Telefon: 85 667 09 07 | Telefon kom.: 662 434 111 | E-mail: biuro@xprime.pl
Jak starać się o odszkodowanie przy szkodzie parkingowej?

Jak starać się o odszkodowanie przy szkodzie parkingowej?

Widok zarysowań na swoim aucie na parkingu nie jest zbyt przyjemny. Niestety takie sytuacje się zdarzają. Choć zawsze wydaje się to najmniej prawdopodobne, to niestety, ale do szkody komunikacyjnej może dojść także na parkingu. Ważne jest zatem, jak zachować się w takiej sytuacji. Mowa tu konkretnie o tym, w jaki sposób dochodzić odszkodowania z pomocą naszej firmy odszkodowawczej XPRIME.

Czym jest szkoda parkingowa?

Zacząć jednak trzeba od krótkiego wyjaśnienia, czym jest szkoda parkingowa. Najczęściej jest to niegroźne uszkodzenie samochodu pozostawionego na parkingu. W szczególności ma się tu na myśli zarysowanie auta, wgniecenie czy uszkodzenie lusterka. Do szkód parkingowych dochodzi z różnych przyczyn. Może być to pośpiech drugiego kierowcy bądź zbyt duży tłok na parkingu. Niezależnie jednak od przyczyny poszkodowany właściciel auta ma prawo starać się o odszkodowanie. Sytuacja jest mniej skomplikowana, jeśli sprawa szkody jest znany i przyznaje się do swojej winy. Nieco trudniej jest wówczas, kiedy sprawca zbiegł z miejsca zdarzenia i nie jest znany.

Szkoda parkingowa – sprawca jest znany

Jak wspomniano, sprawa nie jest skomplikowana, jeśli sprawca szkody parkingowej jest znany i przyznaje się do winy. W takim przypadku wystarczy, aby obie strony sporządziły wspólne oświadczenie dotyczące przyczyn powstania szkody. W takim oświadczeniu jej sprawca opisuje dokładnie przebieg zdarzenia, w wyniku którego doszło do uszkodzenia samochodu i przyznaje, że jest on jego sprawcą. Dodatkowo przekazuje osobie poszkodowanej dane swojej polisy OC. Na tej podstawie poszkodowany kierowca składa stosowany wniosek w firmie ubezpieczeniowej sprawcy o wypłatę odszkodowania z jego polisy OC. Jeśli jednak druga strona nie przyznaje się do winy, wówczas nie pozostaje nic innego jak wezwanie policji. Jeśli funkcjonariusze na miejscu uznają winę drugiej strony, wówczas poszkodowany kierowca otrzyma stosowany dokument, na podstawie którego będzie mógł wnioskować o wypłatę odszkodowania.

Szkoda parkingowa – sprawca nie jest znany

Niestety nierzadko zdarza się sytuacja, w której sprawca szkody nie jest znany. Dzieje się tak z różnych powodów. Czasem kierowca po prostu nie zauważył, że uszkodził drugie auto i odjechał, nie będąc tego świadomym. Trzeba jednak przyznać, że zdarza się i tak, że kierowcy świadomie odjeżdżają z miejsca zdarzenia, chcąc w ten sposób uniknąć odpowiedzialności. Co zrobić w takiej sytuacji? W takim przypadku koniecznie na miejsce wezwać należy policję. Funkcjonariusze po zapoznaniu się z sytuacją podejmą próbę zidentyfikowania sprawcy. Jeśli do zdarzenia doszło na monitorowanym parkingu, wówczas jest szansa odczytać numery rejestracyjne sprawcy i w ten sposób go zidentyfikować. Jeśli tak się stanie, poszkodowany kierowca będzie mógł wystąpić o odszkodowanie z polisy OC sprawcy. Jeśli jednak próba zidentyfikowania sprawy zakończy się fiskiem, wówczas wypłata odszkodowania z OC sprawcy nie będzie możliwa. W takim przypadku rozwiązaniem pozostaje ubezpieczenie AC. Jeśli poszkodowany kierowca je posiada, wówczas może wnioskować o wypłatę odszkodowania właśnie w ramach swojej polisy AC. Tego typu zdarzenia pokazują, że opłaca się posiadać nie tylko obowiązkowe ubezpieczenie OC, ale również dobrowolne ubezpieczenie AC.

Dopłata do odszkodowań OC —> DOKŁADNA OFERTA <— Zaniżone odszkodowanie OC