Telefon: 85 667 09 07 | Telefon kom.: 662 434 111 | E-mail: biuro@xprime.pl
W jakim czasie następuje wypłata odszkodowania z OC sprawcy kolizji?

W jakim czasie następuje wypłata odszkodowania z OC sprawcy kolizji?

Jeśli jesteś uczestnikiem kolizji czy wypadku drogowego, w którym to właśnie ty byleś osobą poszkodowaną, wówczas możesz liczyć na odszkodowanie od ubezpieczyciela sprawcy tego zdarzenia. Aby je uzyskać, najpierw musisz zgłosić zaistniałą szkodę do zakładu ubezpieczeń. Niestety likwidacja szkody jest procesem złożonym, stresującym, a nieznajomość przepisów utrudnia znacznie załatwienie formalności związanych z odszkodowaniem. Po jakim czasie można liczyć na wypłatę odszkodowania z OC sprawcy?

Czym jest postępowanie likwidacyjne?

Proces dążący do określenia dokładnych okoliczności wypadku, a co za tym idzie, ustalenia wysokości należnego świadczenia zakładu ubezpieczeń, nazywany jest właśnie postępowaniem likwidacyjnym. Zgodnie z przepisani ustawy o działalności ubezpieczeniowej oraz reasekuracyjnej, w terminie 7 dni od otrzymania zawiadomienia o zajściu danego zdarzenia losowego objętego ochroną, zakład ubezpieczeń jest zobowiązany o poinformowaniu o tym ubezpieczającego czy ubezpieczonego, o ile nie są oni stronami występującymi tym zawiadomieniem. Ubezpieczyciel rozpoczyna postępowanie, aby ustalić stan faktyczny zdarzenia, zasadność, a także wysokość świadczenia. Następnie informuje osobę występującą z roszczeniem, jakie musi dostarczyć dokumenty.

Jaki jest termin wypłaty odszkodowania z OC sprawcy?

Na termin ma wpływ parę różnych czynników. Przede wszystkim ważne jest to, jaką procedurę wybierzesz. Jeśli doszło do niewielkiej kolizji, wówczas dobrą opcją jest uproszczona likwidacja szkody, wtedy możliwe jest określenie wysokości odszkodowania bez koniecznej wizyty rzeczoznawcy. Przyznana kwota wypłacana jest w bardzo krótkim czasie, nawet do 14 dni. W sytuacji, kiedy straty są o wiele większe, lepszym rozwiązaniem będzie jednak poczekanie na oględziny rzeczoznawcy. Osoba ta określi wysokość rekompensaty finansowej, na jaką możesz liczyć. Miej na uwadze to, iż ukazany przez ubezpieczyciela kosztorys, na którego podstawie zostaną wypłacone środki pieniężne, może być punktem wyjścia do negocjacji. Możesz na przykład żądać tego, aby koszt naprawy uwzględniał jedynie zastosowanie oryginalnych części do pojazdu, a nie tylko tańszych i niekiedy gorszych jakościowo zamienników. Rozliczenie związane z wypłatą odszkodowania może odbyć się także w sposób bezgotówkowy, czyli między ubezpieczycielem a wskazanym przez niego danym warsztatem samochodowym. To wygodne rozwiązanie, gdyż ogranicza konieczne formalności.

Termin likwidacji szkody a regulacja prawna

Zarówno termin likwidacji szkody przez ubezpieczyciela, jak i wypłata odszkodowania z OC sprawcy są regulowane ścisłą ustawą, określa ona termin, który nie powinien być przez firmę ubezpieczeniową przekraczany. Ubezpieczyciel ma 30 dni od otrzymania zawiadomienia o wypadku, a w niektórych sytuacjach 14 dni od dnia, w którym wyjaśnienie wszelkich okoliczności sprawy stało się możliwe, aczkolwiek nie później aniżeli w terminie 90 dni od dnia złożenia zawiadomienia o zaistniałej szkodzie.

Przedłużony termin postępowania likwidacyjnego przez sprawę w sądzie

Dopuszcza się przekroczenie maksymalnego czasu na postępowanie likwidacyjne, czyli 90 dni, jeżeli określenie odpowiedzialności firmy ubezpieczeniowej czy wysokości odszkodowania zależy od będącej w toku sprawy karnej, czy postępowania cywilnego. W każdym razie zakład ubezpieczeniowy jest zobowiązany do zawiadomienia osoby poszkodowanej w ciągu 30 dni, o tym, że nie może zaspokoić roszczeń i określić termin zakończenia postępowania, a co za tym idzie terminu wypłaty odszkodowania. Firma musi także w terminie 30 dni wypłacić bezsporną część określonego przez siebie odszkodowania, a osoba poszkodowana nie może odmówić przyjęcia tejże kwoty. Możesz wówczas jednak dochodzić swoich dalszych roszczeń.

Odwlekanie decyzji o wypłacie odszkodowania z OC

Niekiedy bywa tak, iż firmy ubezpieczeniowe odwlekają wypłatę odszkodowania z OC sprawcy. Nie zwracają uwagę na kary pieniężne i przeciągają postępowanie powyżej ustawowych 90 dni. Najczęściej świadczenie wypłacane jest w ciągu 30 dni, ale zdarzyć się może, że osoba poszkodowana będzie czekać nawet parę miesięcy, czy rok od dnia zdarzenia. Firmy niekiedy nie chcą przyjąć na siebie odpowiedzialności za zdarzenie i wypłacić odszkodowania. Przyczyną odmowy wypłaty odszkodowania może być na przykład oczekiwanie na uprawomocnienie się wyroku karnego. Jeśli ubezpieczyciel odwleka decyzję, zawsze możesz złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przez Rzecznika Finansowego. Rzecznik działa na postawie przepisów ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego. Reprezentuje on interesy klientów podmiotów rynku finansowego, również osób poszkodowanych. Jego zadaniem jest motywacja zakładów ubezpieczeń do szybszych wypłat odszkodowań i zakończenia tym samym postępowania likwidacyjnego. Niekiedy przedłużenie terminy likwidacji szkody spowodowane jest dodatkowymi informacjami, jakie przekażesz zakładowi ubezpieczeń. Firma musi bowiem wyjaśnić wszelkie okoliczności zdarzenia, wówczas termin likwidacji szkody staje się wydłużony.

Dochodzenie odszkodowań OC —> DOKŁADNA OFERTA <— Zaniżone odszkodowanie OC

Opracowanie:
Firma odszkodowawcza XPRIME