Telefon: 85 667 09 07 | Telefon kom.: 662 434 111 | E-mail: biuro@xprime.pl
Dopłata do zaniżonego odszkodowania OC – co trzeba wiedzieć?

Dopłata do zaniżonego odszkodowania OC – co trzeba wiedzieć?

Rynek ubezpieczeń komunikacyjnych jest bardzo konkurencyjny. Przekłada się to na częste zaniżanie odszkodowań dla kierowców, którzy uczestniczyli w zdarzeniach drogowych. Towarzystwa ubezpieczeniowe mogą w ten sposób realizować większe zyski, ale klientów nie jest to korzystne rozwiązanie. Jednak klienci firm ubezpieczeniowych wcale nie muszą zgodzić się z decyzją ubezpieczyciela. Z punktu widzenia przepisów prawa poszkodowani mają uzyskać pełną rekompensatę za poniesione szkody. Pozwala to starać się o dopłaty do odszkodowań, gdy firma ubezpieczeniowa wypłaciła zaniżone odszkodowanie OC.

Jak przeprowadzić proces odzyskiwania odszkodowania?

Jeśli chce się ustalić, czy odszkodowanie z polisy ubezpieczeniowej zostało wypłacone w odpowiedniej kwocie niezbędne, jest dokonanie analizy dokumentów dostarczonych przez ubezpieczyciela. Taką analizę kosztorysów napraw można przeprowadzić samodzielnie, jak też można skorzystać z usług specjalistów. Skorzystać można z usług niezależnych rzeczoznawców samochodowych. Innym rozwiązaniem jest postawienie na usługi firm, czy kancelarii, które zajmują się dochodzeniem odszkodowań. Starając się o dopłatę do zaniżonego odszkodowania, trzeba wybrać konkretną ścieżkę postępowania.

W ramach odzyskiwania odszkodowania można zdecydować się na:

 • skorzystanie z procedury odwoławczej w firmie ubezpieczeniowej i wystosowanie reklamacji,
 • wejście na drogę sądową,
 • skorzystanie z usług firm zajmujących się odzyskiwaniem odszkodowań.

Wybór konkretnego sposobu uzyskania rekompensaty zależy między innymi od czasu, który można przeznaczyć na przeprowadzenie niezbędnych działań. Najbardziej czasochłonne będzie droga sądowa, a najszybciej dopłatę uzyska się w firmach odzyskujących odszkodowania. Znacznie ma również to jaką kwotę chce się uzyskać. Na drodze sądowej można po wygranym procesie liczyć na uzyskanie pełnej kwoty, gdy w firmach od odzyskiwania odszkodowań można uzyskać znacznie szybciej, ale mniejsze kwoty.

Kiedy można starać się o dopłatę?

Na staranie się o uzyskanie rekompensaty od firmy ubezpieczeniowej za zaniżone odszkodowania można zdecydować się w konkretnych sytuacjach.

Dotyczy to takich przypadków, gdy:

 • od decyzji towarzystwa ubezpieczeniowego nie minęło 3 lata,
 • w kosztorysie od ubezpieczyciela znajdują się błędy,
 • doszło do szkody częściowej,
 • firma ubezpieczeniowa oszacowała, że doszło do szkody całkowitej z OC sprawcy.

Kiedy warto zdecydować się na uzyskanie rekompensaty?

Jeśli chcesz mieć pewność, że można starać się o uzyskanie rekompensaty od firmy ubezpieczeniowej, trzeba dokładnie sprawdzić kosztorys naprawy i decyzję od ubezpieczyciela.

Konieczne jest sprawdzenie zapisów, które dotyczą:

 • użytych części zamiennych,
 • amortyzacji,
 • zaniżonej wartości samochodu,
 • dokonania napraw zamiast wymiany części,
 • prawa do dodatkowych świadczeń.

Zgodnie z przepisami prawa towarzystwa ubezpieczeniowe nie mogą stosować amortyzacji. Jeśli ubezpieczyciel zastosował taką praktykę, to jest to powód do odwołania od decyzji. Podobnie jest przy zastosowaniu zamienników zamiast oryginalnych części podczas naprawy, zaniżeniu wartości samochodu przy szkodzie całkowitej, czy naprawie uszkodzonych części zamiast ich wymiany. Warto też brać pod uwagę, że klienci firm ubezpieczeniowych mają prawo do dodatkowych świadczeń, jak odszkodowanie za utratę wartości handlowej pojazdu.