Telefon: 85 667 09 07 | Telefon kom.: 662 434 111 | E-mail: biuro@xprime.pl

Odkup odszkodowań

Masz problem z wypłatą odszkodowania lub jest ono mocno zaniżone?
Skontaktuj się z firmą XPRIME, która odkupi od Ciebie prawa do szkody!

Odkup odszkodowań OC i dopłaty do odszkodowań OC

Jeśli brali Państwo udział w wypadku samochodowym – jest szansa, że kwestia uzyskania odszkodowania komunikacyjnego może być trudnym tematem do rozwikłania. W końcu tak wiele słyszy się na temat ich zaniżania przez towarzystwo ubezpieczeniowe i to bez względu na to, czy mowa o polisie OC sprawcy, czy AutoCasco.

W takich okolicznościach warto się zgłosić do nas – gdyż odkup odszkodowań to nasza specjalizacja. Wiemy jednak, że dla wielu osób to wyrażenie jest całkiem obce i niezrozumiałe, a w związku z tym, iż zależy nam, by każdy podjął w pełni świadomą decyzję, że chce się zdecydować na skorzystanie z tej usługi – poniżej wyjaśniamy najważniejsze zagadnienia, które rzucą więcej światło na temat odkupu odszkodowań.

Odkup odszkodowania komunikacyjnego

Odkup odszkodowań – czym jest i na czym polega?

Odkup odszkodowania OC to nic innego, jak dowiedzenie prawdy na temat zaniżenia odszkodowań. Nasza firma dokonuje analizy z tym związanej i na jej podstawie wysuwamy propozycje kwoty, za którą jesteśmy gotowi odkupić zaniżoną część odszkodowania.

Dokonywana w tym procesie jest cesja uszkodzonego pojazdu, na podstawie której osoba poszkodowana:

  • zyskuje ustaloną kwotę/dodatkowe pieniądze,
  • przestaje być stroną w sprawie,
  • nie musi martwić się o dalsze ew. procedury sądowe.

Całym dalszym procederem zajmujemy się my – XPRIME jako firma, która odkupiła odszkodowanie OC i wzięła na siebie cały ciężar związany z domaganiem się od sprawcy/zakładu ubezpieczeń stosownej kwoty/dodatkowych pieniędzy.

Warto pamiętać, że w żaden sposób nie przejmujemy kwoty, którą już Państwo otrzymali od ubezpieczyciela, bowiem omawiana tutaj kwota odkupu odszkodowania ocac odnosi się tylko i wyłącznie do zaniżonej jego części. Na tym etapie mogą Państwo już zapomnieć o całej sprawie, a ustalona kwota zostaje przekazana „od ręki” po podpisaniu dokumentów.

Jakie roszczenie może być odkupione? Kiedy przysługuje dopłata do odszkodowania?

Dopłaty do odszkodowań od firmy XPRIMENie każde roszczenie odszkodowawcze może zostać przeniesione na inny podmiot. Prawo do odszkodowania jest prawem rzeczowym przysługującym przede wszystkim osobom posiadającym jakiś ubezpieczony majątek – najczęściej jest to samochód lub nieruchomość. Jest to więc prawo związane z własnością i może dotyczyć szkody rzeczowej, a cesja odszkodowania np. na kancelarię odszkodowawczą ma miejsce na podstawie artykułu 511 kodeksu cywilnego. Odkup odszkodowań z tytułu szkody osobowej nie jest możliwe i dla dochodzenia swoich praw z tytułu strat osobistych należy upoważnić pełnomocnika sądowego.

