Telefon: 85 667 09 07 | Telefon kom.: 662 434 111 | E-mail: biuro@xprime.pl
Zaniżone odszkodowanie za wypadek samochodowy - co zrobić?

Zaniżone odszkodowanie za wypadek samochodowy – co zrobić?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami każdy właściciel samochodu musi posiadać ważną polisę OC. Jej brak wiąże się z niemałą karą finansową. Ubezpieczenie OC w razie kolizji bądź wypadku chroni zarówno sprawcę, jak i poszkodowanego. Ten drugi w przypadku wystąpienia zdarzenia drogowego ma prawo wystąpić o odszkodowanie do firmy ubezpieczeniowej, w której polisę OC posiada sprawca. Uzyskanie odszkodowanie zwykle jest proste i szybkie. Zdarzają się jednak sytuacje, w których sprawa staje się bardziej skomplikowana.

Niestety, ale zdarza się, że firmy ubezpieczeniowe zaniżają wartość odszkodowania, często dość znacznie. Dla osoby poszkodowanej to duży problem, ponieważ proponowane przez ubezpieczyciela środki mogą nie wystarczyć na pokrycie wszystkich kosztów związanych z naprawą szkody. Co zrobić w takim przypadku?

Kto może otrzymać odszkodowanie z polisy OC?

Osoba poszkodowana w wyniku zdarzenia drogowego ma prawo do odszkodowania. Wypłacane jest ono z polisy OC sprawcy kolizji bądź wypadku. Wniosek o odszkodowanie składany jest w firmie ubezpieczeniowej, w której taka polisa została zawarta. Prawo do odszkodowania ma każda osoba poszkodowana w wyniku zdarzenia. Nie tylko kierowca, ale i pasażerowie czy piesi. Odszkodowanie otrzymać można w przypadku uszkodzenia samochodu, mienia się w nim znajdującego czy w przypadku wystąpienia uszczerbku na zdrowiu. Jak jednak wspomniano, zdarza się, że firmy ubezpieczeniowe znacząco zaniżają wysokość odszkodowania.

Co zrobić w przypadku zaniżonego odszkodowania z polisy OC?

Jeśli firma ubezpieczeniowa zaproponuje zbyt niskie odszkodowanie, nie oznacza to, że osoba poszkodowana musi się z taką decyzją zgadzać. Możliwości w takiej sytuacji są różne.

W pierwszej kolejności należy odwołać się od decyzji ubezpieczyciela. Trzeba jednak jasno sobie powiedzieć, że firmy ubezpieczeniowe rzadko zmieniają swoje zdanie. Nie oznacza to jednak końca całej sprawy.

Pozostaje jeszcze jednak inne rozwiązanie. Mowa tu o skorzystaniu z pomocy firmy XPRIME, która specjalizuje się w dochodzeniu zaniżonych odszkodowań OC. Taka firma w imieniu osoby poszkodowanej rozpoczyna proces negocjacji z ubezpieczycielem w celu uzyskania wyższej kwoty odszkodowania. Co ważne, najczęściej takie negocjacje kończą się sukcesem.

Warto tu wspomnieć o jeszcze jednej możliwości, a mianowicie sprzedaży prawa do odszkodowania z polisy OC. To bardzo proste i szybkie rozwiązanie. Osoba poszkodowana podpisuje z firmą odszkodowawczą umowę cesji prawa do szkody. W takim przypadku osoba poszkodowana od razu otrzymuje środki finansowe, których wysokość została ustalona wspólnie z firmą odszkodowawczą. Co ważne, jest to kwota dużo wyższa w porównaniu z tą, którą zaproponowała firma ubezpieczeniowa.

Dlaczego warto sprzedać prawo do szkody z ubezpieczenia OC?

Rozwiązanie polegające na odkupie odszkodowania przez firmę odszkodowawczą wiąże się z wymiernymi korzyściami. Po pierwsze, dla osoby poszkodowanej jest to możliwość uzyskać satysfakcjonujących ją środków finansowych w krótkim czasie. Jest to z pewnością krótsza droga w porównaniu z toczeniem sporu z ubezpieczycielem. Tym bardziej że nie ma się pewności, czy spór ten zakończy się sukcesem. Po drugie, jest to zatem duża oszczędność czasu. Umowę cesji można podpisać od razu, a pieniądze otrzyma się maksymalnie w kilka dni. Dla osoby poszkodowanej kończy to całą sprawę.

Odzyskiwanie odszkodowań – Sprawdź Ofertę!