Telefon: 85 667 09 07 | Telefon kom.: 662 434 111 | E-mail: biuro@xprime.pl
Na jakiej zasadzie działają firmy zajmujące się odkupem odszkodowań OC?

Na jakiej zasadzie działają firmy zajmujące się odkupem odszkodowań OC?

Zaniżone odszkodowania z polisy OC sprawców są powodem, dla którego coraz więcej osób decyduje się skorzystać z usług odkupu odszkodowań OC. Na czym polega cała procedura? Co można zrobić w przypadku zaniżania kwoty odszkodowania?

Co nazywamy odkupem odszkodowań OC?

Odkup odszkodowania OC nazywany jest również cesją szkody. W dużym uproszczeniu jest to po prostu sprzedaż praw do dochodzenia odszkodowania za określoną sumę. Co istotne, klient nie ponosi żadnych kosztów związanych z dochodzeniem w sądzie. W wielu przypadkach nie ma również znaczenia wartość pojazdu, który został uszkodzony wskutek kolizji czy wypadku.

Sprzedaż może być dokonana do 3 lat od momentu wystąpienia szkody. Warto podkreślić, że kwestie te zostały uregulowane prawnie. Według polskich przepisów dana osoba ma prawo do sprzedaży, gdy mowa o odszkodowaniach komunikacyjnym lub majątkowym. Nie można natomiast odsprzedać prawa dochodzenia odszkodowania za szkody osobowe.

Najczęściej odkup przedstawia się w dwóch wariantach. W pierwszym osoba, która decyduje się na przekazanie praw, otrzymuje określoną sumę w momencie podpisania umowy. W dalszych etapach firma zajmująca się odkupem samodzielnie dochodzi roszczeń. W przypadku drugiej opcji firma przygotowuje wszystkie niezbędne dokumenty, pozwy oraz poświadczenia. Reprezentuje klienta również przed sądem.

Procedura skupu – co należy przygotować?

Sama procedura skupu nie jest skomplikowana. Klient jest zobligowany do wysłania firmie niezbędnych danych, takich jak kosztorys (dotyczący likwidacji szkody). Po zapoznaniu się z dokumentami firma przedstawi kwotę, jaka może zostać wypłacona. Gdy obie strony dojdą do porozumienia, wówczas podpisują cesję wierzytelności, a firma wypłaca klientowi określoną sumę.

Dlaczego warto zdecydować się na odkup odszkodowania OC?

W przypadku szkody komunikacyjnej największą zaletą odkupu odszkodowania jest możliwość natychmiastowego uzyskania ustalonej sumy pieniędzy. Ponadto dana osoba, której odszkodowanie zostało zaniżone, nie musi osobiście przechodzić przez stresującą drogę sądową. Firma XPRIME zajmująca się odkupem odszkodowań OC dokonuje wszystkich formalności, co jest szczególnie istotne w przypadku osób, które chcą uniknąć nadmiernej biurokracji. W niektórych przypadkach, gdy kwota przedstawiona przez firmę odkupującą jest niezadowalająca, istnieje możliwość negocjacji. Warto pamiętać, że zaniżone odszkodowanie może tak samo dotyczyć nowych samochodów, jak i starszych pojazdów. Wobec tego niezależnie od wartości pojazdu warto zdecydować się na odkup odszkodowania, gdy przyznane środki są ewidentnie zaniżone.

Warto jednak zaznaczyć, że osoba, która odsprzedała prawa do roszczeń, może zostać wezwana przez sąd. W tym przypadku występuje tylko jako świadek. Stroną postępowania jest wówczas firma, która odkupiła odszkodowanie OC. Teoretycznie od decyzji ubezpieczyciela można się najpierw odwołać. Praktyka pokazuje jednak, że rzadko są one rozpatrywane pozytywnie. Odkup odszkodowania OC przez profesjonalną firmę jest efektywniejszym rozwiązaniem, które pozwala zaoszczędzić sporo stresu.

Zerknij również na pozostałą ofertę: