Telefon: 85 667 09 07 | Telefon kom.: 662 434 111 | E-mail: biuro@xprime.pl
Szkoda parkingowa — co należy o niej wiedzieć?

Szkoda parkingowa — co należy o niej wiedzieć?

Szkoda parkingowa to uszkodzenie lub zniszczenie pojazdu, które występuje na parkingu lub w jego pobliżu. Szkoda parkingowa może być spowodowana przez inny pojazd, kiedy wjeżdża w nasz samochód lub wyrządza nam szkodę podczas manewrowania, lub przez osoby trzecie, które w inny sposób uszkadzają nasz pojazd (np. kradzież, uszkodzenie lusterka, wandalizm itp.).

Jeśli szkoda parkingowa została spowodowana przez inny pojazd, to powinno się jak najszybciej poinformować właściciela pojazdu, którym był sprawca, albo jeśli nie ma takiej możliwości, zgłosić zdarzenie policji. W przypadku szkody spowodowanej przez osoby trzecie, warto zgłosić to do policji i wypełnić odpowiedni formularz szkody wraz ze zdjęciami i dokumentami potwierdzającymi wartość strat.

Uszkodzenie samochodu na parkingu – jak powinien zachować się sprawca?

Jeśli ktoś spowodował uszkodzenie Twojego samochodu na parkingu, powinien podjąć odpowiednie kroki, aby naprawić wyrządzoną szkodę. W zależności od okoliczności, powinien przede wszystkim:

  1. Zostawić swoje dane kontaktowe – jeśli sprawca widzi, że uszkodził pojazd innej osoby, to powinien pozostawić swój numer telefonu lub adres e-mail, aby właściciel samochodu mógł się z nim skontaktować. W przypadku, gdy sprawca nie zostawił swoich danych, warto poinformować o zdarzeniu policję i wypełnić odpowiedni formularz.
  2. Zrobić zdjęcia szkód – powinien zrobić zdjęcia uszkodzonego pojazdu, aby udokumentować, jakie szkody zostały wyrządzone.
  3. Zgłosić szkodę do swojego ubezpieczyciela – jeśli sprawca ma ubezpieczenie OC, to powinien zgłosić szkodę swojemu ubezpieczycielowi, który zajmie się wypłatą odszkodowania.

Warto pamiętać, że w niektórych przypadkach, np. przy wandalizmie, sprawca może zostać ukarany przez sąd. Dlatego warto zgłosić każde uszkodzenie samochodu na parkingu policji oraz ubezpieczycielowi, aby uzyskać wszelkie potrzebne dokumenty i zabezpieczyć swoje prawa.

Jak wygląda oświadczenie o szkodzie parkingowej?

Oświadczenie o szkodzie parkingowej to dokument, który należy wypełnić w przypadku uszkodzenia pojazdu na parkingu przez innego użytkownika lub nieznane osoby trzecie. Oświadczenie to powinno zawierać następujące informacje:

  1. Dane osoby poszkodowanej – imię, nazwisko, adres, numer telefonu oraz numer rejestracyjny pojazdu, który został uszkodzony.
  2. Opis zdarzenia – opis co się stało, kiedy i gdzie miało miejsce, jakie szkody zostały wyrządzone, czy była obecność świadków, jakie pojazdy były zaangażowane w zdarzenie.
  3. Informacje o sprawcy – jeśli sprawca jest znany, to powinny zostać podane jego dane, takie jak imię, nazwisko, adres, numer telefonu, numer rejestracyjny pojazdu oraz dane ubezpieczenia OC.
  4. Zdjęcia uszkodzonego pojazdu – warto dołączyć zdjęcia pojazdu, które pokazują zakres szkody.
  5. Inne dokumenty – do oświadczenia należy dołączyć inne dokumenty, takie jak kopie dowodu rejestracyjnego pojazdu, polisy ubezpieczeniowej oraz ewentualnych rachunków za naprawę pojazdu.

Oświadczenie o szkodzie parkingowej powinno być podpisane przez właściciela uszkodzonego pojazdu oraz sprawcę lub świadka zdarzenia. Należy pamiętać, że oświadczenie to jest ważnym dokumentem, dlatego należy uważnie przeczytać wszystkie treści przed jego podpisaniem.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą całkowitą ofertą: