Telefon: 85 667 09 07 | Telefon kom.: 662 434 111 | E-mail: biuro@xprime.pl
Odmowa wypłaty odszkodowania – jak temu przeciwdziałać?

Odmowa wypłaty odszkodowania – jak temu przeciwdziałać?

Odszkodowanie komunikacyjne stanowi istotny element systemu ubezpieczeń komunikacyjnych, gwarantując zabezpieczenie finansowe poszkodowanym w wyniku zdarzeń drogowych. W sytuacji, gdy pojazd ulegnie uszkodzeniu w wyniku kolizji czy wypadku, właściciel ma prawo ubiegać się o rekompensatę kosztów naprawy. Proces uzyskania odszkodowania często wiąże się z koniecznością udokumentowania strat, a także negocjacjami z ubezpieczycielem. Istotne jest zrozumienie swoich praw i obowiązków w kontekście polskiego prawa ubezpieczeniowego, by efektywnie dochodzić należnych roszczeń i zapewnić odpowiednią regenerację uszkodzonego mienia.

Kroki, które należy podjąć żeby uzyskać odszkodowanie

Uzyskanie odszkodowania z tytułu szkody komunikacyjnej wymaga podjęcia pewnych kroków. Oto one w skrócie:

 1. Zabezpieczenie miejsca zdarzenia: Natychmiast po wypadku zabezpiecz miejsce zdarzenia, włącz światła awaryjne, ustaw trójkąt ostrzegawczy i załóż kamizelkę odblaskową.
 2. Spisanie oświadczenia: Jeżeli obie strony są zgodne co do okoliczności zdarzenia, warto spisać wspólne oświadczenie o zdarzeniu drogowym.
 3. Wezwanie policji: W przypadku poważniejszych szkód, kontuzji, czy gdy druga strona nie chce współpracować, powiadom policję.
 4. Dokumentacja szkody: Robienie zdjęć miejsca zdarzenia, uszkodzonego pojazdu, numerów rejestracyjnych, a także innych istotnych dowodów.
 5. Zgłoszenie szkody w zakładzie ubezpieczeń: Skontaktuj się ze swoim ubezpieczycielem jak najszybciej po zdarzeniu, aby zgłosić szkodę.
 6. Gromadzenie dokumentów: Zebranie wszelkich dokumentów potwierdzających szkodę – faktury z warsztatu, opinie biegłych, rachunki za leczenie itp.
 7. Wybór warsztatu: W niektórych przypadkach ubezpieczyciel może wskazać autoryzowany warsztat, ale masz też prawo wyboru własnego warsztatu.
 8. Wycena szkody: Ubezpieczyciel przeprowadzi wycenę szkody, często poprzez rzeczoznawcę.
 9. Negocjacje z ubezpieczycielem: W przypadku niezadowolenia z proponowanej kwoty odszkodowania, można negocjować z ubezpieczycielem lub zlecić to naszej specjalistycznej firmie – XPRIME.
 10. Pomoc prawna: Jeśli negocjacje zawodzą, warto rozważyć skonsultowanie się z prawnikiem specjalizującym się w odszkodowaniach.
 11. Wypłata odszkodowania: Po ustaleniu ostatecznej kwoty, ubezpieczyciel dokona wypłaty odszkodowania.

Pamiętaj, aby zawsze postępować zgodnie z zaleceniami ubezpieczyciela i prawnika oraz mieć na uwadze wszelkie terminy i wymagane dokumenty.

Co zrobić gdy dostaniesz odmowę wypłaty odszkodowania?

Gdy dostaniesz odmowę wypłaty odszkodowania od ubezpieczyciela, istnieją określone kroki, które możesz podjąć, aby dochodzić swoich praw. Oto kilka z nich:

 1. Analiza decyzji: Przede wszystkim dokładnie przeanalizuj uzasadnienie odmowy. Zrozumienie powodów decyzji ubezpieczyciela jest kluczowe w dalszych działaniach.
 2. Wewnętrzne odwołanie: Wielu ubezpieczycieli oferuje procedurę wewnętrznego odwołania. Możesz napisać odwołanie, w którym przedstawisz swoje argumenty oraz dowody, które, według Ciebie, zostały pominięte lub źle zinterpretowane.
 3. Pomoc rzeczoznawcy: Jeśli odmowa dotyczy wysokości szkody, warto zastanowić się nad zatrudnieniem niezależnego rzeczoznawcy samochodowego, który dokona własnej wyceny szkody.
 4. Skonsultuj się z prawnikiem: Jeśli Twoje odwołanie nie przyniesie rezultatów, warto zwrócić się o pomoc do prawnika specjalizującego się w sprawach odszkodowawczych.
 5. Mediacja: Zanim rozpoczniesz formalne postępowanie sądowe, możesz rozważyć mediację z ubezpieczycielem. Jest to mniej formalny sposób rozwiązania sporu z udziałem neutralnego mediatora.
 6. Postępowanie sądowe: Jeśli inne metody zawiodą, możesz rozważyć pozew przeciwko ubezpieczycielowi. Pamiętaj jednak, że postępowanie sądowe może być czasochłonne i kosztowne.
 7. Rzecznik Ubezpieczonych: W Polsce działa instytucja Rzecznika Ubezpieczonych, która zajmuje się ochroną praw osób ubezpieczonych. Możesz zwrócić się tam z skargą na działania ubezpieczyciela.
 8. Monitoruj terminy: Pamiętaj, że w przypadku odmowy wypłaty odszkodowania istnieją określone terminy, w których musisz podjąć działania (np. złożenie odwołania, wniesienie pozwu). Nie przegap tych terminów.

Kluczem w przypadku odmowy wypłaty odszkodowania jest nie poddawanie się i systematyczne dochodzenie swoich praw. Warto korzystać z dostępnej pomocy specjalistów, aby zwiększyć szanse na uzyskanie należnego odszkodowania.

Dochodzenie odszkodowań —> Zerknij na Ofertę! <— Zaniżone odszkodowanie OC