Telefon: 85 667 09 07 | Telefon kom.: 662 434 111 | E-mail: biuro@xprime.pl

Zaniżone odszkodowanie z OC sprawcy. Jak uzyskać więcej pieniędzy?

Większość osób jest zdania, że instytucje takie jak towarzystwa ubezpieczeniowe zasługują na zaufanie i z pewnością dbają o dobro osób, które się do nich zgłaszają. Rzeczywistość bywa jednak zgoła inna. Nie brakuje bowiem historii o tym, jak często dochodzi do zaniżania wypłacanych odszkodowań z OC sprawcy. Brałeś udział w wypadku? Z naszym poradnikiem dowiesz się, jak uzyskać więcej pieniędzy od ubezpieczyciela.

Spis treści – zaniżone odszkodowania OC

1. Kto powinien posiadać polisę OC i do czego jest ona potrzebna?
2. Kto może starać się o odszkodowanie z OC sprawcy?
3. Jak zgromadzić dokumentację po szkodzie?
4. Dlaczego firmy ubezpieczeniowe zaniżają wypłacane odszkodowanie?
5. Jak rozpoznać zaniżone odszkodowanie?
6. Zaniżone odszkodowanie, jak dochodzić swoich praw?
7. Dodatkowe pieniądze – jak je zdobyć?
8. Najczęściej zadawane pytania dotyczące zaniżonego odszkodowania OC – FAQ

Kto powinien posiadać polisę OC i do czego jest ona potrzebna?

Zaniżone odszkodowanie OC - pomoc firmy odszkodowawczej XprimeW przepisach polskiego prawa można znaleźć konkretne informacje, co do rodzajów ubezpieczeń. Ustawodawca jasno wskazuje, które z nich są obligatoryjne, a które zupełnie dobrowolne. Każdy właściciel pojazdu jest zobowiązany do tego, aby wykupić polisę OC. Bez ważnego ubezpieczenia OC nie można poruszać się pojazdem po drogach publicznych. Od kilku lat działa zintegrowany system informatyczny, który pozwala sprawnie wyłapywać właścicieli samochodów bez OC. Nawet kilka dni opóźnienia w opłacie za polisę będzie skutkować nieprzyjemnymi konsekwencjami finansowymi.

Niektórzy często zastanawiają się nad tym, dlaczego akurat do OC przywiązuje się aż tak dużą wagę. Wszelkie wątpliwości mijają jednak z chwilą, gdy ktoś staje się uczestnikiem zdarzenia drogowego. Wszelkie szkody, które powstały w wyniku kolizji drogowej czy wypadku likwidowane są z OC sprawcy. Osoby poszkodowane, które chcą otrzymać odszkodowanie muszą u ubezpieczyciela, u którego sprawca wypadku miał wykupioną polisę OC złożyć zawiadomienie o szkodzie. Jest na to kilka sposobów – prosto i sprawnie można to zrobić, chociażby przy pomocy sieci internetowej. Trzeba jednak pamiętać, aby skompletować wszystkie niezbędne dokumenty, między innymi te potwierdzające dane sprawcy wypadku – może to być oświadczenie podpisane przez wszystkie osoby biorące udział w kolizji lub notatka sporządzona przez wezwanych na miejsce policjantów.

Kto może starać się o odszkodowanie z OC sprawcy?

Katalog osób uprawnionych do uzyskania odszkodowania z OC sprawcy wypadku jest dosyć szeroki. Mogą się o nie starać między innymi:

  • kierowcy innych pojazdów biorących udział w zdarzeniu drogowym,
  • pasażerowie wszystkich samochodów (również pasażerowie, którzy podróżowali samochodem osoby odpowiedzialnej za spowodowanie wypadku),
  • piesi oraz rowerzyści poszkodowani w zdarzeniu drogowym.

Każda osoba, która uważa, że jest uprawniona do tego, aby otrzymać odszkodowanie, powinna zgłosić szkodę u ubezpieczyciela sprawcy wypadku.

Jak zgromadzić dokumentację po szkodzie?

Co do zasady, potrzebne są tylko najbardziej podstawowe dokumenty – decyzja ubezpieczyciela i jego pierwszy kosztorys. W oparciu o te dokumenty każdy klient ma prawo wnieść odwołanie od decyzji – trafia ono jednak do tego samego Towarzystwa Ubezpieczeniowego, więc niejednokrotnie po upływie 30 dni klient dowiaduje się o podtrzymaniu dotychczasowego stanowiska ubezpieczyciela. Sposobem na to, aby podnieść swoje szanse i już podczas pierwszego odwołania do TU zwiększyć prawdopodobieństwo pozytywnego rozpatrzenia wniosku – jest dostarczenie odrębnej niezależnej ekspertyzy rzeczoznawcy, czyli wyceny korzystniejszej niż ta przedstawiona przez ubezpieczyciela. Podając od początku zgłoszenia szkody swój adres e-mail i potwierdzając korespondencję elektroniczną, zapewnimy sobie cyfrowe kopie wszystkich dokumentów wydanych w sprawie na swojej skrzynce e-mail – co może być później szalenie pomocne.

