Telefon: 85 667 09 07 | Telefon kom.: 662 434 111 | E-mail: biuro@xprime.pl

Dochodzenie odszkodowań – odzyskiwanie odszkodowań komunikacyjnych

Niezależnie od podjętych środków bezpieczeństwa lub ostrożności kierowcy, wypadki komunikacyjne nadal stanowią dość powszechne zjawisko i teoretycznie mogą przytrafić się każdemu. Potencjalne koszty związane ze szkodami poniesionymi podczas wypadku powinny być (przynajmniej częściowo) pokryte odszkodowaniem.

Dochodzenie odszkodowań – odzyskiwanie odszkodowań komunikacyjnychNiestety, w większości przypadków proces dochodzenia odszkodowań, likwidacji szkody z OC sprawcy wypadku jest o wiele bardziej skomplikowany, niż może się wydawać. Każda sprawa jest inna i towarzyszą jej inne okoliczności, często ustalenie wysokości należnego odszkodowania jest niezwykle trudne, dlatego ofiary wypadków nie otrzymują dostatecznie wysokich kwot. Funkcja kompensacyjna odszkodowań jest zaniżana niepokojąco często, a wycena ze strony zakładu ubezpieczeń z reguły nie jest satysfakcjonująca.

Aby rozwiązać ten problem oraz zwiększyć swoje szanse na wypłatę odszkodowania, które w pełni pokryje poniesione szkody, warto zwrócić się do profesjonalistów. Nasza firma jest w stanie zapewnić fachowe odzyskiwanie odszkodowań, czyli proces mający na celu wynegocjowanie bardziej adekwatnej kwoty, która będzie dla Państwa zadowalająca. W ten sposób mają Państwo okazję nie tylko zyskać więcej z należnych Państwu pieniędzy, ale także oszczędzić sobie czasu oraz stresu.

Spis treści -odzyskiwanie odszkodowań

1. Jak wygląda dochodzenie odszkodowań?
2. Kiedy można skorzystać z dochodzeń odszkodowań?
3. Jakie materiały są niezbędne przy dochodzeniu odszkodowań?
4. Zgłoszenie szkody i ubieganie się o odszkodowanie
5. Proces dochodzenia odszkodowania krok po kroku
6. Jakie korzyści płyną z dochodzenia odszkodowania?
7. Dlaczego warto postawić na XPRIME?
8. Jak skorzystać z oferty odzyskiwania odszkodowań XPRIME?
9. Najczęściej zadawane pytania dotyczące odzyskiwania odszkodowań – FAQ

Jak wygląda dochodzenie odszkodowań?

Dochodzenie odszkodowań polega przede wszystkim na ustaleniu tego, co faktycznie wydarzyło się podczas wypadku, dowiedzeniu faktycznego zakresu szkód, które Państwo ponieśli oraz uporządkowanie wszystkich potencjalnych roszczeń, które mogą Państwo mieć wobec ubezpieczyciela. To zrozumiałe, że wiele osób, które nie są w pełni zorientowane w niuansach prawnych, może mieć poważne problemy z dochodzeniem swoich praw i skutecznym dopilnowaniem tego, aby zyskać pełną kwotę w ramach wypłaty odszkodowania. My zapewniamy niezbędną pomoc w takich sytuacjach, oferując profesjonalne wsparcie z nastawieniem na sukces!

Kiedy można skorzystać z dochodzeń odszkodowań?

Aby podjąć się odzyskiwania odszkodowań najpierw należy mieć ku temu podstawy. To, czy i do jakiej kwoty można mieć roszczenia uwarunkowane jest przede wszystkim rodzajem polisy, dlatego to właśnie od tej kwestii powinno się zacząć. Bardzo dokładnie zapoznajemy się z warunkami polisy, zanim zaproponujemy Państwu odpowiednie rozwiązanie.

