Telefon: 85 667 09 07 | Telefon kom.: 662 434 111 | E-mail: biuro@xprime.pl
Utrata wartości handlowej samochodu po kolizji – co to oznacza?

Utrata wartości handlowej samochodu po kolizji – co to oznacza?

Nie da się ukryć, że naprawa auta po kolizji zawsze pozostawić może mniejsze lub większe ślady, które później mogą skutecznie utrudniać sprzedaż samochodu. Warto jednak wiedzieć, że poszkodowany właściciel auta ma prawo do ubiegania się o wypłatę rekompensaty od ubezpieczyciela za utratę wartości handlowej samochodu. Biorąc pod uwagę, że każdy pojazd po nawet niewielkiej stłuczce traci na wartości, to warto z tego rozwiązania skorzystać.

Czym jest utrata wartości handlowej auta?

Mówiąc o utracie wartości handlowej auta, ma się tu na myśli sytuację, w której samochód po naprawie szkód wynikłych z kolizji traci na swojej wartości rynkowej. Innymi słowy, jest to sytuacja, w której wartość auta staje się niższa od tej przed kolizją. Niezależnie od tego, w jakim serwisie samochodowym dokona się niezbędnych napraw, auto zawsze mniej lub więcej straci na swojej wartości. Wynika to po prostu z tego, że osoby zainteresowane kupnem samochodu na rynku wtórnym zawsze bardziej są zainteresowane autami bezwypadkowymi. Jak jednak wspomniano, właściciel pojazdu ma w takim przypadku prawo do odszkodowania. Jego wysokość uwzględniać powinna utratę wartości handlowej samochodu.

Kiedy ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie za utratę wartości handlowej samochodu?

W wyniku kolizji dojść może do szkody częściowej lub całkowitej. Jeśli naprawa auta ma ekonomiczny sens, wówczas jego właściciel otrzymać powinien odszkodowanie z polisy OC sprawcy, które pokryć powinny wszystkie koszty naprawy. Jeśli z kolei dojdzie do szkody całkowitej, wówczas właściciel auta otrzymać powinien odszkodowanie stanowiące równowartość samochodu pomniejszoną o wartość wraku. Co jednak ważne, w przypadku szkody częściowej właściciel pojazdu otrzymać powinien dodatkowe odszkodowanie za utratę wartości handlowej auta. Aby jednak takie odszkodowanie otrzymać, muszą być spełnione dodatkowe warunki. Przede wszystkim od daty powstania szkody nie może minąć więcej niż 3 lata, pojazd musi pozostawać w dobrym stanie technicznym, szkoda musi dotyczyć części metalowych auta, a także pojazd w chwili kolizji nie mógł być autem powypadkowym oraz dokonano już wszystkich niezbędnych napraw po kolizji. Oczywiście, aby otrzymać odszkodowanie za utratę wartości handlowej auta konieczne jest złożenie odpowiedniego wniosku w firmie ubezpieczeniowej.

Jak obliczyć utratę wartości handlowej samochodu?

Jeśli chodzi o obliczenie utraty wartości handlowej pojazdu, to żadne przepisy nie regulują tego w dokładny sposób. Na wysokość odszkodowania wpływają różne czynniki. Wśród nich wymienić można wartość pojazdu przed wypadkiem, zakres szkód, poziom eksploatacji samochodu, kosztorys naprawy auta po kolizji oraz model i marka pojazdu. W celu ustalenia utraty wartości handlowej auta warto dodatkowego skorzystać z pomocy rzeczoznawcy samochodowego. Dzięki swojej wiedzy, doświadczeniu i dostępowi do specjalistycznych programów kosztorysowych, ustali on dokładną wartość samochodu zarówno przed, jak i po kolizji. W ten sposób uzyska się precyzyjną informację odnośnie tego, ile auto straciło na swojej wartości, a tym samym, jakie odszkodowanie powinno się otrzymać.

Zerknij na naszą ofertę:

Opracowanie:
Kancelaria odszkodowawcza – XPRIME