Telefon: 85 667 09 07 | Telefon kom.: 662 434 111 | E-mail: biuro@xprime.pl
Odzyskiwanie odszkodowań z PZU – poradnik

Odzyskiwanie odszkodowań z PZU – poradnik

W świadomości rodaków kwestia ubezpieczeń – zarówno tych majątkowych, jak i polis na życie, zajmuje coraz wyższe miejsce w hierarchii spraw do załatwienia. Zdarzenie losowe, takie jak pożar czy kradzież może sprawić, iż w kilka chwil cenne dobra albo zmienią właściciela, albo przestaną istnieć. Ubezpieczenie majątkowe pozwala na spokój ducha, jest zabezpieczeniem w razie, gdy obrót spraw przyjmie negatywny obrót.

Odzyskiwanie ubezpieczenia od firm – czy zawsze jest proste?

Teoria głosi, iż każdy, kto się ubezpiecza, powinien w momencie powstania szkody i jej udokumentowania otrzymać wypłatę pieniędzy w wysokości umowy, na jaką opiewa ubezpieczenie. Niestety, tak prosto kwestia ta przedstawia się tylko na papierze, a w rzeczywistości nie dość, że procedury bywają bardzo skomplikowane, to jeszcze po przebrnięciu przez wszelkie możliwe formularze i wnioski okazuje się, iż ubezpieczyciel podważa prawo wypłaty należnych świadczeń.

Czy taka sytuacja oznacza, iż ubezpieczanie majątku to zły pomysł i należy z niego zrezygnować? Oczywiście, że nie! Ubezpieczać się warto, gdyż w razie zdarzeń określonych w umowie zawartej z ubezpieczycielem, osobie ubezpieczonej należy się wypłata pieniędzy na poczet poniesionych szkód. Jak zatem dochodzić swoich praw od ubezpieczyciela? Poniżej znajduje się krótki poradnik na ten temat.

Walka z gigantem – czy jest szansa na wygraną?

Spora grupa osób, którym z racji zawartej uprzednio umowy z firmą ubezpieczeniową należy się wypłata odszkodowania, nie otrzymuje pieniędzy. Najczęściej jest tak, ponieważ ubezpieczyciel za wszelką cenę stara się podważyć roszczenie, sugerując na przykład, iż konkretne zdarzenie nie było objęte umową lub do zdarzenia doszło z winy osoby ubezpieczonej, co wyklucza możliwość wypłaty pieniędzy.

Niektórzy, po otrzymaniu pisma z odmową wypłaty należnego odszkodowania przyjmują ten fakt do wiadomości i nie podejmują żadnych dalszych działań. Tłumaczenia można usłyszeć różna – począwszy od tego, iż kwota ubezpieczenia jest tak mała, że szkoda zachodu, a na obawie przed armią prawników ubezpieczyciela kończąc. Takie podejście jest zdecydowanie niewłaściwe! Żaden ubezpieczyciel nie powinien budzić przerażenia u swych klientów tylko ze względu na rozmiar swojej działalności. W sytuacji, gdy ktoś czuje się niepewnie i nie bardzo ma pojęcie, jakie podjąć dalsze kroki po otrzymaniu odmowy wypłaty kwoty, na jaką opiewa ubezpieczenie, to może skorzystać z pomocy firmy wyspecjalizowanej w odzyskiwaniu odszkodowań – XPRIME.

Odszkodowanie za wypadek – jak dochodzić swoich praw?

Często jest też tak, że trzeba walczyć nie tylko ze swoim ubezpieczycielem, ale także z ubezpieczycielem sprawcy. Tak jest w przypadku kolizji i wypadków drogowych, gdzie poszkodowanemu w takiej sytuacji drogowej należy się wypłata odszkodowania ze strony firmy ubezpieczeniowej, z którą sprawca wypadku miał zawartą polisę OC.

Jeżeli chodzi o ubezpieczenie samochodu, to najczęściej można spotkać dwa warianty polis. Pierwsza z nich, to obowiązkowe ubezpieczenie OC. Jest to ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w razie wypadku. To ubezpieczenie jest obligatoryjne, co oznacza, iż każdy właściciel pojazdu jest zobowiązany do wykupienia polisy. To właśnie z tej polisy osoby poszkodowane w wypadku komunikacyjnym mogą mieć wypłacone odszkodowanie.

Wśród takich osób, którym należy się odszkodowanie, można wymienić między innymi:

  • innych kierowców uczestniczących w zdarzeniu drogowym, którzy nie zostali zakwalifikowani jako sprawcy,
  • poszkodowani w wypadku rowerzyści czy piesi,
  • pasażerowie samochodów, które brały udział w zdarzeniu drogowym – tyczy się to zarówno osób z samochodu sprawcy wypadku, jak i innych uczestników zdarzenia.

Każda osoba uczestnicząca w zdarzeniu drogowym, której należy się odszkodowanie, powinna mieć wypłacone pieniądze, oczywiście po tym, jak spełni określone warunki. Co zrobić w sytuacji, gdy ubezpieczyciel odmawia wypłaty kwoty odszkodowania?

Jakie kroki podjąć w razie odmowy wypłaty odszkodowania?

Ustawowy termin określa, iż ubezpieczyciel jest zobowiązany do tego, aby wypłacić pieniądze w terminie do 30 dni, od momentu, w którym została zgłoszona do niego szkoda. Szkoda taka mogła powstać na skutek kolizji drogowej lub wypadku. W zależności, do której z tych grup zostało zakwalifikowane zdarzenie drogowe, można domagać się odszkodowania związanego z naprawą czy holowaniem pojazdu lub też zwrotu kosztów leczenia i rehabilitacji, w sytuacji gdy na skutek wypadku doszło do uszczerbku na zdrowiu.

Co zrobić, gdy ubezpieczyciel przekaże swoją decyzję dotyczącą odmowy wypłaty należnego odszkodowania? Osoba poszkodowana ma prawo do kilku kroków. Pierwszy z nich, to napisanie odwołania. Im lepiej sformułowana będzie argumentacja, tym większe szanse na uzyskanie pieniędzy. Już na tym etapie warto skorzystać z usług wyspecjalizowanej firmy. O interwencję można poprosić także Rzecznika Finansowego. Jeżeli wcześniejsze kroki nie przyniosą spodziewanego rezultatu, wówczas czym prędzej należy skierować sprawę na drogę sądową.

Odkup odszkodowań OC —> CAŁA OFERTA <— Zaniżone odszkodowania OC