Oczywiście zaniżone odszkodowanie OC zostanie przez samo towarzystwo ubezpieczeniowe podwyższone tylko w nieznacznym stopniu. Zazwyczaj dopiero interwencja Rzecznika Finansowego, który może bezpłatnie włączyć się jako strona konsultująca zagadnienia zaniżonego zadośćuczynienia – podnosi zaangażowanie ze strony wielkich korporacji ubezpieczeniowych. Nawet jednak przedstawienie w sprawie własnych ekspertyz i wycen Rzecznika Finansowego – może nie zmienić orzecznictwa TU i wtedy konieczne jest stanięcie na drodze sądowej przeciwko potężnemu działowi prawnemu korporacji ubezpieczeniowej. Warto wtedy mieć po swojej stronie doświadczonych mecenasów i radców prawnych, którzy w swojej karierze udowodnili już przed sądami niejedno zaniżone odszkodowanie OC. To my weźmiemy wtedy na siebie cały ciężar związany ze zdobywaniem ekspertyz, opinii, kosztorysów i zeznań.

Dlaczego firmy ubezpieczeniowe zaniżają wypłacane odszkodowanie?

Firma ubezpieczeniowa działa w taki sposób, aby przyczynić się do stałego zwiększania swoich zysków. Każda wypłata odszkodowania automatycznie te zyski pomniejsza, więc nie ma się co dziwić, że przedstawiciele firm ubezpieczeniowych robią wszystko, aby odszkodowania były jak najniższe. Warto zdawać sobie z tego sprawę i dokładnie sprawdzać, czy sporządzony kosztorys ma pokrycie w rzeczywistości. Jeżeli ktoś uważa, że na podstawie wypłaconego odszkodowania jego roszczenia nie zostaną w pełni pokryte, to nie musi się na nie zgadzać. Jeżeli nie została podpisana ugoda, wówczas można starać się o uzyskanie dopłaty do odszkodowania z OC sprawcy wypadku. Na rynku działa coraz więcej firm odszkodowawczych, które specjalizują się w tego typu sprawach.

Jak rozpoznać zaniżone odszkodowanie?

Jak rozpoznać zaniżone odszkodowanie OC?Warto wiedzieć, w jaki sposób najczęściej likwidatorzy szkód starają się zaniżyć swoją wycenę lub zadziałać na niekorzyść klienta. Może się bowiem okazać, że dla ubezpieczyciela korzystniejsze byłoby orzeczenie szkody całkowitej aniżeli realne wyliczenie kosztów naprawy, więc dobrze dokładnie przeanalizować kosztorys, a nie tylko samą decyzję przyznającą odszkodowanie. To właśnie w szczegółowym kosztorysie przygotowanym przez ubezpieczyciela kryją się najistotniejsze detale, mające później niebagatelny wpływ na ostateczny kształt wyceny:

a) zaniżanie ze względu na wiek samochodu – taki czynnik jak wiek samochodu nie może mieć decydującego wpływu na wycenę kosztów naprawy, oczywiście ma wpływ na rynkową wycenę wartości pojazdu, ale przy wycenie szkody i kosztów jej usuwania wiek samochodu jest tylko trzecioplanowym czynnikiem, determinującym m.in. dostęp do części oryginalnych i zamienników;

b) stosowanie zamienników zamiast części oryginalnych – jeśli w interesie towarzystwa ubezpieczeniowego jest zaniżone odszkodowanie OC, wtedy celowo do poszczególnych pozycji kosztorysu jak np. wymiana lampy czy błotnika, likwidator szkody wprowadza zamienniki, chociaż na rynku dostępne są bez trudu również oryginalne części;

c) zaniżanie kosztów robocizny – każdy ubezpieczyciel może próbować arbitralnie obniżyć stawkę za roboczogodzinę warsztatu samochodowego, ale w celu zwalczania nielegalnych praktyk zarówno Sąd Najwyższy jak i Rzecznik Ubezpieczonych wielokrotnie orzekał już, że zakłady blacharskie i warsztaty motoryzacyjne mają pełne prawo stosować własne stawki, uzależnione m.in. od wielkości zakładu, ilości pracowników zaangażowanych w pracę czy wyposażenia w specjalistyczny sprzęt;

