Telefon: 85 667 09 07 | Telefon kom.: 662 434 111 | E-mail: biuro@xprime.pl
Dlaczego warto korzystać z dopłat do odszkodowań?

Dlaczego warto korzystać z dopłat do odszkodowań?

Dopłata do zaniżonego odszkodowania to forma wsparcia finansowego dla osób, którym przyznano odszkodowanie w wyniku wypadku komunikacyjnego, ale kwota ta okazała się zaniżona w stosunku do rzeczywistych strat poniesionych przez poszkodowanego. Dopłata taka ma na celu wyrównanie szkody w pełniejszym zakresie i zrekompensowanie wszystkich strat poniesionych przez poszkodowanego.

W celu uzyskania dopłaty do odszkodowania poszkodowany powinien w pierwszej kolejności skontaktować się z odpowiednią instytucją, np. z ubezpieczycielem lub z organem odpowiedzialnym za przyznanie odszkodowania. Wymagana może być dokumentacja potwierdzająca faktyczne straty poniesione przez poszkodowanego w wyniku wypadku, takie jak rachunki za leczenie, rehabilitację, koszty utraconych zarobków, itp.

Jak przebiega proces uzyskania dopłaty do odszkodowania?

Proces uzyskania dopłaty do odszkodowania może przebiegać na kilka sposobów, w zależności od instytucji, która ją udziela. Najczęściej jednak dotyczy to ubezpieczycieli i ubezpieczeń komunikacyjnych. Poniżej przedstawiam ogólny schemat postępowania, który może mieć zastosowanie w tym przypadku:

 1. Wniosek o dopłatę do odszkodowania – Poszkodowany musi złożyć wniosek o dopłatę do odszkodowania w ubezpieczalni, która wypłaciła pierwotne odszkodowanie. Wniosek ten powinien zawierać wszystkie niezbędne informacje, takie jak dane poszkodowanego, opis wypadku i wysokość wypłaconego odszkodowania.
 2. Ocena wniosku – Ubezpieczyciel ma obowiązek dokładnie przeanalizować wniosek i ustalić, czy faktycznie istnieją przesłanki do przyznania dopłaty do odszkodowania. W tym celu może zwrócić się do poszkodowanego o dodatkowe dokumenty lub przeprowadzić dodatkowe badania.
 3. Decyzja ubezpieczyciela – Po dokładnej analizie dokumentów i przeprowadzeniu ewentualnych badań, ubezpieczyciel podejmuje decyzję o przyznaniu lub odmowie przyznania dopłaty do odszkodowania. Decyzja ta musi być przekazana poszkodowanemu w formie pisemnej.
 4. Odwołanie – W przypadku odmowy przyznania dopłaty do odszkodowania poszkodowany ma prawo odwołać się od decyzji ubezpieczyciela. W tym celu należy złożyć odwołanie w ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji. Odwołanie powinno zawierać uzasadnienie, dlaczego poszkodowany uważa, że powinien otrzymać dopłatę do odszkodowania.
 5. Rozpatrzenie odwołania – Ubezpieczyciel ponownie przeanalizuje sprawę, uwzględniając argumenty zawarte w odwołaniu. Następnie podejmie decyzję w sprawie dopłaty do odszkodowania.
 6. Skarga do sądu – Jeśli poszkodowany nie jest zadowolony z decyzji ubezpieczyciela po rozpatrzeniu odwołania, ma prawo złożyć skargę do sądu. W tym celu należy skontaktować się z prawnikiem specjalizującym się w sprawach ubezpieczeniowych, który przeprowadzi dalszą procedurę.

Warto pamiętać, że procedura uzyskania dopłaty do odszkodowania może się różnić w zależności od szczegółów wypadku i instytucji, która ją udzieli.

Dopłaty do odszkodowań – dlaczego warto z nich korzystać?

Korzystanie z dopłaty do odszkodowania za pośrednictwem naszej firmy odszkodowawczej XPRIME może być bardzo korzystne dla poszkodowanych. Oto kilka powodów, dla których warto z nich skorzystać:

 1. Zwiększenie odszkodowania – Dopłata do odszkodowania może znacznie zwiększyć wysokość odszkodowania, jakie poszkodowany otrzymał od ubezpieczyciela. Dzięki temu poszkodowany ma szansę na uzyskanie pełnego odszkodowania, które pokryje wszystkie poniesione straty, a nie tylko ich część.
 2. Pokrycie kosztów dodatkowych – Dopłata do odszkodowania może pomóc w pokryciu kosztów dodatkowych, które powstały w wyniku wypadku, np. kosztów leczenia, rehabilitacji, transportu, utraconych zarobków czy opłat za wynajem samochodu zastępczego.
 3. Skrócenie czasu oczekiwania na pieniądze – Proces uzyskania dopłaty do odszkodowania jest zazwyczaj szybszy niż proces uzyskania pierwotnego odszkodowania, co oznacza, że poszkodowany może otrzymać dodatkowe pieniądze wcześniej.
 4. Minimalizacja formalności – W przypadku dopłaty do odszkodowania nie trzeba przeprowadzać dodatkowych badań, tak jak to ma miejsce w przypadku uzyskania pierwotnego odszkodowania. Wniosek o dopłatę do odszkodowania to zazwyczaj kilka prostych kroków, które można zrobić online lub w formie papierowej.
 5. Brak ryzyka finansowego – Poszkodowany nie ponosi żadnego ryzyka finansowego związanego z ubieganiem się o dopłatę do odszkodowania. W przypadku odmowy przyznania dopłaty, nie ponosi się żadnych kosztów, co oznacza, że nie traci się niczego próbując uzyskać dodatkowe pieniądze.

Zerknij również na naszą ofertę dochodzenie odszkodowań i dowiedz się więcej jak radzić sobie w przypadku zaniżonego odszkodowania OC.