Telefon: 85 667 09 07 | Telefon kom.: 662 434 111 | E-mail: biuro@xprime.pl
Oświadczenie sprawcy kolizji 2022 – co powinno zawierać?

Oświadczenie sprawcy kolizji 2022 – co powinno zawierać?

Udział w kolizji nie jest niczym przyjemnym, ani też nie można go zaplanować. Warto jednak być przygotowanym na taką ewentualność, by wiedzieć, jak w danej chwili się zachować. Zdenerwowanie niewątpliwie nie poprawi sytuacji, więc dobrze jest mieć gotowy wykaz działań i wozić go ze sobą w samochodzie.

Oświadczenie sprawcy kolizji samochodowej – co musi zawierać? 

Kolizją nazywane jest zderzenie dwóch pojazdów, w którym uszkodzone zostały wyłącznie samochody. Nie jest to wypadek z udziałem osób rannych lub zabitych. Zależnie od uszkodzeń i potrzeby obu prowadzących nie za każdym razem konieczna jest interwencja policji. Istnieje również możliwość przesunięcia uszkodzonych aut, by nie stanowiły zagrożenia dla innych pojazdów poruszających się drogą.

Oświadczenie sprawcy kolizji powinno zawierać:

  • dane kierujących oboma pojazdami – imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer dowodu osobistego,
    *Jeżeli osobą kierującą nie jest właściciel samochodu, należy spisać również jego dane.
  • datę, godzinę oraz miejsce zdarzenia,
  • uszkodzenia samochodów,
  • czy uszkodzone zostały również jakieś przedmioty znajdujące się w samochodzie i jeśli tak to jakie,
  • okoliczności powstania kolizji,
  • numer polisy oraz nazwę Towarzystwa Ubezpieczeniowego, w którym zawarta jest umowa i okres, na który zawarta została polisa,
  • to, czy na miejsce została wezwana policja i czy została sporządzona notatka z tego zdarzenia,
  • idealnie jest pobrać również numer telefonu do osoby prowadzącej drugi samochód, by w razie potrzeby móc się z nią skontaktować.

Nie można zapomnieć również o zrobieniu zdjęć szkód w przypadku obu samochodów. Dzięki temu nie będzie problemu z tym, że po czasie ktoś dorobi dodatkowe uszkodzenia, za które będzie chciał otrzymać większe odszkodowanie od sprawcy kolizji.

Bardzo ważne jest również podpisanie się przez osobę, która spowodowała kolizję oraz tę prowadzącą drugi samochód.

Gotowy druk oświadczenia sprawcy kolizji

Ze względu na to, że kolizja nie jest niczym przyjemnym można zapomnieć o spisaniu niektórych z niezbędnych punktów. W zamieszaniu związanym z wzywaniem policji niekoniecznie myśli się wtedy o samochodzie. Z tego powodu niektóre Towarzystwa Ubezpieczeniowe udostępniają gotowe druki oświadczenia sprawcy kolizji. Można je wydrukować z Internetu lub też otrzymać przy zawieraniu polisy w danej agencji. Takie rozwiązanie sprawia, że dzięki drukowi istnieje potrzeba wyłącznie wypełnienia wolnych miejsc. Nie trzeba już zastanawiać się nad tym czy wszystkie składowe na pewno znalazły swoje miejsce.

Ważne jest to, by za każdym razem z dokumentu wynikało kto był sprawcą zdarzenia. Należy unikać ogólnikowych sformułowań, gdyż w takim przypadku osoba odpowiedzialna za spowodowanie kolizji niekoniecznie musi przyznać się do jej dokonania.

Do kolizji może dojść również na parkingu lub też parkingu w galerii handlowej. Wówczas można sprawę załatwić polubownie lub jeśli nie ma sprawcy poprosić o udostępnienie nagrań z monitoringu.

Jak zgłosić szkodę?

Za zgłoszenie szkody odpowiedzialna jest osoba, której samochód uległ uszkodzeniu. Sprawca zgłasza własną szkodę w swoim Towarzystwie Ubezpieczeniowym, a poszkodowany w swoim. Ubezpieczyciel wycenia szkodę i odszkodowanie jest wypłacana na konto właściciela pojazdu.

Więcej informacji o zgłoszeniu kolizji, otrzymaniu odszkodowania możesz uzyskać na stronie kancelarii odszkodowawczej XPRIME.

Zerknij także na naszą dokładną ofertę dochodzenia odszkodowań i dowiedz się jak poradzić sobie z zaniżonym odszkodowaniem OC.