Telefon: 85 667 09 07 | Telefon kom.: 662 434 111 | E-mail: biuro@xprime.pl
Odszkodowanie za wypadek samochodowy - jak uzyskać odszkodowanie i jakie problemy możesz napotkać?

Odszkodowanie za wypadek samochodowy – jak uzyskać odszkodowanie i jakie problemy możesz napotkać?

W wyniku wypadku drogowego niejednokrotnie dochodzi do poważnego uszczerbku na zdrowiu, a także wysokich strat materialnych. Każdy poszkodowany ma prawo ubiegać się o zadośćuczynienie za poniesione obrażenia, traumę psychiczną oraz zniszczenia mienia. O uzyskanie odszkodowanie z polisy OC sprawcy należy się ubiegać u wybranego zakładu ubezpieczeniowego. W skrajnych przypadkach, gdy ofiara zdarzenia drogowego nie jest zdolna do podjęcia pracy zarobkowej, może ubiegać się o rentę.

Aktualne OC stanowi zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa obowiązkowe ubezpieczenie majątkowe dla wszystkich właścicieli pojazdów mechanicznych. Mówi o tym ustawa z 2003 roku. Ważną, czyli regularnie odnawianą polisę musi być wyposażony każdy samochód dopuszczony do ruchu, nawet jeśli nie jest użytkowany. Posiadanie ubezpieczenia OC stanowi podstawę do wypłaty odszkodowania za spowodowane skutki wypadków drogowych. Jest to jednocześnie ochrona mienia ubezpieczonych, a także gwarancja otrzymania odszkodowania.

Jakie czynności należy podjąć po wypadku samochodowym?

Nikt, kto uczestniczył w wypadku drogowym, nie zdaje sobie sprawy, jak ważny jest sposób postępowania bezpośrednio po zdarzeniu nie tylko w kontekście zdrowia i życia ofiar, ale również uzyskania odszkodowania z OC sprawcy. Choć to niezwykle trudne, należy opanować emocje, roztrzęsienie i stres. Najważniejsze jest udzielenie pomocy ewentualnym rannym i zabezpieczenie miejsca wypadku. Potem warto zebrać dowody dla firmy ubezpieczeniowej w postaci wspólnego oświadczenia, jeśli o fakcie nie została poinformowana policja lub sporządzonej przez funkcjonariuszy notki w przypadku wezwania służb.

Niezwykle ważne jest, aby dokładnie zidentyfikować sprawcę, czyli znać jego:

  • imię i nazwisko,
  • adres,
  • numer rejestracyjny, markę i model pojazdu,
  • nazwę zakładu, w którym wykupił polisę ubezpieczeniową.

Konieczne jest również wskazanie przebiegu zdarzenia oraz dokładnej daty i godziny. Warto sprawdzić obecność ewentualnych świadków, wykonać zdjęcia pojazdów oraz jak najszybciej zgłosić szkodę do towarzystwa ubezpieczeniowego.

Odszkodowanie za wypadek samochodowy – jakie problemy można napotkać?

Dopełnienie wszystkich procedur oraz prawidłowy sposób zachowania się bezpośrednio po wypadku nie jest niestety gwarancją szybkiego uzyskania odszkodowania. Zakłady ubezpieczeniowe niechętnie wypłacają duże sumy świadczeń.

Dlatego poszkodowany kierowca może napotkać następujące trudności podczas współpracy:

  • zupełna odmowa wypłacenia odszkodowania,
  • nieuznanie części przedstawionego materiału dowodowego,
  • brak możliwości wglądu do akt sprawy,
  • celowe przedłużanie procedur opóźniające wypłatę odszkodowania,
  • nieudzielenie wyczerpującej informacji,
  • uznanie szkody za całkowitą poprzez sztuczne zawyżanie kosztów naprawy.

Każdy z tych problemów nastręcza poszkodowanemu kierowcy dodatkowego stresu oraz nerwów. Jednak najczęściej stosowaną przez ubezpieczycieli praktyką jest zaniżanie odszkodowania z polisy OC sprawcy. W tym celu firma nie oferuje części oryginalnych, lecz zamienniki, przedstawia kosztorys w kwotach netto lub uwzględnia potrącenia amortyzacyjne, obniżające wartość samochodu.

Jak się bronić przed zaniżonym odszkodowaniem?

Jednym z najbardziej skutecznych sposobów na uniknięcie zaniżonego odkodowanie jest odkup odszkodowania OC przez firmę odszkodowawczą XPRIME. Polega na wykupie przez zewnętrzny podmiot prawa do ubiegania się wypłatę świadczenia w imieniu poszkodowanego kierowcy. Dzięki temu zyskuje gwarancję otrzymania środków finansowych. Należy wiedzieć, że z tego rozwiązania można skorzystać wyłącznie w odniesieniu do spornej części roszczenia, np. zaniżonej. Pozostała część bezsporna nie jest brana pod uwagę.

Z odkupu odszkodowania OC może skorzystać każdy kierowca pod warunkiem, że jego pojazd nie uległ uszkodzeniu w ciągu ostatnich trzech lat, a on sam był osobą poszkodowaną w wypadku drogowym. Istnieje możliwość skorzystania z tej usługi nawet po otrzymaniu kosztorysu i wypłacie odszkodowania przez aktualną firmę ubezpieczeniową. Warunkiem jest zaniżenie przez nią odszkodowania, o którego wyrównanie ubiega się właściciel pojazdu.

Patrz na Ofertę – Odzyskiwanie odszkodowań
Dowiedz się więcej o zaniżonych odszkodowaniach OC.