d) zaniżanie ze względu na zużycie (części, ogólnie samochodu) – taka praktyka ma przeważnie na celu szybsze orzeknięcie szkody całkowitej pojazdu – obniżenie wartości pojazdu może pozwolić ubezpieczycielowi na szybsze rozwiązanie polisy, którą uznaje za niekorzystną finansowo dla niego;

e) orzekanie szkody całkowitej – jeśli szkoda przekracza rynkową wartość samochodu – firma ubezpieczeniowa nie musi wypłacać zadośćuczynienia w pełnej kwocie, która jest nieopłacalna finansowo z punktu widzenia TU, więc widząc pojazd nadmiernie eksploatowany czy awaryjny likwidator może dążyć do celowego orzeczenia szkody całkowitej, w efekcie której po wypłacie oszacowanej wartości auta znikają wszelkie zobowiązania ubezpieczyciela względem właściciela i pojazdu.

Zaniżone odszkodowanie, jak dochodzić swoich praw?

a) Odwołaj się od decyzji zakładu ubezpieczeń

Możesz spróbować zakwestionować kwotę przyznaną bezspornie przez ubezpieczyciela. Przez fakt wykonania wpłaty na Twoje konto w dowolnie wyliczonej wysokości ubezpieczyciel liczy, że nie dopełnisz formalności i nie przedstawisz dodatkowych dokumentów jak faktury i rachunki dodatkowe za naprawę. Jeśli jednak kompletowałeś je w trakcie naprawy i posiadasz niezbędne opinie potwierdzające konieczność wymiany poszczególnych elementów samochodu – możesz liczyć na to, że w drodze zwykłego odwołania do Towarzystwa Ubezpieczeniowego, otrzymasz dopłatę do podstawowej kwoty bazowej.

Zaniżone odszkodowanie - jak uzyskać wyższą kwotę?b) Poproś o interwencję Rzecznika Finansowego

Jego pomoc jest bezpłatna, więc warto skorzystać z takiej możliwości. W imieniu obywatela zapoznaje się on z dokumentacją w sprawie i może wystąpić do ubezpieczyciela o dodatkowe wyjaśnienia. Następnie po zbadaniu sprawy i zważeniu wszystkich dowodów zgromadzonych w sprawie, a także po wysłuchaniu wyjaśnień od stron lub świadków – sporządza swoją opinię. Jako opinia organu administracji publicznej jest ona włączana do akt sprawy i może stanowić istotny punkt odniesienia dla późniejszego orzecznictwa sądu.

c) Skierowanie sprawy do sądu

Skierować sprawę do sądu może oczywiście każdy obywatel i nie potrzebujecie Państwo opieki kancelarii prawnej, aby przygotować wniosek do sądu. Korzystając jednak z pomocy kancelarii mającej wieloletnie doświadczenie w takich sprawach jak zaniżone odszkodowanie OC – zyskujecie czas i spokój, a także dodatkowe środki finansowe. Dzięki cesji odszkodowania na naszą firmę możecie zapomnieć o jakichkolwiek dalszych formalnościach i obowiązkach sądowych. Sprawę w sądzie prowadzą nasi radcowie prawni i mecenasi, a niezbędne dokumenty i ekspertyzy w sprawie czy opinie rzeczoznawców pozyskujemy we własnym zakresie.

Dodatkowe pieniądze – jak je zdobyć?

Jeżeli jakiś czas temu byłeś uczestnikiem zdarzenia drogowego i uważasz, że otrzymałeś odszkodowanie w zbyt niskiej kwocie, to skontaktuj się z firmą odszkodowawczą XPRIME. Analiza kosztorysu sporządzonego przez ubezpieczyciela pozwoli ustalić, czy możesz starać się o dopłatę do odszkodowania. Pamiętaj jednak, że taka możliwość nie przysługuje każdemu. Jeżeli od zdarzenia drogowego minęło więcej niż 36 miesięcy, wówczas nie możesz starać się o otrzymanie dopłaty do odszkodowania. Podobnie – droga ta jest zamknięta również wówczas, gdy na jednym z wcześniejszych etapów podpisałeś ugodę z firmą ubezpieczeniową. W takiej sytuacji również nie będzie przysługiwała Ci dopłata do odszkodowania.

Najczęściej zadawane pytania dotyczące zaniżonego odszkodowania OC - FAQ

Rozpoznanie zaniżonego odszkodowania wymaga oceny kosztorysu przygotowanego przez ubezpieczyciela. Jednak wymaga to wiedzy dotyczącej sposobów zaniżania wypłat przez ubezpieczycieli. Najlepszym rozwiązaniem jest skonsultowanie się ze specjalistami od wycen napraw samochodów. W firmie XPRIME zapewniamy profesjonalną obsługę przy ocenie kosztorysu przygotowanego przez ubezpieczyciela.

