Telefon: 85 667 09 07 | Telefon kom.: 662 434 111 | E-mail: biuro@xprime.pl
Jak uzyskać pełne odszkodowanie? Powiedz NIE zaniżonej kwocie

Jak uzyskać pełne odszkodowanie? Powiedz NIE zaniżonej kwocie

Zaniżanie wysokości odszkodowań przez towarzystwa ubezpieczeniowe staje zjawiskiem się coraz bardziej powszechnym. Jeszcze nie tak dawno osoby poszkodowane, którym ubezpieczyciel wypłacił zaniżone odszkodowanie OC miały do wyboru dwa wyjścia. Mogły odwołać się od decyzji ubezpieczyciela lub złożyć pozew w sądzie. Oba te rozwiązania przedłużały czas oczekiwania na wypłatę odszkodowania i generowały dodatkowe koszty. Nie dawały też gwarancji, że zakończą się otrzymaniem odszkodowania w pełnej wysokości. Dzisiaj osoby poszkodowane mają jeszcze jedno rozwiązanie. Mogą odsprzedać swoje roszczenia firmie odszkodowawczej.

Co to jest odkup odszkodowań?

Odkup odszkodowań oparty jest na cesji wierzytelności. Oznacza to, że osoba poszkodowana przekazuje swoje prawa do ubiegania się o roszczenia od ubezpieczyciela kancelarii odszkodowawczej. W momencie podpisania umowy z kancelarią odszkodowawczą, osoba poszkodowana natychmiast otrzymuje pieniądze. Dla osoby poszkodowanej oznacza to koniec postępowania. Od tego momentu negocjacje z ubezpieczycielem prowadzi już wyłącznie kancelaria. Co ważne, odkup szkody możliwy jest tylko w przypadku odszkodowań komunikacyjnych i majątkowych. Nie można odsprzedać szkody osobowej.

Jak przebiega procedura odkupu odszkodowań?

Jest naprawdę bardzo prosta. Osoba poszkodowana musi przesłać wybranej kancelarii kosztorys na podstawie, którego ubezpieczyciel likwidował szkodę. Następnie firma ze swojej strony dokonuje jego dokładnej analizy, a na podstawie uzyskanych danych proponuje kwotę, za jaką jest w stanie szkodę odkupić. Stawiając na naszą firmę odszkodowawczą XPRIME, można być pewnym, że proponowane kwoty są naprawdę bardzo korzystne. Jeżeli klienci zdecydują się sprzedaż odszkodowania, pozostaje tylko podpisanie umowy cesji wierzytelności. Ustalona kwota przekazywana jest natychmiast po podpisaniu umowy. Z chwilą podpisania umowy sprawa dopłaty do odszkodowania dla osoby poszkodowanej zostaje zakończona.

Kiedy kancelaria odszkodowawcza może pomóc?

Nie w każdym przypadku odkup szkody jest możliwy. Aby kancelaria zajęła się sprawą, od powstania szkody nie może minąć więcej niż trzy lata. Odkupienie szkody jest możliwe tylko wtedy, gdy osoba poszkodowana nie zawarła wcześniej ugody z towarzystwem ubezpieczeniowym. Z zasady zawarcie ugody z ubezpieczycielem wyklucza bowiem możliwość uzyskania dodatkowego świadczenia. Dochodzenie odszkodowania możliwy jest nawet w sytuacji, gdy osoba poszkodowana sprzedała samochód. Wtedy jednak do kancelarii odszkodowawczej należy dostarczyć umowę sprzedaży samochodu.

Osoba poszkodowana w wypadku komunikacyjnym, która otrzymała od ubezpieczyciela zaniżone odszkodowanie może odszkodowanie odsprzedać firmie odszkodowawczej. Z możliwości sprzedaży mogą skorzystać osoby będące ofiarą wypadku drogowego, który miał miejsce do trzech lat wstecz. Nasza kancelaria odszkodowawcza gwarantuje ograniczone do minimum formalności i bardzo atrakcyjne warunki odkupu roszczenia. Cesja wierzytelności szkody komunikacyjnej to rozwiązanie proste i korzystne dla poszkodowanych.