Jednym z najczęstszych przypadków, kiedy dopłaty do odszkodowań są łatwe do uzyskania, są szkody komunikacyjne – czyli takie z udziałem samochodów. Bez względu na typ ubezpieczenia – dotyczy to bowiem w dużym stopniu zarówno pojazdów ubezpieczonych podstawową polisą OC jak i szerokim AutoCasco. Likwidatorzy szkody mogą chcieć na różne sposoby zaniżyć ostateczną wysokość wypłaconego odszkodowania. Odkup odszkodowań OC jest więc idealnym sposobem na to, aby przekazać doświadczonej kancelarii ciężar udowodnienia ubezpieczycielowi błędu. Warto wiedzieć, że taka cesja odszkodowania może być zrealizowana nawet jeśli nie jest się już właścicielem pojazdu, z przywileju tego skorzystać można także, jeśli auto nadal nie zostało w pełni naprawione.

Trzeba jednak wiedzieć również, że dopłata do odszkodowania OC możliwa jest do uzyskania tylko w drodze zaskarżenia decyzji ubezpieczeniowej wydanej przez towarzystwo. Roszczenie ulega jednak przedawnieniu po okresie 3 lat, więc pokrzywdzony ma maksymalnie 3 lata na to, aby rozpocząć taką procedurę odwoławczą. Prawa do ubiegania się o jakiekolwiek dopłaty do odszkodowań nie mają również ci pokrzywdzeni, którzy zdążyli zawrzeć odrębne porozumienie z ubezpieczycielem w zakresie likwidacji szkody.

Odkup odszkodowania – kiedy?

Zawsze wtedy, gdy czują się Państwo oszukani przez ubezpieczyciela, bądź też gdy nie mają Państwo zdrowia, czasu, czy zwyczajnie ochoty na sądowe potyczki, które prowadziłyby do uzyskania należnej kwoty – warto zgłosić się do XPRIME i pozbyć się kłopotu w szybki, wygodny i uczciwy sposób bez zbędnych formalności.

Po odkup odszkodowań mogą zgłosić się osoby spełniające następujące warunki:

 • bycie poszkodowanym w kolizji z OC sprawcy,
 • bycie sprawcą wypadku (w przypadku, gdy posiada się ważną polisę AutoCasco).
 • nie upłynęło więcej niż 3 lata od wydania decyzji ubezpieczyciela,
 • nie podpisało się dodatkowego porozumienia cywilnoprawnego z towarzystwem ubezpieczeniowym,
 • uszkodzone auto może jeszcze nie być naprawione,
 • można nie być już właścicielem auta (w tej sytuacji należy posiadać jednak umowę sprzedaży samochodu)

Niestety istnieje wiele udowodnionych w postępowaniu sądowym przypadków, gdy przedstawiciel ubezpieczyciela, działający w jego imieniu i interesie likwidator szkody – celowo zaniżał wycenę szkody. Można do tego celu stosować rozmaite metody i środki takie jak uwzględnienie w wycenie zamienników oryginalnych części lub ustalenie dużo niższej stawki za roboczogodzinę w warsztacie samochodowym.

Dodatkowo dopłata do odszkodowania OC jest możliwa tylko wtedy, gdy od wydania ostatniej decyzji w sprawie wypłaty odszkodowania nie minęły 3 lata. Czasami nasi klienci obawiają się, że mogą nie znaleźć dokumentacji w sprawie po tak długim czasie – na szczęście firma ubezpieczeniowa ma obowiązek wydać Państwu duplikaty wszystkich tych dokumentów. Ważne jest także, aby podawać swojemu likwidatorowi szkody adres e-mail, a wtedy wszystkie dokumenty jak kosztorys i decyzja – otrzymamy w wersji cyfrowej na skrzynkę pocztową, więc zawsze będzie dostępna. Ważne jest również to, by kierowca zainteresowany takim rozwiązaniem nie miał zawartej ugody z zakładem ubezpieczeń. Wyklucza to bowiem późniejsze dochodzenie dopłaty do odszkodowania OC przed jakimkolwiek organem – sądowym czy administracyjnym.

