Telefon: 85 667 09 07 | Telefon kom.: 662 434 111 | E-mail: biuro@xprime.pl
Zaniżone odszkodowanie OC sprawcy – jak się przed tym bronić?

Zaniżone odszkodowanie OC sprawcy – jak się przed tym bronić?

Każdy właściciel pojazdu, który został uszkodzony w wyniku stłuczki czy kolizji drogowej, ma prawo ubiegać się o odszkodowanie z polisy OC sprawcy zdarzenia. Dzięki temu uzyska wsparcie finansowe na naprawę samochodu, przywrócenie go do stanu pierwotnego oraz pokrycie kosztów związanych z brakiem możliwości korzystania z własnego auta. W większości przypadków firmy ubezpieczeniowe wypłacają odszkodowanie na podstawie materiałów dokumentujących przebieg i skutki wypadku.

Niestety zdarza się, że ubezpieczyciel celowo zaniża kwotę dla poszkodowanego, niechętnie wypłacając odszkodowanie. Może w tym celu działać na kilka sposobów. Jedną z najczęstszych praktyk jest zastosowanie zamienników oryginalnych części i potrąceń amortyzacyjnych czy brak zwrotu kosztów związanych z wynajęciem samochodu zastępczego. Do sądów trafia ogromna ilość wniosków o zadośćuczynienie z ubezpieczenia OC, składanych przez poszkodowanych kierowców. Domagają się oni wyższych kwot niż te, oferowane przez zakład ubezpieczeń.

Zaniżone odszkodowanie OC – sprawdź jak sobie z nim poradzić!

Jak ubezpieczyciel zaniża odszkodowanie OC sprawcy?

Firmy ubezpieczeniowe stosują wiele różnych metod na zaniżanie wypłacanych odszkodowań. Część z nich zakwestionował Sąd Najwyższy, stwierdzając ich niezgodność z prawem. Jednak wciąż w branży ubezpieczeniowej panuje trend, polegający na celowym obniżaniu kosztów poniesionych przez poszkodowanego w kolizji czy stłuczce drogowej.

Do najbardziej powszechnych tego rodzaju sztuczek należy:

  • oferowanie zamienników dla oryginalnych części, zwłaszcza w przypadku starszych rocznikowo pojazdów; kosztorys uwzględnia oryginalne części, jeśli auto ma co najwyżej trzy lata; ubezpieczyciel może zastosować takie rozwiązanie, ale wyłącznie za zgodą właściciela samochodu lub gdy montowano w nim w przeszłości części zamienne,
  • potrącenia amortyzacyjne skutecznie zaniżają wartość samochodu; ubezpieczyciel powołuje się na naturalne zużywanie pojazdów, obciążając niekiedy właściciela kosztami zakupu poszczególnych części,
  • zakwestionowanie wielkości szkody przez zakład ubezpieczeń, który nie uwzględnia powstałych w wyniku stłuczki rys, wgięć i zarysowań,
  • umieszczenie w kosztorysie poszczególnych kosztów w kwocie netto z pełną świadomością, że poszkodowany kierowca będzie musiał zapłacić kwotę brutto za zakup części oraz wizytę u mechanika,
  • odmówienie przyznania samochodu zastępczego, choć poszkodowany kierowca ma prawo ubiegać się o niego z polisy OC sprawcy,
  • celowe zaniżanie wartości samochodu poprzez nie uwzględnienie wersji posiadanego wyposażenia.

Wielu kierowców nie jest świadoma płynących zagrożeń ze strony zakładu ubezpieczeniowego. Dlatego tak ważne jest posiadanie wiedzy na temat najczęściej podejmowanych przez nich działań na niekorzyść klienta. Dzięki temu możliwe będzie podjęcie skutecznej obrony.

Jak uzyskać wyższe odszkodowanie z OC sprawcy?

Eksperci radzą, jakie kroki podjąć, aby uzyskać wyższe odszkodowanie z OC sprawcy i nie paść ofiarą sztuczek stosowanych przez firmy ubezpieczeniowe na zaniżanie sumy wypłacanego świadczenia. Należy pamiętać, że każdy kierowca ma prawo odwołać się od decyzji ubezpieczyciela. Warto to zrobić po otrzymaniu kosztorysu, podając własną propozycję wysokości kwoty odszkodowania. Niekiedy firma świadoma swoich działań przystaje na warunki klienta.

Skutecznym sposobem na zawalczenie o wyższe odszkodowanie jest przedstawienie swojemu ubezpieczycielowi wyceny dokonanej przez niezależnego rzeczoznawcę. W takich okolicznościach firma zwykle godzi się na podwyższenie kosztorysu.

Ryzykownym, choć często stosowanym przez poszkodowanych kierowców sposobem na większe odszkodowanie jest pokrycie kosztów naprawy z własnej kieszeni oraz dostarczenie ubezpieczycielowi rachunków od mechanika i lakiernika. Należy się liczyć z odmową zakładu, lecz są to sporadyczne przypadki.

Rzeczoznawca, który pracuje dla danej firmy ubezpieczeniowej, dokonuje osobiście oględzin pojazdu. Bierze pod uwagę nie tylko powstałe szkody w wyniku kolizji drogowej, ale także ogólny stan pojazdu. Warto więc podnieść jego wartość poprzez staranne przygotowanie samochodu, np. odwiedzić myjnię samochodową, założyć ładniejsze opony czy usunąć nieestetyczną rdzę.

Zapoznaj się z naszą całą ofertę: