Telefon: 85 667 09 07 | Telefon kom.: 662 434 111 | E-mail: biuro@xprime.pl
W jakich przypadkach dopłata do odszkodowań jest niemożliwa?

W jakich przypadkach dopłata do odszkodowań jest niemożliwa?

Kolizje drogowe zdarzają się codziennie i jej ofiarą stać może się każdy kierowca. Najczęściej taka sytuacja to sporo nerwów i niemały problem. Jak jednak wiadomo, każdy poszkodowany w zdarzeniu drogowym kierowca ma prawo do odszkodowania z polisy OC sprawcy. Zwykle nie wiąże się to z żadnym trudnościami, ale zdarzają się i takie sytuacje, w których firmy ubezpieczeniowe wypłacają zaniżone odszkodowanie OC. Warto wiedzieć, że w takim przypadku istnieje możliwość otrzymania dopłaty do odszkodowania. Istotne jest zatem, aby mieć świadomość, czym taka dopłata jest, kiedy można ją otrzymać, a także, kiedy jest to niemożliwe.

Kto może starać się o dopłatę do odszkodowania z polisy OC?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, każdy kierowca, który został poszkodowany w wyniki zdarzenia drogowego (np. kolizja lub wypadek) ma prawo dochodzenia odszkodowania z polisy OC sprawcy. Jego wysokość pokryć powinna w pełni likwidację szkody. Aby takie odszkodowanie otrzymać, poszkodowany kierowca musi złożyć wniosek o jego wypłatę w firmie ubezpieczeniowej sprawcy zdarzenia drogowego. Ubezpieczyciel po otrzymaniu wniosku analizuje daną sytuację i ustala wysokość odszkodowania. Niestety nierzadko zdarza się, że ubezpieczyciele zaniżają wartość odszkodowania. Dla poszkodowanego kierowcy jest to duży problem, ponieważ zaproponowana kwota może nie pokryć wszystkich kosztów związanych z likwidacją szkody. Na szczęście jest jednak rozwiązanie tego problemu. Mowa tu o wystąpieniu o wypłatę dopłaty do odszkodowania.

Jak uzyskać dopłatę do odszkodowania z polisy OC?

W celu otrzymania dopłaty do odszkodowania z polisy OC w pierwszej kolejności poszkodowany kierowca powinien wystąpić ze swoim roszczeniem do firmy ubezpieczeniowej. Niestety liczyć trzeba się z tym, że w zdecydowanej większości przypadków ubezpieczyciel takiej roszczenie odrzuci. W takiej sytuacji najlepiej rozwiązaniem jest zwrócenie się o pomoc do naszej firmy XPRIME, która specjalizuje się  w uzyskiwaniu dopłat do odszkodowań z polis OC. Co ważne, skuteczność firm odszkodowawczych jest niezwykle wysoka. Wynika to z tego, że kontakt i negocjacje z firmą ubezpieczeniową podejmują zatrudnieni w takich firmach doświadczeni specjaliści z zakresu ubezpieczeń komunikacyjnych, w tym z zakresu pozyskiwania dopłat do odszkodowań z polis OC.

Kiedy uzyskanie dopłaty do odszkodowania z polisy OC nie jest możliwe?

Teoretycznie o dopłatę do odszkodowania z polisy OC wystąpić do ubezpieczyciela może każdy poszkodowany kierowca. Są jednak takie sytuacje, w których otrzymanie takiej dopłaty nie jest możliwe. Po pierwsze, uzyskanie dopłaty nie jest możliwe, jeśli poszkodowany kierowca zawarł już z firmą ubezpieczeniową ugodę dotyczącą swojej sprawy. Po drugie, nie jest możliwe otrzymanie dopłaty, jeśli od zdarzenia drogowego, w którym doszło do szkody, minęło już więcej niż trzy lata. Warto jeszcze dodać, że o dopłatę do odszkodowania można się starać dopiero wówczas, kiedy samo odszkodowanie zostało już wypłacone. Sama propozycja jego wysokości ze strony firmy ubezpieczeniowej nie pozwala na wnioskowanie o dodatkową dopłatę.