Telefon: 85 667 09 07 | Telefon kom.: 662 434 111 | E-mail: biuro@xprime.pl
Jak rozpoznać zaniżone odszkodowanie z OC?

Jak rozpoznać zaniżone odszkodowanie z OC?

Wszelkiego rodzaju kolizje i stłuczki, nawet jeśli nie z naszej winy, nie są nigdy niczym przyjemnym. Po zażegnaniu pierwszych nerwów związanych z samym zdarzeniem, pozostaje kwestia dopełnienia wszelkich formalności zwianych z wypłatą odszkodowania z OC sprawcy. Otrzymujemy auto zastępcze a nasz pojazd wędruje do warsztatu. Niestety często okazuje się, że kwota odszkodowania jest zdecydowanie zaniżona i nieadekwatna do poniesionych przez nas strat. Jeśli kwota zasądzonego odszkodowania budzi nasze wątpliwości powinniśmy dokładnie przyjrzeć się przygotowanej wycenie. Istnieje bowiem kilka często stosowanych przez ubezpieczycieli praktyk, które mają na celu zaniżenie wypłacanego odszkodowania. Oto kilka wskazówek, jak rozpoznać zaniżone odszkodowanie z OC oraz co zrobić w takiej sytuacji.

Jak rozpoznać zaniżone odszkodowanie z OC?

Pierwszym elementem, który wzbudza nasz niepokój i zastanowienie jest wycena szkody dużo niższa, niż faktyczne koszty naprawy auta. Ubezpieczyciel jest zobowiązany do wypłaty odszkodowania w takiej wysokości, aby pokryło ono całkowite koszty przywrócenia pojazdu do stanu sprzed zdarzenia. W związku z tym symulacja kosztów naprawy powinna odzwierciedlać aktualne ceny rynkowe części, komponentów oraz kosztów pracy. Naturalnie ceny w warsztatach samochodowych nieznacznie się od siebie różnią a ubezpieczyciel nie ma obowiązku znać stawek we wszystkich warsztatach na teranie miasta. Średnie ceny oraz stawki mechaników są jednak bardzo podobne, w związku z czym ewentualna wycena nie powinna w dużym stopniu odbiegać od realnych kosztów naprawy. Jeśli skonsultujemy więc koszty naprawy u dwóch lub trzech mechaników i otrzymamy wycenę dużo wyższą niż zasądzone nam odszkodowanie mamy prawo mieć uzasadnione wątpliwości co do rzetelności wyceny ubezpieczyciela.

Przyglądając się więc podejrzanej wycenie powinniśmy zwrócić uwagę na kilka pułapek, które w praktyce bardzo często stosowane są przez ubezpieczalnie. Jest to na przykład zaniżenie wartości wyceny ze względu na wiek auta oraz okres jego eksploatacji. Ubezpieczyciel wylicza wartość amortyzacji uwzględniając wiek auta, w konsekwencji czego zaniża ceny części zamiennych. Takie praktyki nie powinny mieć miejsca. Poszkodowany ma prawo do zakupu nowych części, niezależnie od wieku auta i od wybranego przez siebie dostawcy. Ubezpieczyciel nie ma możliwości samodzielnego wskazania producenta lub dostawcy części. 

Kolejna pułapka to zaniżanie odszkodowania umieszczając w kosztorysie ceny części zamiennych. Ubezpieczyciel ma prawo zamieścić w kosztorysie zamienniki tylko i wyłącznie za wcześniejszą zgodą poszkodowanego. Wiadomo powszechnie, że zamienniki są często dużo tańsze niż części oryginalne. Stąd taka wycena może różnić się o naprawdę duże kwoty. Jak znaleźć w kosztorysie informację o tym, czy wycena obejmuje części oryginalne czy zamienniki? Przede wszystkim po nazwie producenta, jednak istnieją również specjalne oznaczenia grupy części, które o tym informują i powinny zostać umieszczone w kosztorysie. Części oznaczone jako grupa O, to części oryginalne. Wszystkie inne to zamienniki, podzielone jednak również na trzy grupy. Grupa Q to wysokiej jakości zamienniki o takich samych parametrach technicznych co części oryginalne. Grupa oznaczona jako P, to zamienniki gorszej jakości, o gorszych parametrach technicznych. Natomiast grupa Z to tradycyjne zamienniki o najsłabszej jakości i parametrach. Należy pamiętać, że poszkodowany ma prawo do zakupu takich części jakie uważa za najodpowiedniejsze, a więc może kupić wszystkie oryginalne części i podzespoły. 

Jak można się domyślać często zaniżane są również koszty pracy specjalistów, takich jak mechanik, elektromechanik, blacharz czy lakiernik. W wycenach ubezpieczycieli nie uwzględniana jest również utrata wartości handlowej powypadkowego pojazdu. 

Co zrobić kiedy rozpoznamy zaniżone odszkodowanie?

Bardzo często ubezpieczalnia chce za wszelką cenę zamknąć proces wypłaty odszkodowania i oferuje ekspresową wypłatę kosztów ubezpieczenia. Nie należy jednak godzić się na taką sytuację i jeśli w wycenie znajdziemy choć jedną z wymienionych wyżej metod zaniżenia odszkodowania należy niezwłocznie odwołać się do ubezpieczalni. Należy wystosować pisemne odwołanie, najlepiej z załączoną wyceną zupełnie niezależnego rzeczoznawcy. W odwołaniu warto wskazać co wzbudziło nasze wątpliwości i gdzie w kosztorysie naszym zdaniem znajduje się błąd. Z reguły takie pismo jest uwzględniane i powstaje nowa wycena, której bądź co bądź również warto się dokładnie przyjrzeć. Jeśli jednak firma ubezpieczeniowa nadal podtrzymuje swoją decyzję, nie należy odpuszczać. Wówczas należy skierować sprawę do Rzecznika Finansowego, który ma obowiązek zająć się taką sprawą.

Sprawdź także ofertę firmy odszkodowawczej XPRIME dotycząca odkupu odszkodowania OC.

Wypłata odszkodowania tylko z pozoru kreowana jest przez firmy ubezpieczeniowe na szybką i bezproblemową. Owszem, ubezpieczalnia chętnie wypłaci ekspresowe odszkodowanie, jeśli poszkodowany zaakceptuje sporządzoną przez nich wycenę. Jeśli jednak wycena ubezpieczalni nie pokrywa się z wyceną warsztatu nie należy akceptować tego typu praktyk i dokładnie przeanalizować otrzymaną wycenę pod kątem wymienionych w artykule pułapek.  

Odzyskiwanie zaniżonych odszkodowań – XPRIME