Proces odkupu odszkodowania – krok po kroku

Jako doświadczona w temacie firma, a do tego szanująca czas osób, które się do nas zgłaszają – staramy się, aby cała procedura odkupu szkody była możliwie jak najbardziej zrozumiała i możliwie uproszczona. Są jednak pewne jej etapy, które muszą być wykonane. Podczas każdego z poniższych kroków, nasi pracownicy towarzyszą klientowi, służąc doradztwem i pomocą, więc nie musisz martwić się, nawet jeśli z początku poniższe zagadnienia wydają się skomplikowane. Jesteśmy od tego, aby zaopiekować się każdym pokrzywdzonym od A do Z.

Aktualnie proceder odkupu odszkodowania wygląda następująco:

Krok 1: zgłoszenie się do nas i przekazanie odpowiednich dokumentów do analizy (kosztorys naprawy).

Odkup odszkodowań komunikacyjncyhUbezpieczyciel powinien przekazać klientowi zarówno swój kosztorys jak i ostateczną decyzję ubezpieczeniową. Pierwszy dokument jest potrzebny naszym analitykom do zweryfikowania wyceny dokonanej przez towarzystwo ubezpieczeniowe, natomiast decyzja jest potrzebna, gdyż to od niej należy złożyć odwołanie. Po 2020 roku istnieje ogromna szansa, że dokumenty te likwidator szkody wysłał w wersji elektronicznej na podany przez Państwa adres e-mail, więc z ich znalezieniem po czasie nie powinno być większego problemu.

Krok 2: złożenie z naszej strony propozycji dopłaty do szkody.

Na podstawie kosztorysu Państwa ubezpieczyciela i informacji na temat wartości pojazdu oraz dostępności części zamiennych, jesteśmy w stanie zweryfikować prawdziwą wartość szkody w majątku. Jeśli okaże się, że nasze wyliczenia przewyższają kwotę zaproponowaną w decyzji towarzystwa ubezpieczeniowego – proponujemy cesję odszkodowania, czyli odkup odszkodowań OC. Kwota wypłacona Państwu przez ubezpieczyciela pozostaje Państwa, my proponujemy dodatkową kwotę za przeniesienie na naszą kancelarię praw do dalszego dochodzenia dopłaty do odszkodowania.

Krok 3: akceptacja umowy na wskazaną w niej kwotę.

Jeśli zaproponowana przez nas kwota jest dla Państwa satysfakcjonująca, przygotowana zostanie umowa na podstawie artykułu 511 kodeksu cywilnego. W ten sposób przeniesiecie Państwo na naszą kancelarię prawo do dalszego dochodzenia roszczeń z tytułu szkody przed odpowiednimi organami. Po akceptacji projektu umowy na wskazaną kwotą nasz Dział Prawny drukuje ostateczną wersję porozumienia i kompletuje niezbędne dokumenty.

Krok 4: przygotowanie umowy cesji praw zaniżonego odszkodowania.

Umowa zawiera wszystkie kluczowe szczegóły – w tym ustalenia stanu faktycznego, skompletowana dokumentacja z procedury ubezpieczeniowej, a także kwotę porozumienia między poszkodowanym a naszą kancelarią. Jest to kwota dodatkowa, która zasili Państwa konto niezależnie od wcześniej przyznanej już wypłaty odszkodowania. Klienci zyskują w ten sposób nie tylko dodatkowe środki finansowe, ale również zdejmują z siebie problem udziału w rozprawach sądowych i załatwiania jakichkolwiek dalszych formalności.

Krok 5: przesłanie umowy i oczekiwania na akceptację przez podpis (podpisujemy umowę).

Całość może zostać wykonana zdalnie, tzn. nie jest nawet konieczna Państwa fizyczna obecność w naszej kancelarii. Odkup odszkodowań OC możliwy jest także na odległość – wszystkie niezbędne dokumenty odszkodowawcze można dostarczyć do nas w wersji cyfrowej. Nasza propozycja wykupu oraz projekt umowy porozumienia również są naszym klientom wysyłane drogę elektroniczną. Umowę możecie Państwo podpisać w zaciszu swojego domu i przesłać do naszego biura, gdzie zaparafujemy ją ze swojej strony.

