Telefon: 85 667 09 07 | Telefon kom.: 662 434 111 | E-mail: biuro@xprime.pl
Jak skutecznie dochodzić odszkodowania ze szkody komunikacyjnej?

Jak skutecznie dochodzić odszkodowania ze szkody komunikacyjnej?

Zdarzenia drogowe, takie jak kolizje czy wypadki zdarzają się bardzo często. Jest to ogromny stres, zarówno dla sprawcy, jak i dla osób poszkodowanych. Jednak dla wielu jest to dopiero początek prawdziwej batalii. Muszą stoczyć długą wojnę z towarzystwem ubezpieczeniowym, zanim otrzymają należne odszkodowanie na pokrycie szkód.

W przypadku problemów z wypłatą odszkodowania lub jego znacznym zaniżeniem warto skorzystać z oferty firmy odszkodowawczej XPRIME – dochodzenie odszkodowań OC.

Co warto wiedzieć o odszkodowaniach?

Znajomość ścieżki postępowania w przypadku starania się o otrzymanie odszkodowania ze szkody komunikacyjnej znacznie skraca czas potrzebny na uzyskanie pieniędzy, a także pozwala działać o wiele sprawniej. W najgorszej sytuacji są osoby, które o takie odszkodowanie starają się po raz pierwszy. Wielu kierowców zupełnie nie jest świadomych tego, jakie prawa im przysługują i że mogą nie zgodzić się z wysokością kosztorysu sporządzonego przez ubezpieczyciela.

Będąc uczestnikiem zdarzenia drogowego, w którym doszło do szkody, trzeba pamiętać przede wszystkim o tym, że każdy właściciel pojazdu jest zobowiązany do tego, aby posiadać aktualną polisę OC. To właśnie z niej zostaną pokryte ewentualne szkody. Druga rzecz, jaką należy mieć na uwadze to fakt, że zaniżanie wypłacanego przez towarzystwa ubezpieczeniowe odszkodowania jest prawdziwą plagą. Każda osoba, która czuje się pokrzywdzona, może wnioskować o dopłatę do odszkodowania, jednak pod warunkiem, że do zdarzenia drogowego minęło mniej niż 36 miesięcy oraz wówczas, gdy nie doszło wcześniej do podpisania ugody.

Co będzie potrzebne do zgłoszenia szkody?

Szkodę trzeba zgłosić w towarzystwie ubezpieczeniowym, w którym sprawca kolizji lub wypadku drogowego ma wykupioną polisę OC, ale to już wiesz. Niestety, nie odbywa się to na tej zasadzie, że dzwonisz do określonej firmy lub piszesz maila i informujesz, że pan X czy Y spowodował zdarzenie drogowe, w którym poniosłeś określoną szkodę. Na słowo nikt Ci nie uwierzy, każde takie zgłoszenie musi zostać podparte określonymi dokumentami. Istotne jest to, abyś zadbał o nie w dniu zdarzenia drogowego, później może to być znacznie bardziej utrudnione. Masz dwie możliwości – do zgłoszenia szkody możesz dołączyć oświadczenie o winie sprawcy lub notatkę sporządzoną przez policję. Niekiedy wystarczy oświadczenie, a w niektórych sytuacjach niezbędna będzie notatka policyjna?

Oświadczenie o winie sprawcy może zostać sporządzone wyłącznie wówczas, gdy nie ma niejasności co do tego, kto jest odpowiedzialny za spowodowanie określonego zdarzenia drogowego. Jeżeli wszyscy jego uczestnicy są zgodni co do winy konkretnej osoby, wówczas nie ma przeszkód, by przy stłuczce sprawę rozwiązać bez konieczności interwencji policji (istnieje duże prawdopodobieństwo, że po przyjeździe stróżów prawa mandaty by się posypały jak z przysłowiowego rękawa). Jednak gdy zaistniał wypadek (zdarzenie drogowe, w którym ucierpiała choć jedna osoba) wówczas wezwanie na miejsce policji staje się obligatoryjne.

W jaki sposób zgłosić szkodę?

W wielu sytuacjach można usłyszeć stwierdzenie, że co nagle, to po diable. Oznacza to nie mniej nie więcej tylko to, że każde działanie powinno być starannie zaplanowane i przemyślane. Owszem, przed zgłoszeniem szkody do ubezpieczyciela warto się zorientować w tym, jak całe przedsięwzięcie powinno przebiegać, jednak nie ma co zbyt długo zwlekać ze złożeniem stosownych dokumentów. Przepisy prawa określają jasno, że osoba, która na skutek zdarzenia drogowego poniosła określoną szkodę, ma 36 miesięcy na to, aby zgłosić fakt zaistnienia szkody ubezpieczycielowi. Po tym okresie czasu pieniądze nie będą się należały.

Jeżeli w wypadku komunikacyjnym została Ci wyrządzona szkoda i musiałeś ponieść określone wydatki związane z jej likwidacją, na przykład oddałeś samochód do mechanika, to należy Ci się odszkodowanie. Zostanie ono wypłacone z polisy OC osoby, która została wskazana jako sprawca wypadku. Szkodę powinieneś ubezpieczycielowi zgłosić w miarę szybko, w przeciwnym razie towarzystwo ubezpieczeniowe może wyjść z podejrzeniami, że przyczyniasz się do powiększenia szkody, a wówczas albo zupełnie odmówi wypłaty odszkodowania, albo też znacznie zaniży jego wysokość.

Co można zrobić, gdy zostanie wypłacone zbyt niskie odszkodowanie?

Firmy ubezpieczeniowe w trosce o własne interesy starają się maksymalnie zaniżyć wysokość wypłacanych odszkodowań. Wielu kierowców wciąż przechodzi obok tego faktu zupełnie obojętnie i nie starają się oni w żaden sposób dochodzić swoich praw. Tymczasem, jeżeli nie zgadzasz się z wysokością sporządzonego kosztorysu, to możesz złożyć odwołanie. W przypadku, gdy ono nie pomoże, zawsze zostaje droga sądowa.

Zaniżone odszkodowanie OC – Dowiedz się Więcej!