Należy podkreślić także, że odzyskiwanie odszkodowania OC jest ważne tylko w okresie 3 lat od wydania decyzji dotyczącej jego wypłaty, a osoba ubiegające się o nie zawarła ugody ze swoim ubezpieczycielem. Po upływie wskazanego czasu, nie mamy żadnych podstaw, aby podejmować nasze kroki, ponieważ dochodzenie odszkodowań w takiej sytuacji nie może być skuteczne.

Z uwagi na to, jak powszechną praktyką wśród Towarzystw Ubezpieczeniowych jest zaniżanie wyceny należnego odszkodowania, warto zdecydować się na dochodzenia odszkodowań, jeśli tylko ma się taką możliwość. Korzystając ze specjalistycznej pomocy, jaką może zapewnić nasza firma, mają Państwo szansę znacznie poprawić swoją sytuację i uzyskać wyższą kwotę od ubezpieczyciela. Odzyskiwanie odszkodowań to oferta skierowana do każdej osoby, która czuje się poszkodowana decyzją ubezpieczyciela i która spełnia powyższe warunki.

Jakie materiały są niezbędne przy dochodzeniu odszkodowań?

Naszych Klientów zawsze informujemy o tym, że dochodzenie odszkodowań jest skuteczne tylko i wyłącznie, jeśli w sprawie zgromadzony jest dobry materiał dowodowy. Przedstawiając dowody można liczyć na sprawiedliwe odszkodowanie, adekwatne do poniesionych szkód.

Wiele osób po stłuczce lub wypadku, na skutek nerwów i emocji, nie jest w stanie w pełni trzeźwo myśleć. Trzeba jednak zdawać sobie sprawę z tego, że tylko dobrze zgromadzone dowody będą w stanie potwierdzić bieg zdarzeń. Jeśli zachodzi taka konieczność, po wypadku należy wezwać policję, która na miejscu sporządzi notatkę ze zdarzenia. Jeśli natomiast nie ma takiej konieczności, wówczas konieczne jest pozyskanie od sprawcy zdarzenia oświadczenia, które zawiera jego dane osobowe i numer polisy ubezpieczeniowej.

Zdarza się, że drogowe zdarzenia są mocno problematyczne i trudno jest ustalić jednoznacznie przebieg wydarzeń. W takiej sytuacji, niezwykle cenne mogą okazać się zeznania świadków, czy dokumentacja fotograficzna. Jeżeli na miejsce nie była wzywana policja, koniecznie należy wykonać zdjęcia, na przykład przy pomocy telefonu komórkowego.

Odzyskiwanie odszkodowań jest dla nas znacznie łatwiejsze, jeżeli dostarczycie nam Państwo również inne, dodatkowe dokumenty, które potwierdzą na przykład wydatki na leczenie, rehabilitację, czy inne, związane z poniesioną szkodą. Im szerszym materiałem dowodowym dysponujemy, tym wyższa może być suma odszkodowania.

Zgłoszenie szkody i ubieganie się o odszkodowanie

Nasi Klienci mają często wiele wątpliwości, związanych z możliwością zgłoszenia szkody i ubiegania się o odszkodowanie. Poniżej prezentujemy te, z którymi spotykamy się najczęściej, wraz z naszymi odpowiedziami.

● Ile mam czasu na zgłoszenie szkody?

Polskie prawo nie precyzuje dokładnie terminu, w jakim należy zgłosić szkodę z OC sprawcy kolizji lub wypadku, ale jest on taki sam, jak termin przedawnienia roszczeń. Czas na zgłoszenie szkody wynosi trzy lata, jednak można mówić o dwóch wyjątkach, które wynikają z zapisów kodeksu cywilnego. W sytuacji szkód, które zostały wyrządzone na skutek czynu niedozwolonego, ulegają one przedawnieniu w ciągu trzech lat od dnia, w którym osoba poszkodowania dowiedziała się o szkodzie oraz o osobie, która jest zobowiązana do jej naprawienia. Termin ten nie może jednak wynosić dłużej niż dziesięć lat od zdarzenia, które wywołało szkodę. Po tym czasie dochodzenie odszkodowań nie będzie skuteczne. Jeśli natomiast szkoda wynika ze zbrodni albo występku, roszczenie ulegnie przedawnieniu po upływie dwudziestu lat od dnia popełnienia przestępstwa.