Krok 6: finalizacja umowy poprzez przelanie ustalonej kwoty na wskazane konto.

Po podpisaniu umowy i odesłaniu jej na adres naszej kancelarii, wystarczy oczekiwać przelewu z ustaloną kwotą dopłaty. Na podany w umowie, dowolny wskazany przez naszego klienta rachunek bankowy – wpłynie kwota zgodna z porozumieniem. To, w jaki sposób postanowicie Państwo wykorzystać te dodatkowe środki finansowe, pozostaje już wyłącznie Państwa inwencją.

Jak więc widać – cały odkup odszkodowań może zamknąć się w kilku krokach, a gdy wchodzi się we współpracę z firmą/kancelarią odszkodowawczą tak doświadczoną w tym temacie jak nasza – można mieć pewność, iż w większości przypadków właśnie tak się stanie. Znajomość mechanizmów administracyjnych i sądowych oraz doświadczenie zdobyte przez naszych mecenasów i radców na przestrzeni dotychczasowych rozpraw pozwala nam prowadzić dużo skuteczniejsze negocjacje z towarzystwami ubezpieczeniowymi.

Odkup odszkodowań – wady i zalety

Ważąc zalety i wady wynikające z procesu odkupu odszkodowań nie da się nie zauważyć, że te pierwsze są tak liczne, iż nawet jeśli istnieje jakiś słaby punkt całego rozwiązania – jego charakter niknąłby w obliczu wielu zalet – a te są właśnie rozliczne.

Po pierwsze nie ma znaczenia status Państwa własności względem pojazdu. W ciągu 3 lat od otrzymania pieniędzy z odszkodowania mogliście go bowiem nawet sprzedać. Może być też zupełnie odwrotnie. Samochód może być nadal uszkodzony i oczekujący na ostateczne rozstrzygnięcia w sprawie.

Odkup odszkodowania OC

Dla sądu nie ma to znaczenia. Prawo własności i związane z nim roszczenie odszkodowawcze nie wygasa, nawet jeśli przyjęliśmy pierwszą wypłatę od ubezpieczyciela i nie odwołaliśmy się od pierwszej decyzji. Może się więc nagle okazać, że z tytułu dawno zapomnianej szkody możecie Państwo dzisiaj uzyskać bez przesadnych formalności i trudności dodatkowe środki finansowe.

Kolejna zaleta to fakt, iż bez względu na to, jaki będzie ostateczny wynik procesu odszkodowawczego Państwo zgadzając się na odkup szkody OC nie muszą się niczym martwić – terminami rozpraw, zeznaniami, ani nawet interesować czy inwestować w ekspertyzy rzeczoznawców itp. Dopłata do odszkodowania, jaką otrzymają Państwo z naszej strony jest absolutnie i całkowicie Państwa własnością i nic tego nie zmieni.

Dodatkowa zaleta jest taka, iż na zaakceptowaną kwotę nie trzeba długo czekać – zwykle wpływa ona na konto nie później niż kilka dni po podpisaniu cesji szkody. Dodatkowe pieniądze mogą zostać wykorzystane przez naszych klientów na dowolny cel, wcale niekoniecznie związany z likwidacją omawianej szkody. W trudnych finansowo czasach odkup odszkodowań OC może stanowić dla poszkodowanych w niedawnych wypadkach komunikacyjnych dodatkowe, wygodne źródło dochodu. Ocena Państwa sprawy jest bezpłatna – nie wiąże się z tym konieczność żadnej przedpłaty. Wystarczy, że wyślecie Państwo do naszej kancelarii dokumenty w swojej sprawie ubezpieczeniowej a my natychmiast odpowiemy, czy jesteśmy w stanie zaproponować za tę szkodę wyższą kwotę zadośćuczynienia.

Koniec z długotrwałym czekaniem, aż spór zakończy się na drodze sądowej – bez pewności, że wynik rozprawy będzie zgodny z Państwa oczekiwaniami. To my bierzemy całkowitą odpowiedzialność za rozstrzygnięcie sprawy, a Państwo mogą o całej sprawie zapomnieć, a wszystko odbywa się na jasnych i przejrzystych warunkach.

Dopłaty do odszkodowań

Firma odszkodowawcza XPRIME - biuroWielu naszych klientów decyduje się na współpracę z nami nie tylko z uwagi na wysoki wskaźnik wygranych przez nas rozpraw sądowych. Często udaje się bowiem wywalczyć od ubezpieczyciela dopłatę do odszkodowania nawet bez wchodzenia na ścieżkę sądową – towarzystwa widząc po drugiej stronie kancelarię wyspecjalizowaną w tego typu sprawach są bardziej skłonne do negocjowania. Oczywiście odkup odszkodowań przez nas oznacza wypłatę dla Państwa kwoty wyliczonej przez naszych ekspertów nawet w ciągu 72 godzin od podpisania umowy cesji odszkodowania. To my wypłacamy Państwu dopłaty do odszkodowań, a następnie w Państwa imieniu udajemy się do sądu w celu uzyskania od drugiej strony sowitego zadośćuczynienia za poważne naruszenia interesów ubezpieczonego. Oprócz czysto finansowego wymiaru, ma to także wymiar prokonsumencki – zwalczamy nieuczciwe praktyki monopolistów na rynku i wymuszamy na nieuczciwych likwidatorach podniesienie standardu obsługi wszystkich klientów.

Jak uzyskać dopłatę do odszkodowania?

Aby uzyskać dopłatę do odszkodowania, trzeba przede wszystkim się z nami skontaktować. To pierwszy krok, jaki muszą Państwo podjąć, aby cieszyć się dodatkowymi pieniędzmi. Następnie przychodzi pora na przesłanie wszystkich dokumentów, które pozwolą nam na dokładne zweryfikowanie sprawy. Kiedy do nas trafią, możemy rozpocząć przeliczenie szkody. Co ważne, jeśli nie dysponują Państwo potrzebnymi dokumentami, nic straconego. Wystarczy wystawić nam stosowne upoważnienie, abyśmy mogli otrzymać je od firmy ubezpieczeniowej. Jeśli przeprowadzona kalkulacja pokaże, że doszło do zaniżenia odszkodowania, zaproponujemy odkup szkody za odpowiednią kwotę. W przypadku, gdy zaakceptują Państwo nasze warunki, wystarczy podpisać przygotowaną przez nas umowę. Potem trzeba już tylko czekać na wypłatę pieniędzy.

Kto może otrzymać dopłatę do odszkodowania i kiedy można się o nią ubiegać?

Zacznijmy od tego, że dopłata do odszkodowania nie jest zależna od tego, co zdecydowałeś się zrobić z samochodem. Oznacza to, że jest to opcja dostępna zarówno dla tych, którzy podjęli decyzję o sprzedaży uszkodzonego auta, jak i tych, którzy postawili na jego naprawę. Żaden z tych działań nie zamyka drogi do dopłaty do odszkodowania. Podobnie jest, jeśli chodzi o rodzaj szkody. Dodatkowe pieniądze mogą otrzymać ci, w przypadku których miejsce miała szkoda całkowita, jak i ci, u których stwierdzono jedynie szkodę częściową.

Uzyskanie dopłaty do odszkodowania wchodzi w grę w kilku ściśle określonych przypadkach. Na dodatkowe środki finansowe mogą liczyć ci, którzy:

 • nie zdecydowali się na zawarcie ugody z ubezpieczycielem. Trzeba bardzo uważać podczas wymiany korespondencji, a także w trakcie rozmów telefonicznych. Najbezpieczniej jest używać stwierdzenia „kwoty bezspornej”. Nawet jeśli podczas kontaktu z przedstawicielem firmy ubezpieczeniowej zgodzisz się na wypłatę takiej kwoty, nie oznacza to zawarcia umowy. Tym samym droga do uzyskania dopłaty nie jest zamknięta.
 • mieli wypadek/kolizję nie dawniej, jak trzy lata temu.

