Telefon: 85 667 09 07 | Telefon kom.: 662 434 111 | E-mail: biuro@xprime.pl
Ile można dostać odszkodowania po wypadku samochodowym

Ile można dostać odszkodowania po wypadku samochodowym

W wyniku wypadku samochodowego z reguły dochodzi do dwóch rodzajów szkód. Szkodę majątkową rekompensuje się wypłatą odszkodowania, natomiast po powstaniu szkody niemajątkowej wypłacone zostaje zadośćuczynienie. Wysokość odszkodowania ściśle regulują przepisy Kodeksu Cywilnego, gdzie odpowiednie artykuły mówią o uregulowaniu wszelkich kosztów zaliczanych do kosztów poprawiających zdrowie oraz wyrównaniu strat i utraconych potencjalnych korzyści, które poniósł poszkodowany.

Kolizja i co dalej?

Jeśli doszło do zdarzenia drogowego, niezbędne będzie ustalenie sprawcy. Jeśli wina danej osoby jest bezsporna, nie trzeba wzywać policji. Wystarczy podpisanie oświadczenia kierowców, w którym zostaną ustalone okoliczności zdarzenia. Jeżeli żadna ze stron nie przyznaje się do winy, należy zgłosić się po pomoc do policji, która określi kto jest winny szkody i wystawi mandat. Warto od razu zrobić zdjęcia uszkodzonych pojazdów.

Posiadanie notatki ze zdarzenia pozwala na ubieganie się odszkodowania. Należy to zrobić jak najszybciej, ponieważ długie zwlekanie towarzystwo ubezpieczeniowe może odebrać jako czas na zwiększenie rozmiarów szkody. Szybkie zgłoszenie zwiększa prawdopodobieństwo natychmiastowej likwidacji szkody oraz z łatwością będzie można odtworzyć zdarzenie. Wiele instytucji oferuje zgłoszenie zdarzenia bezpośrednio z miejsca wypadku jednak dużo lepszą możliwością jest złożenie wniosku, do którego będzie można dołączyć zdjęcia.

Wycena mienia

Odszkodowanie za szkodę materialną ma za zadanie rekompensować np. uszkodzenie samochodu, zniszczenie innych przedmiotów, w tym ubrań a także utracone zlecenie i wynagrodzenie. Z tego powodu zdecydowanie łatwiej wycenić straty rzeczowe niż ludzkie zdrowie. Wszystkie szkody pokrywane z OC sprawcy wypadku są pokrywane do wysokości miliona euro. Jednak w tym przypadku także należy udowodnić zaistniałe zdarzenie lecz kwoty odszkodowań są niższe niż realnie poniesione koszty. Na ten stan rzeczy składają się następujące czynniki:

 • koszty naprawy uszkodzonego pojazdu,
 • spis innych zniszczonych przedmiotów,
 • potencjalne zyski wynikające z użytkowania samochodu,
 • koszty poniesione w związku z wypadkiem, np. wezwanie lawety.

Zadośćuczynienie

Cechą charakterystyczną każdego zadośćuczynienia jest rekompensowanie zaistniałej szkody, to znaczy, iż ma za zadanie wyrównanie strat powstałych na skutek zdarzenia wywołującego szkodę. Dąży ono do tego, aby poszkodowany posiadał majątek równy temu sprzed zdarzenia, co prowadzi do tego, iż rekompensata powinna być równa szkodzie.

Istnieją dwa przypadki, które mogą przyczynić się do obniżenia zadośćuczynienia. Dochodzi do tego w sytuacjach, gdy poszkodowany przyczynił się do powstania lub zwiększenia szkody. Drugą przyczyną jest określenie stanu majątkowego poszkodowanego lub sprawcy. Częściej zachodzi pierwsza możliwość, kiedy zostanie udowodnione poszkodowanemu, że ten nie dostosował się do przepisów prawa bądź innych norm społecznych. Do tej grupy zalicza się jazda z niezapiętymi pasami bezpieczeństwa bądź poruszanie się po obszarze niezabudowanym bez odblasków.

Jak wyliczyć wysokość zadośćuczynienia?

Polskie prawo w tym temacie opiera się na ogólnych stwierdzeniach. Brak tabel, które opisywałyby wysokość refundacji danej szkody. Dlatego z pomocą przychodzą wyroki i uzasadnienia sądów, określające dokładne wyliczenia wysokości odszkodowań. Szczególnie ciężko wyliczyć koszty powrotu do pełni zdrowia. W tym przypadku, według Kodeksu Cywilnego, będą wszystkie udokumentowane składniki szkody majątkowej. m.in.:

 • koszty opieki leczniczej i rehabilitacji,
 • koszty pobytu w szpitalu, sanatorium,
 • wydatki związane z zakupem lekarstw,
 • koszty zakupu niezbędnych przyrządów pozwalających na codzienne funkcjonowanie,
 • koszty związane z transportem do placówki leczniczej,
 • koszty związane z wprowadzeniem diety.

Na wysokość odszkodowania wpływają także inne czynniki, jak:

 • koszty zabiegów nieobjętych ubezpieczeniem,
 • koszty leczenia w prywatnej placówce,
 • koszty leczenia za granicą, pod warunkiem, że oferuje wyższy poziom komfortu od polskiej,
 • koszty konsultacji u specjalistów,
 • koszty zakupu sprzętu rehabilitacyjnego wyższej klasy, nawet jeśli ich użycie nie podwyższy prawdopodobieństwa całkowitego wyleczenia.

Zmniejszenie należnego odszkodowania zapewniają świadczenia, uzyskane przez poszkodowanego w wyniku zaistniałej szkody, niezależnie od sytuacji materialnej osoby winnej.

Dokumentowanie wydatków

Nie ważne do jakiego rodzaju szkody doszło, bardzo ważne jest zbieranie wszelkich danych o poniesionych kosztach. W przypadku nieścisłości w przedstawionych dokumentach, niemożliwe będzie wykazanie uszczerbku na zdrowiu oraz prawidłowe wyliczenie odszkodowania. Pewnym będzie, iż w takich warunkach rekompensata będzie dużo niższa niż faktyczne wydatki. Dlatego warto gromadzić dokumentację lekarską, rachunki, faktury od specjalistów czy warsztatów samochodowych a także umów o pracę, które także pomagają określić poziom kwoty rekompensaty.

Odkup odszkodowań OC – sprawdź pełną ofertę firmy odszkodowawczej Xprime
Dowiedz się więcej o zaniżonych odszkodowaniach OC.