Telefon: 85 667 09 07 | Telefon kom.: 662 434 111 | E-mail: biuro@xprime.pl
Kiedy skorzystać z pomocy w odzyskaniu odszkodowania?

Kiedy skorzystać z pomocy w odzyskaniu odszkodowania?

Odszkodowanie to świadczenie pieniężne, które należy się między innymi osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych. Przepisy prawa jasno określają, iż ubezpieczyciel, u którego polisę OC miał zawartą sprawca kolizji czy wypadku ma 30 dni na wypłatę należnych świadczeń. Czasem jednak zdarza się, iż ubezpieczyciel albo zaniża kwotę wypłaty, albo też całkowicie odmawia uregulowania świadczeń. Można niczym Goliat walczyć z Gigantem na własną rękę, jednak wiele osób korzysta w takim przypadku z pomocy doświadczonych firm odszkodowawczych np: XPRIME, która zajmuje się odkupem odszkodowań OC.

Odszkodowanie za zdarzenie drogowe – kto może na nie liczyć?

Każdy właściciel pojazdu ma prawny obowiązek posiadać aktualną polisę ubezpieczeniową OC. Ubezpieczenie takie jest zabezpieczeniem w razie spowodowania kolizji drogowej bądź wypadku. Posiadając ubezpieczenie OC, sprawca nie musi martwić się o środki finansowe, z których pokryje roszczenia osób poszkodowanych. Wszelkie należności zostaną bowiem wypłacone z funduszy ubezpieczyciela, a przynajmniej tak być powinno.

Komu należy się odszkodowanie? Lista potencjalnych osób zgłaszających roszczenie do ubezpieczyciela sprawcy może być długa, wszystko zależy od tego, ile osób uczestniczyło w zdarzeniu drogowym oraz jaka była ich rola. Na wypłatę należnego odszkodowania może liczyć zarówno kierowca innego pojazdu, który nie został uznany za sprawcę, a uczestniczył w kolizji czy wypadku, pasażerowie wszystkich pojazdów biorących udział w zdarzeniu drogowych, a także piesi czy rowerzyści, oczywiście pod warunkiem, że wypadek nie został spowodowany z ich winy.

Problemy z wypłatą odszkodowania – jakie zdarzają się najczęściej?

Jeżeli chodzi o najczęstsze problemy, jakie zgłaszane są przez osoby poszkodowane w wypadkach, to wymienić można kwestie dwojakiego rodzaju:

Z pierwszą sytuacją można spotkać się wówczas, gdy osoba poszkodowana w zdarzeniu komunikacyjnym składa do ubezpieczyciela sprawcy wniosek o wypłatę odszkodowania, jednak zamiast przelewu na wskazane we wniosku konto bankowe otrzymuje decyzję odmowną z argumentacją wskazującą na to, iż wypłata odszkodowania nie może zostać zrealizowana na przykład ze względów formalnych. Druga sytuacja ma miejsce, gdy firma ubezpieczeniowa zgadza się, iż osoba została poszkodowana i nie podważa samego prawa do wypłaty odszkodowania, jednak znacznie zmniejsza kwotę wypłaty. Każda z tych sytuacji jest podstawą do tego, aby podjąć kolejne kroki, których ostatecznym efektem będzie wypłata odszkodowania w zadowalającej sumie.

Pomoc w odzyskaniu odszkodowania – kiedy okazuje się niezbędna

Niekiedy zdarza się tak, iż osoby poszkodowane w zdarzeniu drogowym wypełniają stosowane formularze i wnioski do ubezpieczyciela sprawcy i w ustawowym terminie 30 dni otrzymują należne odszkodowanie i to w zadowalającej wysokości. Taka sytuacja niestety nie jest regułą. Często można spotkać się z tym, iż ubezpieczyciel albo będzie robił wszystko, by zaniżyć kwotę wypłacanego odszkodowania, albo też będzie zupełnie podważał prawo do wypłaty, odmawiając przelania na konto osób poszkodowanych choćby złotówki. W sytuacji, gdy ktoś czuje się pokrzywdzony działaniami firmy ubezpieczeniowej, powinien jak najszybciej poszukać fachowej pomocy. Należy pamiętać o tym, iż kluczową rolę odgrywa czas. Aby uzyskać należnie pieniądze, trzeba trzymać się konkretnych terminów.

Jakie kroki można podjąć po tym, jak ubezpieczyciel odmówi wypłaty pieniędzy? Pierwszą reakcją na pismo z odmową wypłaty należnego odszkodowania powinno być złożenie odwołania na podjętą decyzję. Pomoc fachowców do odzyskiwania odszkodowań może okazać się niezbędna już na tym etapie. Trzeba bowiem wiedzieć, w jaki sposób sformułować odwołanie, jakiej użyć argumentacji, aby przyniosło ono spodziewany skutek.

Pomoc ze strony zewnętrznej firmy pośredniczącej w uzyskaniu należnych pieniędzy może być świadczona na różnych płaszczyznach. Często zdarza się tak, iż firma nie tylko bierze na siebie kwestię sporządzenia odwołania, lecz także przejmuje ciężar negocjacji z ubezpieczycielem. Doświadczenie w branży sprawia, iż wiele spraw w krótkim czasie kończy się z korzyścią dla klienta.

Dlaczego warto zdecydować się na pomoc zewnętrznej firmy?

Powodów, dla których korzystanie z pomocy firm pośredniczących w odzyskiwaniu odszkodowań to właściwy krok można wymienić przynajmniej kilka. Jedną z najważniejszych jest poczucie bezpieczeństwa, że sprawa została przejęta przez doświadczonych fachowców, którzy wygrali już niejeden pojedynek z gigantem ubezpieczeniowym. Sporo osób po otrzymaniu pisma z odmową wypłaty świadczeń rezygnuje z dalszej batalii, stwierdzając, iż nie mają szans w starciu z potężną firmą ubezpieczeniową.

Kolejna kwestia, na którą z całą pewnością trzeba zwrócić uwagę, to wysoki poziom obsługi. Pracownicy firmy zrobią wszystko, aby osoba poszkodowana uzyskała odszkodowanie najwyższe z możliwych. Ogromną rolę odgrywa tu doświadczenie – czasem, aby osiągnąć zamierzony cel, wystarczy napisać odwołanie od decyzji z właściwą argumentacją. Jednak by to zrobić właściwie, trzeba wiedzieć jakich użyć sformułowań. Pomoc fachowców będzie także nieoceniona w sytuacji, gdy pomimo podjęcia wcześniejszych kroków ubezpieczyciel nadal będzie obstawał przy swoim i nie będzie innego wyjścia, jak tylko skierować sprawę na drogę sądową.