● Nie zgadzam się z decyzją ubezpieczyciela. Co dalej?

Zdarza się, że decyzja o wysokości odszkodowania, wydana przez ubezpieczyciela, nie spełnia naszych oczekiwań. Można się od niej odwołać, jednak firmy ubezpieczeniowe bardzo niechętnie zmieniają zdanie i wypłacają większe kwoty. Jeśli zdarzy się Państwu taka sytuacja, jak najszybciej zapraszamy do kontaktu z nami. Nasz profesjonalny zespół oceni zgromadzoną dokumentację i sprawdzi, czy możecie Państwo uzyskać większą sumę.

● Czego mogę się domagać w związku z kolizją?

Nawet pozornie drobna kolizja może wiązać się z szeregiem kosztownych konsekwencji. W zależności od konkretnej sytuacji, od ubezpieczyciela można domagać się zwrotu kosztów naprawy pojazdu, jego holowania, auta zastępczego na czas naprawy, ale również kosztów leczenia, czy rehabilitacji. Każda sprawa jest przez nas oceniana w sposób indywidualny. Dopiero po zapoznaniu się ze szczegółową dokumentacją proponujemy najkorzystniejsze dla Państwa rozwiązanie.

Proces dochodzenia odszkodowania krok po kroku

Jeśli rozważają Państwo zdecydowanie się na dochodzenie odszkodowania, z pewnością chcą Państwo poznać szczegóły tego procesu. To ważne, aby lepiej zrozumieć wszystkie czynności wykonywane w ramach takiego dochodzenia, gdyż umożliwia to lepszą i wydajniejszą współpracę pomiędzy nami a klientem. Jako profesjonaliści, dokładamy wszelkich starań, aby nasi Klienci mieli jak najlepszą wiedzę o prowadzonym przez nas postępowaniu. Dochodzenie odszkodowań to nasze codzienne zajęcie, dlatego doskonale wiemy, jak postępować, aby sprawa przebiegła szybko i bez komplikacji.

Dochodzenie odszkodowania najłatwiej opisać krok po kroku, oferując wzgląd w każdy jego etap. Duży nacisk kładziemy na to, aby proces ten był jak najprostszy oraz zrozumiały, lecz pewne formalności muszą zostać dopełnione. Nasz Klient może powierzyć nam sprawę w zakresie dochodzenia odszkodowania, a my zajmiemy się wszystkimi kwestiami formalnymi i będziemy o tym informować na bieżąco.

Wymienić można tu:

 • Zgłoszenie – dochodzenie odszkodowań zaczyna się od przekazania nam odpowiednich dokumentów, bez których nie możemy podjąć się analizy sprawy. Pierwszym krokiem jest więc kontakt z nami. Wystarczy krótka rozmowa, abyśmy mogli zorientować się w sytuacji. Zachęcamy do tego, aby przygotować wszystkie dokumenty, jakie posiadacie Państwo w związku ze szkodą oraz wypłatą odszkodowania przez firmę ubezpieczeniową. Odzyskiwanie odszkodowań wymaga od nas rzetelnej wiedzy o sprawie.
 • Propozycja dopłaty do odszkodowań po dokonaniu stosownej wyceny, przedstawiamy Państwu proponowaną kwotę, o którą powinno się zwiększyć Wasze odszkodowanie po wypadku samochodowym. Każdą sprawę traktujemy w indywidualny sposób i staramy się zaproponować maksymalnie korzystną dla Państwa ofertę.
 • Akceptacja umowy na wskazaną kwotę.
 • Przygotowanie umowy cesji praw zaniżonego odszkodowania. Zachęcamy do tego, aby raz jeszcze dokładnie zapoznać się z zapisami proponowanej umowy
 • Podpisanie umowy – gotową umowę przesyłamy w oczekiwaniu na jej ostateczną akceptację oraz zamieszczenie podpisu.
 • Finalizacja umowy – aby dokument uległ finalizacji, na wskazane konto musi zostać przelana ustalona wcześniej kwota.

