Telefon: 85 667 09 07 | Telefon kom.: 662 434 111 | E-mail: biuro@xprime.pl
Odkup odszkodowań OC i AC – na czym to polega?

Odkup odszkodowań OC i AC – na czym to polega?

Udział w wypadku samochodowym daje możliwość uzyskania odszkodowania z ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, a czasem nawet z polisy Autocasco. Teoretycznie otrzymanie odszkodowania jest bardzo proste. W rzeczywistości jest inaczej. Problemem, na którym natrafia bardzo wiele osób jest zaniżanie odszkodowania OC. W takich okolicznościach poszkodowani mają dwa wyjścia: złożenie pozwu do sądu przeciwko ubezpieczycielowi albo zgłoszenie się do firmy XPRIME, której specjalnością jest odkup odszkodowań.

Na czym polega odkup odszkodowań?

Osoba, która otrzymała (jej zdaniem) zbyt niskie odszkodowanie, zwracając się o pomoc do firmy skupującej odszkodowania zobowiązuje się do cesji uszkodzonego pojazdu. W zamian za to otrzymuje ustaloną kwotę. Nie musi się więcej martwić o dalsze procedury, w tym o koszty ewentualnego postępowania sądowego. Z chwilą bowiem cesji uszkodzonego pojazdu przestaje być stroną w sprawie. Firma, która zajmuje się odkupem odszkodowań na podstawie dostarczonych przez poszkodowaną stronę dokumentów dokonuje analizy czy rzeczywiście doszło do zaniżenia odszkodowania. Na podstawie tej analizy proponuje kwotę, za którą skłonna jest odkupić tę część odszkodowania, która została zaniżona.

Kto może się zgłosić do firmy skupującej odszkodowania?

Do firmy, której specjalnością jest odzyskiwanie odszkodowań mogą zgłaszać się wszystkie osoby, które uważają, że firma ubezpieczeniowa wypłaciła im za poniesioną szkodę zbyt niskie odszkodowanie. O pomoc do takiej firmy mogą zwrócić się również te osoby, które nie zamierzają z różnych powodów (np. stanu zdrowia) walczyć z towarzystwem ubezpieczeniowym w sądzie. Do firmy z zamiarem odkupu odszkodowania mogą zgłaszać się zarówno osoby, które zostały poszkodowane w wypadku i chcą odzyskać odszkodowanie z polisy OC sprawcy, jak i osoby, które były sprawcą kolizji. Sprawca wypadku zainteresowany odkupem odszkodowania musi posiadać ubezpieczenie Autocasco. Należy pamiętać, że roszczenie w stosunku do ubezpieczyciela przedawniają się po upływie 3 lat od wydanie ostatniej decyzji w sprawie wypłaty odszkodowania. Istotne jest także to, aby osoba zwracająca się o odkup odszkodowania nie zawarła ugody z towarzystwem ubezpieczeniowym.

Jakie dokumenty należy przygotować?

Do ustalenie czy odszkodowanie rzeczywiście zostało przez towarzystwa ubezpieczeniowe zaniżone niezbędna jest analiza pewnych dokumentów. Oszacowanie wysokości dopłaty możliwe jest na podstawie finalnego kosztorysu oraz na podstawie decyzji wydanej przez ubezpieczyciela. Powodów do odwołania się od decyzji towarzystwa ubezpieczeniowego jest naprawdę bardzo wiele. Stosowanie amortyzacji części przez ubezpieczycieli jest niezgodne z prawem, ale jest to często stosowany wybieg, aby zaniżyć wysokość odszkodowania.

Zgłaszając się do firmy skupującej odszkodowania OC czy AC poszkodowani przez towarzystwa ubezpieczeniowe nie tracą już wypłaconych przez ubezpieczyciela pieniędzy. Kwota odkupu dotyczy wyłącznie zaniżonej części odszkodowania.