Aby pieniądze z dopłaty trafiły na Twoje konto, musisz podpisać stosowną umowę.

Jakie dokumenty będą potrzebne do uzyskania dopłaty do odszkodowania?

Aby otrzymać dopłatę do odszkodowania, niezbędne są określone dokumenty. Przede wszystkim musicie Państwo dostarczyć wszystkie te związane z wypadkiem, a także te, które dotyczą szkody i jej likwidacji. Co ważne, nie są wymagane żadne nowe dokumenty. Jedyne, co muszą Państwo zrobić, to przesłać nam te, które już posiadanie. Po ich otrzymaniu dokładnie je przeanalizujemy, a następnie obliczymy wysokość dopłaty.

Czy warto zdecydować się na dopłatę odszkodowania?

Dopłaty do odszkodowań OC - XPRIMEDopłata do odszkodowania to rozwiązanie mające wiele zalet. Przede wszystkim należy podkreślić, że kwota wypłacona przez nas nie może zostać Państwu zabrana bez względu na to, jak dalej potoczy się sprawa w sądzie i jest to kolejny doskonały argument, aby skorzystać z możliwości, jakie stwarza prawo – w terminie 3 lat od wydania decyzji ubezpieczeniowej. Oczywiście w skrajnych przypadkach może się zdarzyć, że właściciel pojazdu lub kierujący nim w trakcie szkody – zostanie wezwany do sądu, ale w roli świadka, o ile taki wniosek złoży druga strona. Warto także pamiętać, że dopłata do odszkodowania OC jest w rozumieniu przepisów podatkowym wynagrodzeniem otrzymanym przez podatnika w danym roku podatkowym i taka dopłata musi być rozliczona za pomocą formularza PIT-11. Jest to jednak obowiązek naszej kancelarii, więc to my w odpowiednim terminie, na początku kolejnego roku kalendarzowego, wyślemy do naszych klientów wszystkie niezbędne deklaracje podatkowe do złożenia we właściwym Urzędzie Skarbowym. Dopłata do odszkodowania to rozwiązanie proste, które sprawdza się zdecydowanie lepiej niż pisanie odwołań do ubezpieczyciela, czy zdecydowanie się na wejście na drogę sądową.

Odkup odszkodowań w XPRIME – dodatkowe informacje

Kończąc wyjaśniać temat procedury odkupu odszkodowań, pozwolimy sobie dodać, że oprócz odkupu oferujemy również możliwość dopłaty do odszkodowań OC i skup odszkodowań. Więcej informacji na jeden i drugi temat chętnie udzielimy Państwu w kontakcie bezpośrednim. Zachęcamy do dzwonienia i wysyłania zapytań drogą e-mailową. Jeśli masz pytania dotyczące odkupu odszkodowań – jesteśmy do Państwa dyspozycji!
Nie wyrażam sprzeciwu wobec przetwarzania moich danych osobowych. Nasza polityka prywatności – wszystkie pozostawione dane firmy/dane osobowe (mail, nazwisko, adres zamieszkania) są chronione. Polityka cookies: przeczytajcie także o zabezpieczeniu plików cookies.

Najnowsze Posty - Blog

Najczęściej zadawane pytania dotyczące odkupu odszkodowań - FAQ

Firmy ubezpieczeniowe często zaniżają należne swoim klientom odszkodowania, przez co ci uzyskują znacznie mniejszą kwotę od tej, która faktycznie im się należy. Część z tych pieniędzy można odzyskać sprzedając prawo do odszkodowania profesjonalnej firmie, która będzie w stanie dokonać rzetelnej ekspertyzy uszkodzonego pojazdu, a następnie wynegocjować większą kwotę od ubezpieczyciela.

Nie da się jednoznacznie wskazać, jakiej kwoty można oczekiwać, ponieważ jest to zależne od szeregu zmiennych. Przede wszystkim powinno się wziąć pod uwagę pierwotną kwotę odszkodowania, a także kosztorys, jakim posługiwała się dana firma ubezpieczeniowa. Zaleca się uprzedni kontakt, w celu ustalenia dokładnej kwoty.

Najbardziej oczywistą zaletą odkupu odszkodowania jest możliwość odzyskania części pieniędzy z zaniżonej kwoty zapewnionej przez ubezpieczyciela. Warto wspomnieć także o braku konieczności obchodzenia się z formalnościami i rozprawami, jakie byłyby koniecznością w przypadku samodzielnego ubiegania się o wyższą kwotę z odszkodowania – zajmują się tym specjaliści.

Należy jak najszybciej zgłosić szkodę i czekać cierpliwie na reakcję ubezpieczyciela. Codziennie ponaglać mailami i telefonami opiekuna szkody, lub infolinię. Częstym błędem poszkodowanego: jest nie podanie nr konta do wypłaty odszkodowania oraz nie podpisanie oświadczenia, że nie jest się płatnikiem podatku VAT.

Należy napisać Odwołanie od Decyzji Zakładu Ubezpieczeń. Do odwołania należy sporządzić prywatną Opinię rzeczoznawcy. Odwołanie przesyłamy do Zakładu Ubezpieczeń. W przypadku podtrzymania wcześniejszej decyzji możemy skierować sprawę na drogę postępowania sądowego.

Sprzedanie swojego odszkodowania ma następujące plusy:

 • otrzymujemy od razu dodatkowe pieniądze (spór sądowy może potrwać nawet 3 – 4 lata)
 • nie musimy wykonywać prywatnej Opinii Rzeczoznawczej
 • nie musimy ponosić kosztów postępowania sądowego: prawnik, wpis sądowy, Biegły sądowy itd.
 • nie musimy pisać zarzutów do niekorzystnej Opinii Biegłego Sądowego
 • i najważniejsze NIE STRESUJEMY SIĘ wieloletnim sporem sądowym

Firmy odzyskujące odszkodowania mają wyrobione procedury w dochodzeniu najwyższej kwoty odszkodowania. Jednocześnie z uwagi na skalę działania minimalizują koszty jednostkowe pojedynczych spraw. Firmy posiadają prawników, rzeczoznawców, odpowiednie programy rzeczoznawcze oraz wieloletnie doświadczenie w branży ubezpieczeniowej.

Aby uzyskać odszkodowanie po kolizji należy szkodę bezzwłocznie zgłosić do zakładu ubezpieczeń. Z Ubezpieczalni powinien przyjechać likwidator celem zrobienia zdjęć pojazdu oraz obliczenia odszkodowania. Następnie po weryfikacji szkody Zakład Ubezpieczeń wypłaca odszkodowanie. Po otrzymaniu oferty kwoty odszkodowania należy skontrolować ją u Naszego rzeczoznawcy.

Z dopłaty odszkodowania może skorzystać każda osoba lub firma. Należy przesłać do Nas kosztorys z zakładu ubezpieczeń celem darmowej weryfikacji.

Kontakt

Skontaktuj się
z Nami

Adres e-mail

biuro@xprime.pl

Telefon

85 667 09 07

Telefon kom.

662 434 111

Adres

ul. Młynowa 46 lok U4
15-404 Białystok (Polska)

Wyślij Wiadomość

Firma odszkodowawcza XPRIME - logo

Kontakt

XPRIME Spółka z o. o
Spółka Komandytowa

Adres: ul. Świętego Rocha 31, lok. 112
15-879, Białystok, Polska

Numer KRS: 0000826959
REGON: 385448966
NIP: 5423393481

© Copyright 2020 xprime.pl | Strona i pozycjonowanie Studio Grafpa