Jakie korzyści płyną z dochodzenia odszkodowania?

Jak już wspomnieliśmy, jeśli tylko dochodzenie odszkodowania jest uzasadnione, zawsze warto się na nie zdecydować, gdyż stawka jest naprawdę duża. Pomoc specjalisty pozwala na opanowanie skomplikowanych procesów prawnych, które zachodzą podczas ubiegania się o kwotę wyższą niż otrzymana.

Tak naprawdę, na etapie dochodzenia odszkodowania klient niczego nie traci, otwiera sobie natomiast zupełnie nowe możliwości. Poznając własne Co więcej, korzystanie z fachowych usług pozwala ominąć znaczną część formalności, w których łatwo jest przeciętnej osobie się zagubić. Na wysokie odszkodowanie za wypadek komunikacyjny największa szansa jest wtedy, gdy prowadzenie sprawy lub negocjacje z ubezpieczycielem zajmie się obeznany w temacie specjalista, który w skuteczny sposób określi to, na jakiej podstawie można ubiegać się w bardziej adekwatną kwotę.

Dlaczego warto postawić na XPRIME?

Wśród operujących na rynku firm zajmujących się odzyskiwaniem odszkodowań, XPRIME wyróżnia się ponadprzeciętną skutecznością. Jesteśmy w swojej branży fachowcami, dlatego z chęcią podejmiemy się nawet wymagających zleceń, zawsze dokładając wszelkich starań, aby usatysfakcjonować naszych klientów i uzyskać odszkodowanie po wypadku. Cieszymy się dobrą opinią i dużym zaufaniem, możemy także poszczycić się długą listą osiągnięć, która pozwoliła XPRIME wypracować pozycję sprawdzonej firmy, na której można polegać.

Warto postawić właśnie na nas, gdyż do każdej sprawy podchodzimy w sposób indywidualny. To oczywiste, że do wypadków komunikacyjnych dochodzi w bardzo różnych okolicznościach, a na wysokość proponowanego odszkodowania wpływają zarówno decyzje poszkodowanego, jak i jego ubezpieczyciela. Korzystając z naszego wieloletniego doświadczenia, zawsze szukamy najlepszego wyjścia z sytuacji, stawiając dobro klienta na pierwszym miejscu. Efekt? Szybkie i skuteczne dochodzenia roszczeń odszkodowawczych, nastawione na zadowalające rezultaty! Działamy w sposób elastyczny, dlatego żadna sytuacja nas nie zaskoczy. Jeśli tylko istnieje taka możliwość, odzyskamy dla Państwa należne pieniądze. Opieramy się na rzetelnej i dokładnej pracy, ale także doskonałej znajomości branży, dlatego naprawdę opłaca się skorzystać z naszych wyspecjalizowanych usług.

To jednak nie wszystko. XPRIME wyróżnia się bardzo przyjazną i pomocną obsługą klienta. W trosce o Państwa zadowolenie zapewniamy kompleksową pomoc w walce o wyższe odszkodowanie, zawsze służąc radą i pomagając obrać najlepszy kierunek działań. Poza tym oferta XPRIME jest bardzo przystępna i nie muszą się Państwo martwić o narażenie na dodatkowe koszty – jesteśmy tu, aby pozwolić Państwu zyskać więcej pieniędzy, a nie podnieść zbędne wydatki!

Jak skorzystać z oferty odzyskiwania odszkodowań XPRIME?

