Telefon: 85 667 09 07 | Telefon kom.: 662 434 111 | E-mail: biuro@xprime.pl
Jak wygląda proces likwidacji szkody?

Jak wygląda proces likwidacji szkody?

Kolizja drogowa zawsze wiąże się z koniecznością odzyskania przez poszkodowanego odszkodowania z polisy OC sprawcy. W tym celu poszkodowany kierowca zgłosić powinien szkodę w firmie ubezpieczeniowej oraz złożyć komplet wymaganych dokumentów. Uzyskanie odszkodowania może wiązać się z wizytą rzeczoznawcy samochodowego, który na zlecenie ubezpieczyciela oszacuje stratę. Poszkodowany kierowca często ma możliwość wyboru sposobu likwidacji szkody. Jak wygląda taki proces?

Zgłoszenie szkody powstałej w wyniki zdarzenia drogowego

Poszkodowany kierowca ma możliwość zgłoszenia szkody przez okres 3 lat od dnia, w którym się o niej dowiedział oraz nie później niż 10 lat po jej zaistnieniu. Ważne jest jednak, aby ze zgłoszeniem szkody nigdy nie zwlekać. Najlepiej jest ją zgłosić tak szybko, jak będzie to możliwe. Samo zgłoszenie szkody jest bardzo proste. Zdecydowana większość firm ubezpieczeniowych umożliwia zgłoszenie szkody online na swojej stronie internetowej. Poza tym można to zrobić osobiście, mailowo, telefonicznie bądź pocztą tradycyjną.

Dokumenty wymagane w celu likwidacji szkody

Jak wspomniano, w celu likwidacji szkody konieczne jest złożenie wymaganych dokumentów. Najczęściej firmie ubezpieczeniowej przekazać należy takie informacje jak numer polisy OC sprawcy zdarzenia drogowego, numer rejestracyjny i markę samochodu sprawcy, opis zdarzenia oraz oświadczenie o zdarzeniu drogowym. Oświadczenie wymagane jest wówczas, jeśli na miejscu zdarzenia nie była obecna policja. Dodatkowo poszkodowany kierowca przekazać musi ubezpieczycielowi dane z dowodu rejestracyjnego swojego auta oraz dane osoby kierującej pojazdem w trakcie zdarzenia.

Oględziny samochodu

Firma ubezpieczeniowa zawsze ma prawo do skorzystania z usług rzeczoznawcy samochodowego, którego zadaniem jest oszacowanie straty. Jeśli ubezpieczyciel zdecyduje się na takie rozwiązanie, wówczas poszkodowanego kierowcy czeka wizyta rzeczoznawcy. Ten oceni stan techniczny samochodu, wykona zdjęcia przedstawiające rozmiar straty oraz sporządzi odpowiedni raport, na podstawie którego firma ubezpieczeniowa przeprowadzi kalkulację. Ubezpieczyciel może wykonać wycenę szkody całkowitej bądź wycenę szkody częściowej. Wycena całkowita stosowana jest w sytuacjach, w których koszty naprawy przekraczają wartość samochodu lub w sytuacjach, w których naprawa auta jest niemożliwa. W takim przypadku poszkodowany kierowca otrzyma odszkodowanie w wysokości wynoszącej różnicę między wartością rynkową pojazdu przed zdarzeniem drogowym a wartością pozostałości samochodu. Z kolei wycena częściowa stosowana jest w sytuacjach, w których koszt naprawy nie przekracza wartości auta.

Likwidacja szkody

Poszkodowany kierowca ma najczęściej dwie możliwości likwidacji szkody. Mowa tu o metodzie gotówkowej oraz metodzie bezgotówkowej. Metoda gotówkowa polega na tym, że firma ubezpieczeniowa wypłaca odszkodowanie bezpośrednio poszkodowanemu. Ten następnie dokonuje naprawy samochodu we własnym zakresie. Z kolei metoda bezgotówkowa polega na tym, że ubezpieczyciel rozlicza się z warsztatem samochodowym na podstawie wystawionej faktury.

Więcej na temat likwidacji szkody dowiesz się ze strony głównej – odzyskiwanie odszkodowań XPRIME.

Dopłaty do odszkodowań —> CAŁOŚCIOWA OFERTA <— Zaniżone odszkodowanie