Telefon: 85 667 09 07 | Telefon kom.: 662 434 111 | E-mail: biuro@xprime.pl
Odszkodowanie z OC sprawcy - co obejmuje, co Ci się należy jako poszkodowanemu?

Odszkodowanie z OC sprawcy – co obejmuje, co Ci się należy jako poszkodowanemu?

Kolizje na polskich drogach zdarzają się nader często, stając się ich uczestnikiem a zarazem osobą poszkodowaną dobrze wiedzieć, co można uzyskać z odszkodowania OC sprawcy wypadku. Nawet, jeśli zaraz po kolizji nie są odczuwane dolegliwości, należy skorzystać z konsultacji lekarskiej, ponieważ mogło dojść do urazów, których konsekwencje będą odczuwane przez lata. Nie trzeba skupiać się jedynie na ubieganiu się o naprawę pojazdu, istnieją również inne formy odszkodowania, o które można starać się u ubezpieczyciela sprawy wypadku.

Odszkodowanie z OC sprawy wypadku – naprawa samochodu

W przypadku uszkodzenia pojazdu w wyniku kolizji drogowej, poszkodowanemu kierowcy należy się odszkodowanie z OC sprawcy uzyskiwane od jego ubezpieczyciela. Dotyczy ono dokonania naprawy wszystkich uszkodzeń, jakie powstały w czasie wypadku. Aby je uzyskać należy zadzwonić do danego towarzystwa ubezpieczeniowego lub dokonać zgłoszenia drogą online. Ubezpieczyciel widniejący na polisie OC ma obowiązek w ciągu 30 dni dokonać likwidacji szkody.

Właściciel uszkodzonego samochodu może wybrać optymalną dla siebie formę rozliczenia gotówkową i bezgotówkową. W pierwszym przypadku poszkodowany samodzielnie wybiera warsztat samochodowy, rzeczoznawca delegowany przez ubezpieczyciela dokonuje oględzin i przedstawia mu wszelkie stwierdzone uszkodzenia. Po dokonaniu wyceny ubezpieczyciel przedstawia wysokość odszkodowania i kierowca otrzymuje środki finansowe na naprawę auta. Zawsze trzeba sprawdzić, czy kosztorys zawiera części oryginalne czy zamienniki, które jak wiadomo będą służyły krócej. W przypadku rozliczenia bezgotówkowego, ubezpieczyciel dokonuje rozliczeń finansowych bezpośrednio z wybranym przez kierowcę warsztatem. Jeżeli poszkodowany uzna, że wycena jest nieadekwatna do powstałych w czasie kolizji usterek, może złożyć odwołanie.

W ramach odszkodowania z OC sprawy można otrzymać samochód zastępczy

W przypadku powstania uszkodzenia pojazdu, którego naprawa zajmie kilka lub więcej dni, osoba poszkodowana do czasu jej wykonania może uzyskać środki na wynajęcie samochodu zastępczego. W tym przypadku dostępne są również dwa warianty tzn. bezgotówkowy, gdy ubezpieczyciel będzie sam rozliczał się z wypożyczalnią samochodu lub warsztatem, który również zajmuje się wynajmem samochodów z OC sprawy. Lub po kontakcie z ubezpieczycielem można samodzielnie wynająć auto zastępcze a po zakończeniu wynajmu przedstawić fakturę, pamiętając, że klasa tego pojazdu nie może być wyższa niż samochodu własnego.

Holowanie samochodu do kolejny wariant odszkodowania z OC sprawcy wypadku

Jeżeli podczas wypadku drogowego, doszło do poważnych uszkodzeń pojazdu, poszkodowany kierowca może skontaktować się z ubezpieczycielem i wynająć lawetę, która odholuje samochód do wskazanego warsztatu samochodowego. Taka usługa będzie pokryta z ubezpieczenia OC sprawcy wypadku. Jeżeli nawet w chwili kolizji nie ma możliwości kontaktu z ubezpieczycielem można wynająć lawetę na własny koszt a następnie przedstawić rachunek i dochodzić zwrotu poniesionych kosztów.

Utrata wartości handlowej może również być rekompensowana, jako odszkodowanie z OC sprawcy

Jeżeli rzeczoznawca ubezpieczyciela nie orzekł szkody całkowitej, poszkodowany kierowca może wystąpić o odszkodowanie zawierające naprawę auta oraz kwotę, która odpowiada utraconej wartości handlowej samochodu. Dotyczy to jednak pojazdów nie starszych niż 6 lat oraz pojazdów posiadających wartość historyczną, mających niewielki przebieg.

Dochodzenie zwrotu utraconych korzyści z OC sprawcy

Jeżeli wskutek wypadku drogowego, uszkodzeniu uległ samochód, który służył poszkodowanemu, jako źródło zarobkowania, może on dochodzić odszkodowania z OC sprawcy, jako zwrot utraconych korzyści. Należy zgłosić ubezpieczycielowi takie roszczenia i przedłożyć wymagane przez niego dokumenty.

Zwrot kosztów leczenia, jako odszkodowanie z OC sprawcy wypadku

Poszkodowany w wypadku może dochodzić odszkodowania z OC sprawcy od ubezpieczyciela, który jest zobowiązany do pokrycia kosztów leczenia. Jeżeli kierowca korzystał z opieki medycznej w placówce prywatnej ubezpieczyciel może zakwestionować rachunek, ale będzie musiał to dokładnie uzasadnić. Osoba poszkodowana może również domagać się zaliczki na leczenie, dochodzić zwrotu kosztów rehabilitacji i leczenia za granicą.

Odszkodowanie z OC sprawcy – zadośćuczynienie za doznaną krzywdę i cierpienie fizyczne i psychiczne

Wypadek drogowy może spowodować cierpienie psychiczne, gdy doszło do ciężkiego uszkodzenia ciała, co utrudnia samodzielne wykonywanie czynności życiowych itp. Taka forma odszkodowania nosi nazwę zadośćuczynienia i mogą ubiegać się o nią osoby, które ucierpiały w wypadku oraz rodzina, która z jego powodu utraciła bliską osobę i doznała krzywdy.

Poza wymienionymi formami odszkodowania z OC sprawcy, poszkodowany może dochodzić renty tymczasowej i wyrównawczej, jeżeli wskutek wypadku utracił on zdolność do pracy. Można również ubiegać się o odszkodowanie jednorazowe, dotyczy to przede wszystkim osób, które stały się niepełnosprawne wskutek wypadku.

Dopłaty do odszkodowań OC —> KOMPLETNA OFERTA <— Zaniżone odszkodowanie OC

Opracowane:
Odzyskiwanie odszkodowań – Xprime