Najczęściej firmy ubezpieczeniowe stosują:

  • zaniżone roboczogodziny w stosunku do stawek rynkowych,
  • niższe ceny tzw. zamienników,
  • amortyzację ze względu na wiek pojazdu,
  • brak uwzględnienia pełnego zakresu uszkodzeń.

Wykrycie takich nieprawidłowości uprawnia do starania się o uzyskanie należnego odszkodowania.

Decydując się na odzyskanie kwot z zaniżonego odszkodowania wypłacanego po zdarzeniu drogowym, można wybrać różne sposoby postępowania. Można skontaktować się bezpośrednio z ubezpieczycielem w celu rozpoczęcia procesu reklamacji. Jednak podobnie jak przy wystąpieniu na drogę sądową jest to czasochłonne. Na wypłatę należnych środków można czekać nawet kilkanaście miesięcy. Znacznie wygodniejszym rozwiązaniem jest skorzystanie z usług firmy XPRIME zajmującej się odzyskiwaniem pieniędzy przy zaniżonym odszkodowaniu.

Wypłata odszkodowania to dla firmy ubezpieczeniowej pomniejsze zysku. Ceny OC nie są na tyle korzystne dla firm ubezpieczeniowych, aby nie szukały okazji do uzyskania większego zysku. Towarzystwa ubezpieczeniowa w Polsce bardzo często zaniżają wartość wypłacanych świadczeń. Bardzo często posuwają się do naginania, a nawet łamania prawa. Gdy uzyskało się odszkodowania z OC sprawcy oraz dokumentację od ubezpieczyciela warto sprawdzić, czy nie doszło do zaniżenia odszkodowania. Najlepszym rozwiązaniem jest konsultacja ze specjalistami XPRIME, którzy przeanalizują kosztorys. Pozwala to wykryć, czy ubezpieczyciel zaniżył wycenę szkód.

Firmy ubezpieczeniowe stosują na polskim rynku różne triki w celu zaniżenia kosztorysu naprawy samochodu. W ten sposób wypłacają zaniżone odszkodowania. Sprawdzenie kosztorysu przygotowanego przez ubezpieczyciela jest kluczowa dla wykrycia zaniżonej wypłaty należnych ubezpieczonemu pieniędzy.

Jeśli w samochodzie przed kolizją czy wypadkiem drogowym znajdowały się oryginalne części, to ich ceny powinny być brane pod uwagę w wycenie dokonanej naprawy. Jednak firmy ubezpieczeniowe bardzo często nie uwzględniają cen takich części w kosztorysie. Zamiast tego biorą pod uwagę niższe ceny wstawiając tzw. zamienniki. Jest to niezgodne z orzeczeniami Sądu Najwyższego.

Bardzo często firmy ubezpieczeniowe, zamiast dokonać wymiany uszkodzonej części, rekomendują naprawę. Ubezpieczony ma jednak w takiej sytuacji prawo do wymiany uszkodzonej części na nową.

Aby odwołać się od zaniżonego odszkodowania należy sporządzić prywatną Opinię rzeczoznawcy. Opinię wraz z odwołaniem przesyłamy do Zakładu Ubezpieczeń. W przypadku podtrzymania wcześniejszej decyzji możemy skierować sprawę na drogę postępowania sądowego.

Celem zabezpieczenia swoich roszczeń wobec Zakładu ubzepieczeń należy od samego początku (poczynając od samego zdarzenia) gromadzić całą dokumentację. Zaczynamy od wykonania zdjęć na miejscu zdarzenia oraz pojazdy uczestniczące w kolizji, z wuzględnieniem ich uszkodzeń – fotografie te mogą być pomocne przy korelacji uszkodzeń aut. Następnie gromadzimy całą dokumentację m.in.: Oświadczenie sprawy kolizji, Zgłoszenie szkody, Protokół oględzin pojazdu, Kosztorysy, Wyceny, Decyzje wypłaty …

Szkodę należy zgłosić jak najszybciej po zdarzeniu. Jeżeli nie możemy tego sami zrobić, może to za nas uczynić Pełnomocnik.

Aby podważyć wycenę sporządzoną przez Likwidatora Zakładu Ubezpieczeń należy sporządzić prywatną Opinię rzeczoznawcy. Opinię wraz z odwołaniem przesyłamy do Zakładu Ubezpieczeń.

© Copyright 2020 xprime.pl