ta następnie dochodzi roszczeń od ubezpieczyciela.

Suma otrzymana za sprzedaż odszkodowania zależy od wielu czynników, takich jak szacowana wartość szkody, prawdopodobieństwo wygranej sprawy i koszty procesu. Zazwyczaj jest niższa niż potencjalne odszkodowanie wypłacone po zakończeniu sprawy.

Zalety odkupu odszkodowania obejmują szybki dostęp do środków finansowych, eliminację ryzyka nieotrzymania odszkodowania oraz oszczędność czasu i uniknięcie stresu związanego z procesem sądowym.

Aby przyspieszyć proces likwidacji szkody, zaleca się szybkie zgłoszenie szkody ubezpieczycielowi, kompletną dokumentację zdarzenia oraz aktywne uczestnictwo w procedurze szacowania szkody.

W przypadku niezgody z decyzją ubezpieczyciela, można odwołać się od decyzji, przedstawiając dodatkowe dowody lub argumenty. Warto również rozważyć skorzystanie z pomocy prawnej specjalizującej się w sprawach odszkodowawczych.

Sprzedaż szkody OC może być korzystna, gdy potrzebujesz szybkiego dostępu do środków finansowych i preferujesz uniknięcie długotrwałego i niepewnego procesu dochodzenia odszkodowania.

Firmy odzyskujące odszkodowania specjalizują się w dochodzeniu roszczeń od ubezpieczycieli. Działają na zasadzie no win no fee, co oznacza, że pobierają opłatę tylko w przypadku uzyskania odszkodowania dla klienta.

Aby uzyskać odszkodowanie po wypadku, należy zgłosić szkodę do swojego ubezpieczyciela, zebrać niezbędną dokumentację (np. raport z policji, rachunki za naprawę) i złożyć odpowiedni wniosek odszkodowawczy.

Z dopłat do odszkodowań OC mogą skorzystać wszyscy poszkodowani w wypadkach komunikacyjnych, którzy otrzymali zaniżone odszkodowania od ubezpieczycieli. Dopłaty te mają na celu uzupełnienie kwoty do pełnej wartości szkody.

Kontakt

Skontaktuj się
z Nami

Adres e-mail

biuro@xprime.pl

Telefon

85 667 09 07

Telefon kom.

662 434 111

Adres

ul. Młynowa 46 lok U4
15-404 Białystok (Polska)

Wyślij Wiadomość

Firma odszkodowawcza XPRIME - logo

Kontakt

XPRIME Spółka z o. o
Spółka Komandytowa

Adres: ul. Świętego Rocha 31, lok. 112
15-879, Białystok, Polska

Numer KRS: 0000826959
REGON: 385448966
NIP: 5423393481

© Copyright 2020 xprime.pl | Strona i pozycjonowanie Studio Grafpa