Zachęcamy do dalszego kontaktu i bliższego zapoznania się z wyjątkową ofertą naszej firmy. Można dokonać tego drogą telefoniczną lub mailową lub za pomocą formularzu danych osobowych. Masz pytania? Skontaktuj się z Nami, a my z chęcią odpowiemy na wszystkie Państwa pytania. Jesteśmy do Państwa dyspozycji także pod adresem bezpośrednim, dlatego warto złożyć nam wizytę w celu ustalenia szczegółów.

XPRIME to profesjonalna pomoc w uzyskaniu odszkodowania na wyciągnięcie ręki, dlatego mogą spodziewać się Państwo owocnej współpracy!

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i danych kontaktowych.
Nasza polityką prywatności jest ochrona wszystkich pozostawionych danych firmy (adres poczty elektronicznej e-mail, nazwisko, adres zamieszkania).
Polityka/Pliki cookies: przeczytajcie także o zabezpieczeniu plików cookies.
Dane osobowe są chronione.

Najczęściej zadawane pytania dotyczące odzyskiwania odszkodowań - FAQ

Aby stwierdzić, czy ma się możliwość odzyskania zaniżonego odszkodowania, należy pamiętać o terminie czasowym, który wynosi 3 lata, naliczane od momentu uszkodzenia pojazdu. Powierzenie odszkodowania profesjonalnej firmie nie może mieć miejsca także wtedy, gdy podpisało się ugodę z ubezpieczycielem – dokument ten uniemożliwia dalsze roszczenia wobec wypłaconej kwoty.
Zawierzając odzyskanie odszkodowania profesjonalnej firmie, należy się do takiej współpracy odpowiednio przygotować. W tym celu niezbędne będą zarówno dokumenty dotyczące samochodu, jak i te, które powiązane są bezpośrednio z jego ubezpieczeniem, czyli te, które otrzymało się od samego ubezpieczyciela.
Z uwagi na to, że odzyskiwanie odszkodowania wymaga dogłębnej analizy okoliczności wypadku, a także dodatkowych negocjacji z ubezpieczycielem, nie ma jednoznacznego terminu, w którym formalności zostaną dopełnione. Nie jest to jednak proces długi, a szczególnie w porównaniu do samodzielnych prób odzyskiwania odszkodowania, które mogą trwać latami.
Proces dochodzenia odszkodowań:
 • wykonanie prywatnej Opinii Rzeczoznawczej
 • sprawdzenie zasadności odwołania
 • wysłanie Odwołania do Zakładu Ubezpieczeń
 • Odpowiedź Zakłądu Ubezpieczeń (przeważnie podrzymujące pierwotną Decyzję)
 • wystąpienie na drogę postępowania sądowego
 • opłacenie kosztów sądowych: prawnika, wpisu, biegłych itd.
 • w przypadku przegranej sprawy dochodzą jeszcze koszty prawnika Zakładu Ubezpieczeń
Pośrednictwo przy dochodzeniu odszkodowań można traktować jako pełny etat lub pracę dorywczą. Każdy w swoim kręgu posiada osoby, które mają auta i miały kolizję. Praktycznie każda sprawa to dodatkowe pieniądze dla poszkodowanego oraz naszego współpracownika.
Typowe odszkodowania:
 • koszty naprawy pojazdu
 • koszty holowania,
 • koszty pojazdu zastępczego na czas naprawy,
 • koszty badań technicznych,
 • Koszty części i naprawy,
 • ubytek wartości auta,
 • uszkodzone dodatkowe mienie np. telefon
Aby odzyskać zaniżone odszkodowanie należy sporządzić prywatną Opinię rzeczoznawcy. Opinię warz z odwołaniem przesyłamy do Zakładu Ubezpieczeń. W przypadku podtrzymania wcześniejszej decyzji możemy skierować sprawę na drogę postępowania sądowego.
© Copyright 2020 xprime.pl
Exit mobile version