Telefon: 85 667 09 07 | Telefon kom.: 662 434 111 | E-mail: biuro@xprime.pl
Kiedy zapłacisz podatek dochodowy za odszkodowanie z OC

Kiedy zapłacisz podatek dochodowy za odszkodowanie z OC

Wraz z końcem kwietnia każdy podatnik ma obowiązek rozliczyć się z Urzędem Skarbowym z tytułu osiągniętego dochodu za poprzedni rok. Złożenie deklaracji PIT nie stanowi problemu, gdyż system internetowy samodzielnie pobiera dane oraz dokonuje obliczeń należnego podatku. Jednak należy wiedzieć czy oraz w jaki sposób naliczany i pobierany jest podatek dochodowy z tytułu odszkodowania z obowiązkowego ubezpieczenia. Pozwoli to na uniknięcie niepotrzebnych komplikacji oraz zapłaty dodatkowych odsetek.

Kto musi zapłacić podatek za odszkodowanie z OC?

Ogólnie rzecz ujmując w znaczącej większości przypadków wśród podatników nie pobiera się podatku z uzyskany przychód z tytułu odszkodowania z obowiązkowego ubezpieczenia OC. Jednak ustawodawca określa kto jest zobligowany do zapłaty podatku dochodowego z tego tytułu. Do tego typu osób zaliczają się:

  • przedsiębiorcy, którzy mieli wypłacone świadczenie z tytułu ubezpieczenia OC, które dotyczy pojazdu używanego w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą np. kierowca firmy transportowej bądź agencji turystycznej;
  • rolnicy, którzy prowadzą tzw. „specjalne działy produkcji rolnej” – są to rolnicy, którzy otrzymali tego typu świadczenie na sprzęt wykorzystywany do działalności rolniczej;
  • przedsiębiorcy, którzy otrzymali bądź regularnie otrzymują inne odszkodowania w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą np. ubezpieczenie sprzętu od kradzieży.

Co w przypadku nieuiszczenia podatku od odszkodowania OC?

W wyżej wymienionych sytuacjach kierowcy są zobligowani do odprowadzenia podatku dochodowego od osób fizycznych z uzyskanego przychodu w formie odszkodowania OC. Kwotę podatku należy zawrzeć w rocznym rozliczeniu PIT oraz uiścić do Urzędu Skarbowego wraz z zeznaniem podatkowym. Jednak w przypadku braku uiszczenia należnego podatku naliczane są ustawowe odsetki naliczane za każdy dzień opóźnienia opłaty.

Należy jednak zdawać sobie sprawę, iż naliczane odsetki w rozumieniu prawa podatkowego stanowią również przychód. W związku z tym dla swojego bezpieczeństwa w sytuacji, gdy kierowca jest winny zbyt późnej opłaty zaległego podatku można zrobić następujące rzeczy:

  1. Wystąpić z wnioskiem o interpretację indywidualną – wówczas Urząd Skarbowy może dokładnie określić w jakiej kwocie został naliczony należny podatek dochodowy, odsetki, oraz w jakim terminie należy najpóźniej rozliczyć się z Urzędem Skarbowym. To pozwala poszkodowanemu na zebranie należnej kwoty oraz uniknięcie dodatkowo naliczanych kar w postaci odsetek;
  2. Zasięgnąć nieformalnej informacji w Urzędzie Skarbowym – jeżeli kierowca ma wątpliwości może bezpośrednio udać się bądź skontaktować się z Urzędem Skarbowym. Wówczas uzyska dokładne informacje na temat obecnej sytuacji związanej z niedopłatą podatku z tytułu odszkodowania OC;

Alternatywną opcją jest samodzielne dodanie przybliżonej kwoty odsetek do całkowitej sumy należnego podatku. Wówczas Urząd Skarbowy szybko otrzyma kwotę niedopłaty a poszkodowany zostanie rozliczony. Dodatkowo jeśli zapłacona kwota będzie wyższa od całkowitej kwoty niedopłaty Urząd Skarbowy zwróci ją poszkodowanemu.

Co można zrobić aby uniknąć opodatkowania z tytułu ubezpieczenia OC?

W przypadku rolnika czy też innego przedsiębiorcy, który prowadzi działalność gospodarczą używając pojazdu, który uległ wypadkowi istnieje możliwość uniknięcia opodatkowania uzyskanego odszkodowania. Najlepszym – i właściwie jedynym – sposobem jest wycofanie pojazdu z ewidencji pojazdów firmowych. 

Z takim rozwiązaniem wiąże się jednak jeden problem. Jeżeli samochód posiadał ważne ubezpieczenie OC a wypadek nastąpił 6 lat od daty wycofania pojazdu z prowadzonej ewidencji wówczas wniosek o zniesienie podatku może zostać odrzucony przez Urząd Skarbowy. Problem stanowi skutek podatkowy w przedmiocie wypłaconego odszkodowania w związku z zaistniałym wypadkiem (uszkodzeniem lub utratą pojazdu). Dlatego też podjęcie takiej decyzji musi być gruntownie przemyślane, gdyż w sytuacji wypadku drogowego właściciel danego pojazdu może i tak zostać obarczony koniecznością zapłacenia podatku od ubezpieczenia OC.

Więcej o podatku dochodowym za odszkodowanie OC dowiesz się ze strony firmy odszkodowawczej XPRIME.

Dochodzenie odszkodowań OC —> SZCZEGÓŁOWA OFERTA <— Zaniżone odszkodowania OC