Telefon: 85 667 09 07 | Telefon kom.: 662 434 111 | E-mail: biuro@xprime.pl
Jak wywalczyć wysoką dopłatę do odszkodowania?

Jak wywalczyć wysoką dopłatę do odszkodowania?

Kolizje i wypadki samochodowe to codzienność na wszystkich drogach na świecie. Każdy kierowca jest na nie narażony. Poszkodowani w tej sytuacji otrzymują przywilej skorzystania z dochodzenia odszkodowania z OC sprawcy. Jednak nie jest to prosta sprawa, ponieważ towarzystwa ubezpieczeniowe bardzo często zaniżają wypłacane kwoty.

W ostatnich latach obserwuje się ogromny wzrost składek OC. Nie przekłada się to jednak na kwoty odszkodowań za uszkodzenia samochodu. To wszystko przez praktyki ubezpieczycieli, które zaniżają wypłacane odszkodowania. Kolejną przyczyną takiego stanu rzeczy jest natychmiastowa akceptacja przedstawionego przez towarzystwo kosztorysu. Zestresowany i zdenerwowany kierowca często nie myśli racjonalnie i decyduje się na otrzymanie szybkiej gotówki. A potem następuje zdziwienie podczas wizyty w warsztacie, gdzie pieniądze za powstałą szkodę nie są w stanie jej zrekompensować. Wtedy musi on pozostałą kwotę dopłacić z własnej kieszeni. I nie jest tu mowa o różnicy w wysokości paru złotych. Rozbieżności między wypłaconym odszkodowaniem a faktycznymi kosztami mogą się nawet kilka tysięcy złotych.

W przypadku otrzymania zaniżonego odszkodowania OC najlepiej zgłosić się do specjalistycznej firmy odszkodowawczej XPRIME, która zajmuje się uzyskaniem dopłat do odszkodowań, odkupem odszkodowań czy dochodzeniem odszkodowań.

Zaniżanie odszkodowań przez ubezpieczycieli

Ustawowym obowiązkiem ubezpieczyciela jest 30-dniowy termin na wypłatę odszkodowania z polisy OC sprawcy. W ciągu tych dni dokonuje oględzin, wykonuje kosztorys naprawy i dąży do uzyskania akceptacji firmy i poszkodowanego. W tym momencie dochodzi do konfliktu interesów, kiedy niezadowolony poszkodowany może rozważać możliwości dopłaty do odszkodowania. Likwidator szkody, który jest zatrudniony w danym towarzystwie kieruje się przede wszystkim dobrem pracodawcy, bardzo rzadko zważając na interes poszkodowanego. Mimo że odszkodowanie przeważnie będzie zapłacone przez inne przedsiębiorstwo, to ich współpraca jest wtedy najbardziej widoczna.

Co towarzystwa robią w celu zmniejszenia kwoty odszkodowania? Najczęstszą praktyką jest zaniżenie wartości samochodu poprzez wyliczenie różnicy między wartością w momencie wykupu polisy do dnia wypadku. W kosztorysie umieszczane są tanie zamienniki zamiast oryginalnych części lub od nowych części odliczana jest amortyzacja, co jest prawnie zakazane. Zaniżanie kwoty robocizny pracowników warsztatu również jest na porządku dziennym. W ten oto sposób towarzystwa oszczędzają na jednym wniosku minimum kilkaset złotych.

Kierowcy nie są tutaj bez winy. Przeważnie zależy im na jak najszybszym uzyskaniu kwoty potrzebnej do przeprowadzenia niezbędnych napraw. Powoduje to problemy podczas wystawiania rachunku przez warsztat samochodowy. Koszty zwykle przewyższają otrzymaną kwotę. Jednak mają jeszcze jedną ścieżkę, którą jest dopłata do odszkodowania.

Jakie kroki przedsięwziąć?

Ważne, aby być tego świadomym. To w interesie poszkodowanego jest sprawdzenie, czy kwota odszkodowania została prawidłowo wyliczona. Każde podejrzenie powinno skutkować zwróceniem się o pomoc do niezależnego rzeczoznawcy samochodowego i na podstawie jego kosztorysu wystąpić o wyższe odszkodowanie. Kwestionowanie tego przez towarzystwo bardzo często kończy się zawarciem ugody, która zamyka drogę do otrzymania większej ilości gotówki. Kolejną dobrą praktyką jest przedłożenie do ubezpieczalni faktur za wykonane naprawy, jednak w tym przypadku równa się to wejściu na drogę sądową.

W jaki sposób uzyskać dopłatę?

Nie zaleca się samodzielnego występowania o dopłatę do odszkodowania, ponieważ zwykła osoba nie ma żadnych szans w batalii z dużym przedsiębiorstwem. Zatrudnia ono bowiem wielu prawników-specjalistów w swojej dziedzinie. Na niekorzyść świadczy także długi czas trwania rozprawy, po której zwykle następuje odwołanie od postanowienia.

Dlatego warto zwrócić się o pomoc do firmy odszkodowawczej, posiadającej odpowiednią wiedzę w temacie dopłat do odszkodowań. Takie przedsiębiorstwo nie tylko świadczy usługi powypadkowe, ale wspiera klienta, gdy zachodzi potrzeba otrzymania odszkodowania za uszczerbek na zdrowie lub za utratę zarobku. Klienci zwracają się z różnorodnymi przypadkami, z tego więc powodu należy korzystać z usług doświadczonych firm, które świadczą kompleksowe usługi z zakresu odszkodowań.

Taka firma działa inaczej niż tradycyjna kancelaria prawna. Ponoszą one ryzyko wypłaty odszkodowania przed oficjalnym rozstrzygnięciem sprawy przez sąd. Zarabiają na różnicy między wypłaconą kwotą a tą, która zostanie ogłoszona w przewodzie sądowym. Istnieje więc prawdopodobieństwo, że zarobek takiej firmy będzie bardzo mały, a właściciel pojazdu natychmiast otrzymuje gotówkę i nie pochłania go czasochłonna batalia przed wymiarem sprawiedliwości.

Terminy ubiegania się o dopłatę

Wielu ubezpieczonych nie jest świadomych, że wypłata odszkodowania nie zamyka możliwości ubiegania się o dodatkową gotówkę. Firmy ubezpieczeniowe też nie informują ich o tym. Natomiast dopłatę można uzyskać, kiedy:

  • nie upłynęły 3 lata od szkody,
  • zauważono błędy w kosztorysie,
  • wartość pojazdu została zaniżona.

Wtedy z pomocą przychodzą specjalne przedsiębiorstwa odszkodowawcze, które będą reprezentować swojego klienta podczas potyczki z ubezpieczalnią.