Telefon: 85 667 09 07 | Telefon kom.: 662 434 111 | E-mail: biuro@xprime.pl
Uzyskanie dopłaty do odszkodowań - jak otrzymać dla siebie dodatkowe pieniądze?

Uzyskanie dopłaty do odszkodowań – jak otrzymać dla siebie dodatkowe pieniądze?

Wypadek komunikacyjny czy drobna stłuczka to zdarzenia drogowe, które mogą przytrafić się nawet bardzo doświadczonym kierowcom. Czasem nawet zachowanie szczególnej ostrożności nie wystarczy – winny jest bowiem inny uczestnik ruchu. Osobom poszkodowanym należy się wypłata odszkodowania z OC sprawcy, która powinna pokryć m.in. koszty naprawy samochodu.

Na jakie problemy natrafiają kierowcy przy wypłacie odszkodowań?

Stłuczki są na tyle powszechne na polskich drogach, że niemal każdego dnia jest ich po kilka, przynajmniej w dużych miastach. Ubezpieczyciele mają pełne ręce roboty – muszą bowiem dokładnie oszacować wysokość szkody, tak aby wypłacić osobom poszkodowanym należne odszkodowanie. Gdy kosztorys przyjdzie do poszkodowanego, często jest powodem niemałego zdziwienia. W dużej ilości przypadków wysokość szkody zostaje znacznie zaniżona, a czasem zdarza się też tak, że ubezpieczyciel odmawia wypłaty należnego odszkodowania. Co robić w takim przypadku?

Kiedy można starać się o otrzymanie dopłaty do odszkodowania?

Jeszcze kilka lat temu z możliwości otrzymania dopłaty do odszkodowania z racji uczestnictwa wypadku komunikacyjnym korzystało niewiele osób. Oferta ta jednak z roku na rok staje się coraz popularniejsza. Ogromny wpływ na taki stan rzeczy ma stale rosnąca świadomość kierowców co do swoich praw. Wcześniej częściej szli oni na ugodę z ubezpieczycielem lub nie dochodzili odszkodowania w takiej wysokości, w jakiej się im faktycznie należało. Sporo na tym tracili. Wiele osób nie było świadomych tego, w jaki sposób mogą walczyć z ubezpieczycielem, a niektórzy bali się występować na drogę sądową, przeczuwając, iż niewiele wskórają, mając naprzeciw siebie armię doświadczonych prawników. Jednak coś drgnęło i społeczna świadomość dotycząca możliwości otrzymania dopłaty do odszkodowania jest coraz większa. Dzięki temu kierowcy wreszcie otrzymują należne im środki pozwalające na kompleksowe pokrycie napraw uszkodzonego samochodu.

Chcąc uzyskać dopłatę do odszkodowania, trzeba pamiętać o kilku istotnych kwestiach. Złożenie stosownego wniosku jest możliwe, jedynie pod warunkiem, że:

  • od zdarzenia drogowego, które jest podstawą wypłaty odszkodowania nie minął okres dłuższy niż trzy lata,
  • nie doszło do podpisania ugody pomiędzy towarzystwem ubezpieczeniowym a osobą, na której rzecz ma zostać wypłacone odszkodowanie.

W sytuacji, gdy od zdarzenia drogowego minęło więcej, jak trzy lata lub gdy została podpisana z ubezpieczycielem ugoda w kwestii wysokości wypłaconego odszkodowania, to wówczas niestety, ale nie można wnioskować o dopłatę do odszkodowania za uczestnictwo w wypadku komunikacyjnym.

Kosztorys – dlaczego jest taki istotny?

Decyzja odnośnie możliwości starania się o uzyskanie dopłaty do odszkodowania będzie uzależniona od wyniku, jaki przyniesie szczegółowa analiza kosztorysu. Wielu kierowców może zastanawiać się nad tym, dlaczego to akurat ten dokument jest taki ważny. Otóż to właśnie na podstawie błędów (celowych lub niecelowych) wynikających z niewłaściwego sporządzenia kosztorysu, poszkodowany kierowca otrzymał od firmy ubezpieczeniowej odszkodowanie w zaniżonej kwocie. Dokładna i szczegółowa analiza kosztorysu pozwoli stwierdzić, czy wszystko zostało wykonane prawidłowo, czy też doszło do pewnych uchybień, w wyniku których, wysokość wypłaconego odszkodowania została zaniżona.

Do kogo zwrócić się po pomoc w uzyskaniu dopłaty do odszkodowania?

Każda osoba, która czuje się pokrzywdzona, uważa, że dostała zbyt niskie odszkodowanie lub też spotkała się z odmową wypłacenia jakichkolwiek pieniędzy, może z firmą ubezpieczeniową walczyć na własną rękę. Jest to jednak proces długotrwały i do tego, aby zakończył się z oczekiwanym rezultatem, przydaje się odpowiednia wiedza.

Do kogo zatem zgłosić się po pomoc? W uzyskiwaniu dopłaty do odszkodowań komunikacyjnych może pomóc firma odszkodowawcza XPRIME, która specjalizuje się w tego typu sprawach. Z ich pomocą dochodzenie odszkodowań staje się znacznie prostsze. Pamiętaj – o dopłatę do odszkodowania możesz wystąpić wyłącznie wówczas, gdy od zdarzenia drogowego nie minęły jeszcze trzy lata oraz pod warunkiem, że nie zawarłeś z ubezpieczycielem ugody co do wysokości przysługującego odszkodowania za poniesione straty.

Zaniżone odszkodowanie OC – Patrz na Ofertę!