Telefon: 85 667 09 07 | Telefon kom.: 662 434 111 | E-mail: biuro@xprime.pl
Jak wygląda procedura odkupu zaniżonego odszkodowania OC?

Jak wygląda procedura odkupu zaniżonego odszkodowania OC?

Ubezpieczenie OC ma chronić nas i innych kierowców przed kolizjami i wypadkami powstałymi nie z naszej winy. Mamy obowiązek utrzymania ciągłości tej składki i wykupywania zabezpieczenia na cały rok. Zdarzają się jednak sytuacje, kiedy chcemy z opłacanego ubezpieczenia skorzystać, bo braliśmy udział w kolizji i konieczna jest naprawa auta. Tutaj niestety często występuje sytuacja, w której po wypadku mamy problem z odzyskaniem pieniędzy lub kwota, którą proponuje ubezpieczyciel, jest zaniżona. Taka suma często nie wystarcza na pokrycie wszystkich kosztów, ale kierowcy z niewiedzy lub z chęci pozyskania szybkiego odszkodowania przyjmują ją, tracąc przy tym pieniądze.

Odkup odszkodowania przez firmę XPRIME jest możliwością na uzyskanie właściwej kwoty w krótkim czasie i bez konieczności samodzielnego załatwiania sprawy. Odkup jest całkowicie legalny i zajmują się nim wyspecjalizowane w dochodzeniu należności firmy. Ubiegają się one o wypłatę roszczenia w imieniu poszkodowanego, a on otrzymuje umówioną dopłatę do odszkodowania.

Jakie są zalety sprzedaży zaniżonego odszkodowania?

Rozwiązanie, jakim jest dopłata do odszkodowania, niesie ze sobą kilka prostych zalet, które warto wziąć pod uwagę, decydując się na skorzystanie z tej możliwości.

  • Uzyskanie większej, realnej kwoty do przeznaczenia na naprawę pojazdu lub w innym celu.
  • Pieniądze są wypłacone jeszcze przed rozstrzygnięciem sprawy z ubezpieczycielem, dlatego nie trzeba martwić się o jej wynik.
  • Kwota ustalana jest z kierowcą przed podpisaniem umowy, dlatego wiemy z góry, w jakiej wysokości otrzymamy dopłatę.
  • Szybki czas rozpatrywania sprawy i podejmowania współpracy przez firmy.
  • Brak konieczności uczestniczenia w sprawach sądowych lub wysyłania pism do ubezpieczyciela- wszystkie formalności przejmuje firma, która odkupiła odszkodowanie.

Jak wygląda sprzedaż odszkodowania OC?

W momencie sprzedaży odszkodowania prawo do dochodzenia dodatkowych kosztów przejmuje kancelaria zajmująca się takimi sprawami. To ona przejmuje na siebie konsekwencje związane z dalszym przebiegiem sprawy, z ewentualną sprawą sądową i wypłatą właściwych kosztów. Kierowca korzystający z usług kancelarii otrzymuje umówioną kwotę, którą może wykorzystać w dowolnym celu i nie uczestniczy w dalszych rozmowach z Towarzystwem Ubezpieczeniowym.

  • Dopłata do odszkodowania jest przeznaczona dla osób, których pojazd w ostatnich 3 latach uczestniczył w wypadku lub uległ zniszczeniu w inny sposób niż z winy tego kierowcy.
  • Tylko w przypadku kierowców, którzy mieli dodatkową polisę AC, można będzie starać się o odszkodowanie niezależnie od tego, kto spowodował uszkodzenie.
  • Warunkiem do możliwości sprzedaży dochodzenia do swojego odszkodowania, są sytuacje, w których wartość szkody zaproponowana przez Towarzystwo Ubezpieczeniowa została zaniżona, niezależnie od skali i wielkości szkody.

Kierowca może sprzedać swoje odszkodowanie OC tuż po otrzymaniu kosztorysu od firmy ubezpieczeniowej i nawet po wypłacie samego zaniżonego odszkodowania. Proces ten przeprowadza się dla kierowców, którzy w ciągu ostatnich 3 lat zostali w ten sposób poszkodowani zaniżoną wypłatą odszkodowania. Sytuacją, która uniemożliwi skorzystanie z dopłaty do odszkodowania, będzie podpisanie ugody z ubezpieczycielem, gdzie dobrowolnie występuje zgoda na zaproponowane warunki i brak roszczeń w kierunku Towarzystwa Ubezpieczeniowego.

Zerknij także na naszą pełną ofertę dotyczącą odzyskiwanie odszkodowań i dowiedz się więcej o zaniżonych odszkodowań OC.