Telefon: 85 667 09 07 | Telefon kom.: 662 434 111 | E-mail: biuro@xprime.pl
Jak uzyskać dopłatę do odszkodowania? Na co zwrócić uwagę w kosztorysie?

Jak uzyskać dopłatę do odszkodowania? Na co zwrócić uwagę w kosztorysie?

Każdy właściciel pojazdu zobowiązany jest do regularnego odnawiania swojej polisy ubezpieczeniowej. Składki w większości zakładów nie należą do najniższych, więc w razie wypadku drogowego kierowcy liczą na otrzymanie dużej kwoty odszkodowania. W rzeczywistości jednak ubezpieczyciele robią wszystko, aby obniżyć wypłacane świadczenie. W wyniku tego cała procedura komplikuje się i znaczący wydłuża. Niekiedy poszkodowani zmuszeni są domagać się swoich praw przed sądem. Warto więc wiedzieć, w jakich sytuacjach, kierowca ma prawo starać się o uzyskanie od firmy ubezpieczeniowej wyższego odszkodowania.

Poszkodowany w kolizji drogowej kierowca może odwołać się od decyzji towarzystwa ubezpieczeniowego, jeśli kwota podana w kosztorysie została wyraźnie zaniżona. Zbyt niskie odszkodowanie, nieadekwatne do poniesionych strat materialnych, to obecnie prawdziwa plaga. Dlatego też dużą popularnością cieszy się oferta firmy odszkodowawczej XPRIME, która oferuje dopłaty, odkup i odzyskiwanie odszkodowań. Decyzja firmy ubezpieczeniowej nie jest więc ostateczna.

Jak działają dopłaty do odszkodowań?

Dopłata do odszkodowania określana jest również mianem odkupu szkody. Z tego rozwiązania mają prawo skorzystać wyłącznie osoby poszkodowane w wypadku drogowym, a nie sprawca zdarzenia. Ofiarom kolizji należy się zadośćuczynienie w postaci świadczenia finansowego. Domaganie się dopłaty do odszkodowania jest równoznaczne z oskarżeniem towarzystwa ubezpieczeniowego o wypłatę środków, które nie rekompensują poniesionych strat materialnych w wystarczającym stopniu.

Wybierając firmę oferującą usługę odkupu szkody, należy zwrócić uwagę na to, czy podmiot ten:

  • rozlicza swoich klientów z podatku VAT,
  • opodatkowuje umowę cesji,
  • wymaga od swoich klientów podpisania oświadczenie podatnika.

W przeciwnym razie klient, czyli poszkodowany kierowca będzie zmuszony pokryć wszystkie koszty sądowe, jeśli przegra sprawę oraz rozliczyć się z otrzymanego przychodu, czyli zapłacić podatek. Dlatego przed wyborem określonego podmiotu warto przeprowadzić dokładny research na specjalnych forach internetowych lub wśród znajomych.

Kiedy można uzyskać dopłatę do odszkodowania?

O dopłatę do odszkodowania może ubiegać się każdy, kto był stroną poszkodowaną w wypadku drogowym oraz otrzymał od swojego ubezpieczyciela zbyt niskie zadośćuczynienie. Kwotę podaną na kosztorysie warto wcześniej skonsultować z mechanikiem, lakiernikiem czy niezależnym rzeczoznawcą. Najczęściej zaniżone odszkodowanie jest wynikiem:

  • zastosowania potrąceń amortyzacyjnych, na skutek czego wartość pojazdu znacząco spadła,
  • użycia części zamiennych zamiast oryginalnych, przez co ubezpieczyciel może ująć w kosztorysie zaniżone kwoty,
  • obniżona wartość samochodu poprzez nieuwzględnienie rodzaju wyposażenia,
  • tańsza naprawa uszkodzonych części zamiast droższej ich wymiany.

Powszechnie już stosowaną praktyką przez towarzystwa ubezpieczeniowe jest także nieudzielanie swoim klientom wyczerpujących informacji na temat przysługujących im praw. Okazuje się, że poszkodowani mają pełne prawo ubiegać się na przykład o odszkodowanie za utratę wartości handlowej. Niestety większość właścicieli pojazdów nie wie nawet o istnieniu takiego świadczenia.

Jak wywalczyć wysoką dopłatę do odszkodowania?

Roszczenie poszkodowanego dotyczące uzyskania dopłaty do odszkodowania powinno zostać właściwie uzasadnione. Konieczne jest dołączenie do wniosku całej dokumentacji ze sprawy, materiałów dowodowych oraz otrzymanego kosztorysu. Warto też zainwestować w opinię niezależnego rzeczoznawcy, który oceni rzetelność proponowanego odszkodowania od aktualnej firmy ubezpieczeniowej.

Zakłady ubezpieczeniowe niezwykle rzadko rozpatrują reklamację poszkodowanych kierowców pozytywnie. Profesjonalne kancelarie udzielają wsparcia swoim klientom już na etapie odwoływania się od decyzji ubezpieczyciela, a także w przypadku trafienia sprawy do sądu. Współpraca z tego typu podmiotem wiąże się z podpisaniem umowy o cesji wierzytelności. Wówczas właściciel pojazdu otrzymuje fachowe wsparcie na każdym etapie dochodzenia odszkodowania.

Zaniżone odszkodowanie OC – CAŁKOWITA OFERTA